Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Từ Gạch Chân

Bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân trong tiếng Anh là dạng bài tập phổ cập thường lộ diện trong các bài kiểm tra, đề thi môn giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Nếu mới nghe qua, bạn sẽ nghĩ rằng đấy là một chủ đề trong giờ Anh không có gì sệt sắc. Nhưng thực tế lại khác, hầu hết chúng ta sinh viên khi tham gia học đều do dự rằng ngần ngừ đặt câu hỏi bằng giờ đồng hồ Anh như vậy nào. Hi vọng, đây đang là tài liệu hữu ích, giúp chúng ta nắm vững phần lớn kỹ năng quan trọng và trau dồi kiến thức công dụng để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ kỳ thi nào. Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm với CNTA nhé !

Video phía dẫn bài bác tập đặt thắc mắc cho từ gạch chân

I. Xem xét khi làm bài đặt câu hỏi cho phần gạch men chân

– thứ 1 ta phải xác định được từ nhằm hỏi.

– tự bị gạch ốp chân không lúc nào xuất hiện tại trong câu hỏi.

– trường hợp trong câu:

+/ sử dụng động từ thường xuyên thì ta cần mượn trợ hễ từ và đảo trợ cồn từ lên trước nhà ngữ cùng sau từ nhằm hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ trường hợp trong câu dùng “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động từ bỏ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ cùng sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– giả dụ trong câu bao gồm từ bị gạch men chân dùng hầu như từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta phải đổi tương ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

Hãy tham khảo định hướng đặt thắc mắc cho thành phần gạch chân giờ đồng hồ anh trước lúc làm bài tập nhé !

II. Các từ nhằm hỏi thường chạm mặt trong tiếng Anh.

1. What: đồ vật gi (Dùng để hỏi đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: mẫu mà (Dùng để hỏi khi gồm sự lựa chọn)

3. Where: ở đâu (Dùng nhằm hỏi mang đến vị trí, nơi chốn …)

4. When: bao giờ (Hỏi đến thời gian, thời điểm …)

5. Who: ai, bạn mà (Hỏi mang đến người)

=> Whom: bạn mà (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vì you buy any books (for)?

=> Whose: của tín đồ mà (Hỏi cho tính từ bỏ sở hữu, cài cách, đại tự sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: lý do (Hỏi đến lí do, nguyên nhân)

7. How: vắt nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ …)

8. How old: hỏi mang đến tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho độ cao của vật

11. How thick: hỏi mang đến độ dày

12. How thin: hỏi mang đến độ mỏng

13. How big: hỏi đến độ lớn

14. How wide: hỏi cho độ rộng

15. How broad: hỏi mang lại bề rộng

16. How deep: hỏi cho độ sâu

17. How fast: hỏi mang lại tốc độ

18. How far … from … lớn …: hỏi cho độ xa

19. How long: hỏi mang lại độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời hạn bao lâu

Eg: It takes me an hour to bởi my homework.

=> How long does it take you to do your homework?

(Nó mang mất của doanh nghiệp bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go khổng lồ school every day.

=> How often vày you go lớn school?

How much: hỏi mang lại giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh trường đoản cú đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens bởi vì you have here?

III. Bài tập từ bỏ luyện

Đặt thắc mắc cho phần gạch chân

1. I want to see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They bởi not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go lớn a cửa hàng tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going to lớn visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to domain authority Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes lớn the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete and Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I & my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen lớn musicin my free time.

……………………………………………………………….

20. I often listen to lớn musicin my không tính tiền time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go to the shoe cửa hàng in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple & a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the cửa hàng over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho đưa ra Minh City.

……………………………………………………………….

32. The bank is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want to return lớn America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels to Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes to the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Phái nam leaves trang chủ at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen lớn music in my miễn phí time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go to lớn the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go to the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions & tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the các buổi party at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes to the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker to California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

Xem thêm: Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu Full 21/21 Vietsub, Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go to the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack and I get khổng lồ school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t vày his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go to the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. Bài xích tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the siêu thị over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho bỏ ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned lớn Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went to the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Phái mạnh left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters lớn her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen khổng lồ musicin my miễn phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go khổng lồ the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions và tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to lớn the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the boss khủng last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went khổng lồ the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t bởi vì his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour lớn get to school.

………………………………………………

14.- She last rode a bike two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving kiểm tra two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went khổng lồ the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her mèo stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money to her brother.

………………………………………………

28.- We went to school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people khổng lồ the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go to lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vị anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money to lớn Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word to lớn complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ bởi you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went lớn a tiệc nhỏ last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes to the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go khổng lồ bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have never been to new york before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books bởi vì you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the các buổi tiệc nhỏ start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her lớn finish the composition?

6 – What bởi vì you need a phone oto for?

7 – How far is it from Hue lớn Ho đưa ra Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they vì two weeks ago?

When did they return lớn America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel to Nha Trang?

16 – Why did she go to lớn the doctor?

17 – What time did nam giới leave trang chủ yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually do the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – do you have magazines và newspapers?

25 – What vì you often vày in your free time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan like playing?

30 – How often do you go khổng lồ the movies?

31 – When vị they go to the beach?

32 – Where bởi they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you to get khổng lồ school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he vày two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she hotline the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you vì last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go to lớn school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite to the party?

31 – Did you go khổng lồ the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money to Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges