Các dạng bài tập hoá 11 chương sự điện li cần nắm vững

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát

pacmanx.com xin trình làng đến những quý thầy cô, các em học viên bộ câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học lớp 11: Sự điện li gồm đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu tất cả 6 trang bao gồm 15 thắc mắc trắc nghiệm cực hay bám đít chương trình sgk Hóa 11. Hy vọng với bộ thắc mắc trắc nghiệm Sự năng lượng điện li tất cả đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi môn hóa học 11 sắp tới.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hoá 11 chương sự điện li cần nắm vững

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 6 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 15 câu

- lời giải & đáp án: có

Mời quí độc giả tải xuống nhằm xem tương đối đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Sự điện li gồm đáp án – hóa học lớp 11:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 11

Bài giảng chất hóa học 11 bài xích 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li

Bài 1:Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều sở hữu nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của những dung dịch đó tăng ngày một nhiều theo sản phẩm công nghệ tự nào trong những thứ tự sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4

D. CH3COOH 2H5OH 2SO4.

Đáp án: B

Bài 2:Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) bao gồm những phần tử nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Đáp án: B

Bài 3:Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) bao gồm những phần tử nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Đáp án: C

Bài 4:Cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số hóa học điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Đáp án: B

Các chất điện li: phèn K – Al (là muối bột của K và Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – sắt ( muối hạt của sắt và amoni)

Bài 5:Chất nào dưới đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2nóng chảy.

Xem thêm: Cách Hiện Icon Trên Desktop Win 10, Ẩn Icon Desktop Windows 10

B. NaOH nóng chảy. D. HBr kết hợp trong nước

Đáp án: A

Bài 6:Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4với 300 ml dung dịch đựng 34,2 gam Al2(SO4)3thu được hỗn hợp X. độ đậm đặc ion SO42-trong X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Đáp án: B

Phản ứng năng lượng điện li:

MgSO4→ Mg2++ SO42-

Al2(SO4)3→ 2Al3++ 3SO42-

nSO42-= 0,4 mol

⇒ CM(SO42-)= 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)

Bài 7:Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)30,2M cùng với 100 ml hỗn hợp FeCl30,3m thu được dung dịch Y. Mật độ ion Fe3+trong Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Đáp án: A

Bài 8:Một hỗn hợp chứa các ion : Cu2+(0,02 mol), K+(0,10 mol), NO3-(0,05 mol) cùng SO42-(x mol). Cực hiếm của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nCu2++ nK+= nNO3-+ nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)

Bài 9:Một dung dịch đựng Mg2+(0,02 mol), K+(0,03 mol) , Cl-(0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z và quý hiếm của y là

A. NO3-(0,03).B. CO32-(0,015).C. SO42-(0,01).D. NH4+(0,01)

Đáp án: A

Gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn điện tích: 2nMg2++ nK++ (-1)nCl-+ xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án tương xứng là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32-loại, bởi vì ion này sản xuất kết tủa cùng với Mg2+

Bài 10:Dung dịch X gồm : 0,09 mol Cl-, 0,04 mol Na+, a mol Fe3+và b mol SO . Lúc cô cạn X thu được 7,715 gam muối bột khan. Cực hiếm của a và b theo lần lượt là

A. 0.05 cùng 0,05.B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 cùng 0,08.D. 0,018 cùng 0,027.

Đáp án: B

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 và 2 ⇒ a = 0,03 và b = 0,02

Bài 11:Phương trình điện li nào dưới đây không đúng ?

A. HCl → H++ Cl-

B. CH3COOH ⇌ CH3COO-+ H+

C. H3PO4→ 3H++ PO43-

D. Na3PO4→ 3Na++ PO43-

Đáp án: C

Bài 12:Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4⇌ H++ HSO4-

B. H2CO3⇌ 2H++ HCO3-

C. H2SO3→ 2H++ SO32-

D. Na2S ⇌ 2Na++ S2-

Đáp án: B

Bài 13:Các chất dẫn năng lượng điện là

A. KCL lạnh chảy, dung dịch NaOH, hỗn hợp HNO3.

B. Hỗn hợp glucozơ , hỗn hợp ancol etylic , glixerol.

C. KCL rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCL, khí NO, khí O3.

Đáp án: A

Bài 14:Dãy các chất hồ hết là chất điện li táo bạo là

A. KOH, NaCL, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2, HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Đáp án: D

Bài 15:Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. độ đậm đặc của ion H+là