Giải bài 54: Sử dụng máy tính bỏ túi – Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 137. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

Thử gõ các phím và giải thích ý nghĩa bằng cách viết tiếp vào chỗ chấm trong bảng dưới đây:

Dãy phím được gõ Kết quả trên màn hình máy tính Giải thích ý nghĩa
*
Sáng đèn hoặc tắt đèn Bật hoặc tắt máy
*
Hiện chữ số 3 Nhập chữ số 3 vào máy
*
Hiện số 35 Nhập chữ số 35 vào máy
*
Hiện số 37 Thực hiện phép cộng 35 + 2
*
Hiện số 30 Thực hiện phép trừ 3 – 5
*
Hiện số 60 Thực hiện phép nhân 30 x 2
*
Hiện số 15 Thực hiện phép chia 30 : 2
*
Hiện số 3,7 rồi tất cả các chữ số bị xóa Phím cho phép xóa

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 139 sách VNEN toán 5 tập 1 

Dùng máy tính bỏ túi, thực hiện các phép tính sau:

a. 23 + 57 b. 452 – 98,9

c. 792 x 89,3 d. 2275 : 65

e. 5,6 x 79,8 + 859

Câu 2: Trang 139 sách VNEN toán 5 tập 1 

Hãy thử đóng vai “máy tính”, viết kết quả hiện trên màn hình khi thực hiện gõ các phím theo thứ tự sau:

Dãy phím được gõ Kết quả trên màn hình máy tính
*
 
*
 
*
 
*
 

Câu 3: Trang 140 sách VNEN toán 5 tập 1 

Dùng máy tính bỏ túi để tính và viết tiếp vào chỗ chấm:

a. tỉ số phần trăm của 33,5 và 67 là ….. %

b. 45% của một số là 126, số đó là ……..

Đang xem: Bài 54 sử dụng máy tính bỏ túi

c. 124% của 91 là ……….

Xem thêm:

Câu 4: Trang 140 sách VNEN toán 5 tập 1 

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Với lãi suất tiết kiệm 0,5% một tháng, em hãy tính xem phải gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a. 90 000 đồng

b. 150 000 đồng

c. 270 000 đồng

Câu 5: Trang 140 sách VNEN toán 5 tập 1 

Trung bình xay xát 100kg thóc thì thu được 70kg gạo. Tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 70%. Hãy tính số gạo thu được khi xay xát 150kg thóc (dùng máy tính bỏ túi để tính).

Xem thêm:

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 140 sách VNEN toán 5 tập 1 

Hãy tìm hiểu lãi suất vay ngân hàng ở địa phương em và thử tính nếu vay ngân hàng 1 500 000 đồng thì sau 1 tháng phải trả tiền lãi là bao nhiêu ?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 140 sách VNEN toán 5 tập 1 

Hãy tìm hiểu lãi suất vay ngân hàng ở địa phương em và thử tính nếu vay ngân hàng 1 500 000 đồng thì sau 1 tháng phải trả tiền lãi là bao nhiêu ?

giải bài 54 sử dụng máy tính bỏ túi vnen toán 5 tập 1, sử dụng máy tính bỏ túi trang 137 vnen toán 5, bài 54 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *