Bài 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Ba

Giải bài 7: Trường thích hợp đồng dạng thứ bố - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 72. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Giải pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG cùng HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) Cho $Delta $ ABC và $Delta $ A"B"C" như hình 41. Triệu chứng tỏ $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C"

*

Điền vào vị trí trống (...) để hoàn thành lời giải

Lấy E trên AB sao để cho AE = A"B". Từ bỏ E kẻ con đường thẳng tuy vậy song cùng với BC cắt Ac tại F.

Bạn đang xem: Bài 7 trường hợp đồng dạng thứ ba

Suy ra: $Delta $ AEF $sim $ $Delta $...... Và $widehatAEF$ = $widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Do $widehatA"B"C"$ =..........( mang thiết) nên $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$.

Vì vậy $Delta $ AEF = $Delta $ A"B"C" ( $widehatA$ = $widehatA"$; AE = A"B"; $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $.......

Từ (1) với (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $.......

Trả lời:

Lấy E bên trên AB làm thế nào cho AE = A"B". Tự E kẻ đường thẳng song song với BC giảm Ac trên F.

Suy ra: $Delta $ AEF $sim $ $Delta $ ABC và $widehatAEF$ = $widehatABC$ (hai góc đồng vị).

Xem thêm: Bật Mí Về Vị Trí Nằm Của Thai Nhi Trong Bụng Mẹ Theo Từng Giai Đoạn Thai Kỳ

Do $widehatA"B"C"$ =$widehatABC$ ( đưa thiết) nên $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$.

Vì vậy $Delta $ AEF = $Delta $ A"B"C" ( $widehatA$ = $widehatA"$; AE = A"B"; $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $sim $ $Delta $ A"B"C" 

Từ (1) với (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

c) trong các tam giác sau đây (h.42), gần như cặp tam giác làm sao đồng dạng với nhau? Hãy giải thích.

*

Trả lời:

Trong hình 42d với 42e.

$Delta $ A"B"C" có $widehatA"$ = $70^circ$ ; $widehatB"$ = $60^circ$ $Rightarrow $ $widehatC"$ = $50^circ$

$Delta $ D"E"F" có $widehatE"$ = $60^circ$; $widehatF"$ = $50^circ$ $Rightarrow $ $widehatD"$ = $70^circ$

Vì $Delta $ A"B"C" cùng $Delta $ D"E"F" tất cả $widehatA"$ = $widehatD"$ = $70^circ$; $widehatB"$ =$widehatE"$ = $60^circ$ yêu cầu $Delta $ A"B"C" $sim $ $Delta $ D"E"F.

2.a) mang lại ABC với A"B"C" đồng dạng gồm đường cao tương ứng là AH với A"H" như hình 43. Hotline tỉ số đồng dạng của nhị tam giác là k. Chứng minh: $fracAHA"H"$ = k.