Bài tập chia cho số có 2 chữ số

Toán thù lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số học viên liên tiếp được làm quen với phnghiền tính phân chia với các bài bác tập vận dụng của phnghiền phân chia.Bài học tập này pacmanx.com tiếp tục hỗ trợ những kỹ năng trung tâm, bài bác tập vận dụng của toán thù lớp 4 phân tách mang đến số gồm 2 chữ số. Prúc huynh vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số

1. Ôn tập bí quyết phân chia mang đến số có 1 chữ số

*

Thực hiện tại phép phân chia theo máy tự trường đoản cú trái qua yêu cầu.

Áp dụng 3 bước: phnghiền phân chia - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân tách được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia cho số có 2 chữ số

2.1. lấy một ví dụ 1. Phxay chia bao gồm số dư

*

Thực hiện tại phép phân tách theo máy trường đoản cú trường đoản cú trái qua buộc phải.

Áp dụng 3 bước: phnghiền chia - nhân - trừ.

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phxay phân chia này là phxay chia không còn.

Xem thêm: Lệ Phí Cấp Biển Số Xe Máy Năm 2020 Là Bao Nhiêu? Chi Phí Cấp Mới Biển Số Ôtô, Xe Máy

2.2. lấy một ví dụ 2. Phnghiền chia bao gồm số dư

*

Thực hiện phxay chia theo vật dụng từ bỏ tự trái qua đề nghị.

Áp dụng 3 bước: phxay phân chia - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phnghiền phân chia mang đến số tất cả 2 chữ số

Những chú ý Lúc thực hiện phép phân chia số có nhì chữ số

Phnghiền chia hết là phép phân chia gồm số dư bằng 0

Phxay phân chia tất cả dư là phnghiền phân tách gồm số dư không giống 0

Phnghiền phân chia có dư thì số dư luôn luôn nhỏ dại rộng số chia

3. Ôn tập hàng với phần trong số từ bỏ nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, hàng trăm, hàng đơn vị thích hợp thành lớp đối kháng vịHàng trăm ngàn, hàng vạn, hàng nghìn vừa lòng thành lớp nghìn

4. các bài tập luyện áp dụng tân oán lớp 4 phân tách mang đến số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 205trăng tròn : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại con gà hàng ngày con kê đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi bao gồm từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân tách 19 được một, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phxay phân chia hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 203trăng tròn : 72 = 285 là phnghiền phân tách hết

*

168 phân tách 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phnghiền phân tách hết.

Bài 2:

*

56 phân chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phxay chia có số dư

*

205 chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phxay phân tách có số dư

*

228 chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phxay phân chia bao gồm số dư

*

459 chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 ko chia được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân chia không còn viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phnghiền chia bao gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phnghiền nhân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, chia thì thực hiện sản phẩm trường đoản cú từ bỏ trái qua nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày con kê đẻ được 250 tá trứng

5. các bài luyện tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây nạp năng lượng trái bên Bác Tư bao gồm 800 cây nạp năng lượng trái những loại được tdragon vào 16 sản phẩm. Hỏi mỗi mặt hàng gồm bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán lớp 4 phân tách mang đến số tất cả 2 chữ số, học viên rất cần phải chuyên cần làm bài xích tập nhằm thành thạo công việc tính phép chia. Tiếp tục theo dõi pacmanx.com sẽ được hỗ trợ thêm các kỹ năng và kiến thức hữu ích nhé.