*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lý Tin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

An đọc một quyển truyện 200 trang.Biết 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là ?

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

An đọc một quyển truyện 200 trang.Biết 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là bao nhiêu trang ???????

An đọc một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số quyển truyện an đã đọc là bao nhiêu trang?

 

Nếu coi số trang An đã đọc 3 phần thì số trang chưa đọc là 2 phần như thế.

Đang xem: Bình và an mỗi người đọc một quyển truyện, quyển của bình dày hơn quyển của an 200 trang

Ta có sơ đồ:

– Số trang đã đọc: !___!___!___!

– Số trang chư đọc: !___!___! (Tổng 200 trang)

Số trang An đã đọc là: 200 : (3 + 2) x 3 = 120 trang

Đáp số: 120 trang

1/ An đọc một quyển truyện 200 trang. Biết hai lần số trang đã đọc bằng ba lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là bao nhiêu trang?

Trả lời: Vậy số trang quyển truyện An đã đọc… trang

Ta có sơ đồ :

Số trang đã đọc : |___|___|___| } 200 trang

Số trang chưa đọc: |___|

 

Số trang quyển truyện An đã đọc :

200 : (3+1) x 3= 150 (trang)

Đáp số : 150 trang

**** nha bạn.

An đọc một quyển truyện 200 trang.Biết 2lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là bao nhiêu trang?

an đọc một quyển truyên 200 trang 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc số trang quyển truyện an đã đọc là

An đọc một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An đã đọc số trang là:

GHI CÁCH GIẢI RA GIÚP MÌNH NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gọi số trang đã đọc là a

Gọi số trang chưa đọc là b

Ta có:2*a=3*b(1)

Ta có: a+b=200

=> a=200-b (2)

Thay(2)vào(1),ta có:

2*a = 3*b

(200-b)*2 = 3*b

400-2*b =3*b

400 = 2*b+3*b

400 =b*5

b = 400:5

b = 80 (Số trang chưa đọc)

Số trang đã đọc là:

200-80=120( trang)

ĐS:120 trang

Nhớ tick mình nhé các bạn

An đọc 1 quyển truyện dày 200 trang . Biết 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưađọc.

Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là :… ( Giải chi tiết , mình tick cho ! )

An đọc quyển truyện dày 200 trang . Biết 2 lần số trang An đã đọc bằng 3 lần số trang An chưa đọc . Tìm số trang An chưa đọc ?

Gọi số trang đọc rồi là a, số trang chưa đọc là b

Theo đề bài ta có : 2a = 3b

=> a/b = 3/2 và a+b = 200

Số trang An đọc rồi là : 200 : ( 3 + 2 ) x 3 = 120 ( trang )

Số trang An chưa đọc là : 200 – 120 = 80 ( trang )

Đ/s:………….

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Có Sử Dụng Từ Hán Việt, Viết Đoạn Văn Ngắn Chủ Đề Tự Chọn 10

Gọi số trang đọc rồi là a, số trang chưa đọc là b

Theo đề bài ta có : 2a = 3b

=> a/b = 3/2 và a+b = 200

Số trang An đọc rồi là : 200 : ( 3 + 2 ) x 3 = 120 ( trang )

Số trang An chưa đọc là : 200 – 120 = 80 ( trang )

Đ/s:………….

An đọc quyển truyện dày 200 trang . Biết 2 lần số trang An đã đọc bằng 3 lần số trang An chưa đọc . Tính số trang An chưa đọc ?

ta có sơ đồ:

số trang đã đọc: 2 phần số trang chưa đọc 3 phần

số trang An chưa đọc là: 200:(3+2)x3= 120 trang

đáp số:..

Xem thêm: Thực Trạng Ngành Giao Thông Vận Tải Việt Nam, Thực Trạng Vận Tải Đường Bộ Việt Nam Hiện Nay

k mk nhóe

ta có sơ đồ:

số trang đã đọc: 2 phần

số trang chưa đọc 3 phần

số trang An chưa đọc là:

200:(3+2)x3= 120 trang

đáp số:..

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *