BÀI TẬP CHIA CHO SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ LỚP 4

Toán lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số học viên tiếp tục được làm quen với phép tính phân chia và những bài tập vận dụng của phép chia.

Bài học tập này pacmanx.com tiếp tục cung ứng các kiến thức trọng tâm, bài bác tập vận dụng của toán lớp 4 chia cho số bao gồm 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng xem thêm nhé.Bạn sẽ xem: bài bác tập phân tách cho số gồm 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập bí quyết chia đến số có một chữ số


*

Thực hiện nay phép chia theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú trái qua phải.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số lớp 4

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân chia được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Giải pháp chia mang đến số có 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép chia có số dư


*

Thực hiện phép phân chia theo thiết bị tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Máy In Qua Mạng Internet Nhanh, Hướng Dẫn Nhất

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

2.2. Ví dụ 2. Phép chia bao gồm số dư


*

Thực hiện phép phân chia theo trang bị tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhấn xét phép chia cho số có 2 chữ số

Những chú ý khi triển khai phép phân tách số có hai chữ số

Phép chia hết là phép chia gồm số dư bằng 0

Phép chia bao gồm dư là phép chia có số dư không giống 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và phần trong số trường đoản cú nhiên


*

Hàng đối kháng trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đối chọi vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn

4. Bài xích tập vận dụng toán lớp 4 chia cho số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm kiếm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hằng ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:


*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19


53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết


205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết


168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân tách 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Bài 2:


56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư


205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư


228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư


459 phân chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không chia được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cộng trừ sau

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hàng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tra cứu x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà chưng Tư bao gồm 800 cây ăn quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 phân tách cho số bao gồm 2 chữ số, học viên cần phải chăm chỉ làm bài xích tập để thành thục các bước tính phép chia. Thường xuyên theo dõi pacmanx.com nhằm được hỗ trợ thêm các kiến thức hữu dụng nhé.