Bài hát đường em đi của tác giả nào

Đường em tất cả đi hằng đêm cách qua (/gót hoa) nở đa số đoá thơ, ôi dị kỳ mặt đường êm bao gồm khi chờ em bước qua là nghiêng giấc mong ước thề ngàn sao sáng xa chú ý em điệu đà rụng rơi vướng mây tóc ngà Đường thơm bóng nhỏ xíu nhạc run lá cất cánh hàng cây thiết tha ham Đường dìu ngang bao ngõ đắng cay dừng chân phút giây xong li biệt Đường nhiều năm thêm bao nỗi éo le dài thêm nắng nóng mưa thêm ê chề Đường em cứ đi tình ta cứ xây chờ em thoát bầu quay con đường về Đường xung quanh khúc teo nhịp chân trói vo đường duyên nóng vui, con đường mơ ...

Bạn đang xem: Bài hát đường em đi của tác giả nào


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.