Bài Tập Chia Mạng Con Có Lời Giải

Địa chỉ IP (Ipv4) có 32 bit, bao gồm 2 phần NETID: Phần nhấn dạng mạng cùng HOST ID: thừa nhận dạng máy tính trong mạng, vào đó:Mạng nằm trong lớp A: 8 bit giành riêng cho NET ID, 24 bit giành cho HOST IDMạng nằm trong lớp B: 16 bit giành riêng cho NET ID, 16 bit dành cho HOST IDMạng ở trong lớp C: 24 bit dành cho NET ID, 8 bit giành riêng cho HOST ID

Bạn đang xem: Bài tập chia mạng con có lời giải

Mặt nạ mạng (Net Mask) là địa chỉ cửa hàng mà tất cả các bit phần NET ID các =1, những bit  phần HOST ID đầy đủ = 0.  Như vậy khía cạnh nạ mạng chuẩn chỉnh các lớp như sau:Lớp A: 255.0.0.0Lớp B: 255.255.0.0Lớp C: 255.255.255.0Ý nghĩa của mặt nạ mạng: dùng để xác định địa chỉ cửa hàng mạng tự IP cùng mặt nạ mạngĐịa chỉ mạng= IP & Mặt nạ mạng
Phương pháp chia những (CIDR) được tiến hành dựa bên trên nguyên tắc không thay đổi phần NETID, mượn thêm một số trong những bit của phần HOST ID để gia công phần mạng . Lúc ấy phần HOST IDgồm 2 phần: Subnet Id: Phần dấn dạng mạng conHost id: Phần dấn dạng máy tính trong mạng con
Vì vậy, lúc làm bài xích tập phân tách mạng theo phương pháp này điều quan trọng là cần khẳng định được số bit mượn bỏ phần Subnet Id. Call x là số bit của phần Subnet Id, k là số bit trong Hostid. Khi đó:
 -2Lúc này, ta cũng khẳng định được NET ID mới= NET ID cũ + Subnet Id.Mặt nạ mạng con( Subnet mask) được xác định bằng cách chuyển toàn bộ các bit phần  NET ID mới =1, Host Id=0;Địa chỉ mạng nhỏ = AND( IP mạng con, Subnet mask).
MỘT SỐ VÍ DỤVí dụ 1: Cho địa chỉ cửa hàng IP: 172.16.115.100/28.1. Địa chỉ host này thuộc địa chỉ lớp nào?2. Mạng đựng host đó tất cả chia mạng con không?3. Bao gồm bao nhiêu mạng nhỏ và từng nào host trong mạng con?4. Host phía trong mạng có địa chỉ là gì5. Địa chỉ broadcast cần sử dụng cho mạng nhỏ đó là gì?6. Liệt kê danh sách những host nằm bình thường mạng nhỏ với host trên?Lời giải:
1.Vì 172 nằm trong khoảng (128,191) phải đây là địa chỉ cửa hàng IP thuộc lớp B.2.Với địa chỉ IP trực thuộc lớp B thì 16 bit dành cho NET ID cùng 16 bit giành cho HOST ID.Theo đề bài xích IP: 172.16.115.100/ 28 tức là 28 bit giành riêng cho NET ID≠ 16

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chia 1 Trang Word Thành 2 Phần Trong Word 2016


 -2=144. IP: 172.16.115.100 giỏi 172.16.115.01100100 Subnet mask: 11111111.11111111.11111111.11110000Địa chỉ mạng con= IP và Subnetmask= 172.16.115.01100000=172.16.115.965.Địa chỉ mạng con: 172.16.115.01100000 
Broadcast: 172.16.115.01101111 hay 172.16.115.1116.Danh sách những host chung mạng cùng với mạng bé trên( Dải địa chỉ cửa hàng các host):172.16.115.01100001 hay 172.16.115.97/ 28172.16.115.01100010…172.16.115.01101110 tốt 172.16.115.110/ 28
Ví dụ 2: mang đến mạng có showroom IP: 192.168.1.1/24Yêu cầu:1. Chia mạng trên thành 4 mạng con.2. Liệt kê các thông số gồm add mạng, dãy showroom host, địa chỉ broadcast của các mạng con đó
 Hướng dẫn Đối với các bài toán mang lại trước địa chỉ cửa hàng IP, yêu cầu chia làm n mạng nhỏ thì số bit mượn bỏ phần subnet được xác đinh như sau:Gọi x là số bit mượn dồn phần subnet, thì x là giá bán trị nhỏ nhất thỏa mãn 2
Lời giải1.Địa chỉ IP 192.168.1.1/24, đây là địa chỉ IP lớp C phải 24 bit đầu giành cho NET ID cùng 8 bit cuối dành cho HOST ID.Chia 4 mạng con thì nên cần mượn 2 bit cho chỗ subnet mask (vì 2