1 tế bào sinh tinh tạo mấy tinh trùng

Bài $y$ Một tế bào sinc dục bao gồm NST cam kết hiệu là AaBbDd a. Nếu là đó tế bào sinch tinc thì bộ thực tiễn mang đến bao loại tinch trùng? Viết tổ nhiễm sắc thể của những nhiều loại tin. trùng đó? Số lượng mỗi nhiêu các loại tinch trùng là bao nhiêu? thích hợp b. Nếu đó là tế bào sinh trứng thì thực tiễn đến bao những nhiều loại tế bào trứng? Bao nhiêu một số loại thể định hướng? Viết tổng hợp NST các một số loại tế bào trứng với ráng dịnh phía đó? Số lượng từng loại tế bào trứng cùng thể lý thuyết là bao nhiêu? c. Nếu vào giảm phân, từng NST gần như không thay đổi cấu trúc ko thay đổi thỡ số lượng các loại tinc trùng, số một số loại tế bào trứng đ đến tố đa là bao nhiêu? Để đạt số nhiều loại tế bào tinh trùng, số nhiều loại tế bào trứ, tối nhiều kia đề nghị buổi tối tgọi bao tế nhiêu bào sinh tinh, bao nhiêu tế bào sinc trứng?

Bạn đang xem: 1 tế bào sinh tinh tạo mấy tinh trùng

*

*

*

*

e viết bố trí bên trên mp xích đạo ra, A trở về 1 cực thì a trở về một cực. B, d tương tự như, đang ra được 1 cặp như tb sinh tinch ấy
*

thể triết lý là khi tế bào trứng sút phân sẽ tạo ra 4 tế bào nhỏ tuy vậy chỉ có một TB dấn đầy đủ hóa học dinh dưỡng buộc phải phát triển đc thành trứng, còn 3tb còn lại có khả năng sẽ bị thoái hóa với tiêu phát triển thành điện thoại tư vấn là thể định hướng
Bài $2:$ Một tế bào sinch dục tất cả bộ NST kí hiệu $:AaBbDd$ Nếu đó là tế bào sinc tinch thì thực tiễn mang đến bao nhiêu các loại tinch trùng( TT) $2$ Viết tổ hợp NST của các loại TT đó? Số lượng từng một số loại là bao nhiêu? b) Nếu đó là tế bào sinc trứng thì thực tế mang đến bao nhiêu các loại trứng? Bao nhiêu các loại thể định hướng? Viết tổ hợp NST của những một số loại trứng và thể định hướng đó? Số lượng từng nhiều loại trứng cùng thể kim chỉ nan là bao nhiêu? c) Nếu vào giàm phân, mỗi NST phần đông giữ nguyên cấu tạo thì con số một số loại TT, số các loại trứng đạt cho tối nhiều là bao nhiêu? Để đạt con số loại TT, số nhiều loại trứng về tối đa kia nên tối thiều từng nào tế bào sinh tinc, bao nhiêu tế bào sinh trứng? d) Nêu xét 3 kia bào sinc tinh có cỗ NST AaBbDdXY thì sau giam phân chiếm được tôi thiêu và tôi nhiều mây loai phong tinc trùng? Viêt kí hiệu NST trong những tinch trùng kia.

Xem thêm: Ngon Gio Tinh Yeu - Xem Phim Ngọn Gió Tình Yêu

THPT
Xã hội
Xem lời giải
Bài $3$ (Đề thi ISG Phú Thọ) Tại mèo cỗ NST lưỡng bội 2n $square $ 38. Tổng số tế bào sinc tinh cùng số tế bào sinc trứng là 3trăng tròn. Tổng số NST don bao gồm trong các tinc trùng tạo nên nhiều hơn thế trong những trứng là 18240. Các trứng tạo ra gần như được thú tinh. Một trứng thú tinc với cùng một tinc trùng tạo nên một đúng theo tử. 1. Nếu những tế bào sinc tinc trùng với sinc trứng nói bên trên đông đảo dưoc tạo nên từ một tế bào sinch dục sơ khai dực với tế bào sinh dục sơ knhì dòng thì mỗi một số loại tế bào nên trải qua mấy dịp ngulặng phân? Chuyên ổn đề: các bài tập luyện về Nguim phân $→$ Giảm phân cùng thú tinc $10$
THCS
Khoa học
Xem lời giải
Trong tinh hoàn kê trống $left(2n=78 ight)$ gồm 4 tế bào sinh dục sơ khai nguyên ổn phân $1$ thường xuyên $4$ dịp đều nhau chế tác $Ta$ các tế bào sinh tinch trùng, những tế bào này sút phân. Môi trường cung cấp $39936NST$ 1-1 để tạo nên các tinh trùng. Hiệu suất thú tinc đực là $12,5%$ và cái là 1/2. $a ight)$ Tính tổng nguyên ổn phân tiếp tục của từng tế bào sinch dục sơ khai? Biết rằng tất cả các tế bào sinh trưởng những xuất hiện từ $1$ tế bào $s1nh$ dục dòng. b) $ ight)$ Tính số hợp tử sinh sản thành? c) Số lượng NST nhưng môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ knhị $a1$ kết cấu tế bào trứng với tạo nên trứng là bao nhiêu?