Bài Tập Máy Điện Không Đồng Bộ 3 Pha

hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 Tin học tập 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
Chương I: xê dịch cơ Chương II: Sóng cơ với sóng âm Chương III: chiếc điện chuyển phiên chiều

Câu hỏi 1 : Trong bộ động cơ không đồng điệu 3 pha, hotline f1, f2, f3, theo thứ tự là tần số của chiếc điện chuyển phiên chiều cha pha, tần số của từ bỏ trường cù tại trọng điểm O với tần số con quay của rô to. Tóm lại nào sau đấy là đúng?

A f3= f1. B f1= f2. C f13. D f2= f3.

Bạn đang xem: Bài tập máy điện không đồng bộ 3 pha


Câu hỏi 2 : Điều làm sao sau đó là sai khi nói tới động cơ không đồng nhất ba pha?

A từ trường cù trong động cơ là kết quả của việc thực hiện dòng năng lượng điện xoay chiều một phaB đổi khác điện năng thành tích điện khácC hoạt động dựa trên hiện tượng chạm màn hình điện trường đoản cú và thực hiện từ ngôi trường quay.D có hai phần tử chính là roto cùng stato. 

Câu hỏi 3 : vào mạch bố pha, các suất điện rượu cồn mắc theo mạng hình sao, những tải mắc theo hình sao thì điện áp dây (điện áp thân hai dây) so với năng lượng điện áp trộn (điện áp giữa hai cực của mỗi pha nguồn) là :

A Udây = 3 Upha B  Udây =(sqrt3) Upha C Udây = (1over3) Upha D  Udây = (1oversqrt3) Upha 

Câu hỏi 4 : Một động cơ điện luân phiên chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết điện trở thuần của các cuộn dây của máy là 44Ω. Công suất có ích của động cơ là 77W. Hiệu suất của động cơ là:

A 90%B 92,5%C 87,5%D 80%

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Cách giải:

Công suất của động cơ = công suất toả nhiệt + công suất có ích của động cơ

(Leftrightarrow UIcos varphi = I^2R + 77 Leftrightarrow 220.I.0,8 = 44I^2 + 77 Leftrightarrow 44I^2 - 176I + 77 = 0 Rightarrow left< matrix I = 3,5A hfill cr I = 0,5A hfill cr ight.)

+ TH2: I = 0,5A (Rightarrow phường = 220.0,5.0,8 = 88W Rightarrow H = frac7788.100\% = 87,5\% )

=> Chọn C


Câu hỏi 5 : Một hộp động cơ điện xoay chiều tiêu thụ năng suất 1,5 kW với có công suất 80%. Năng suất cơ học tập do hộp động cơ sinh ra trong nửa tiếng khi động cơ hoạt động là

A 2,16.103 J.B 4,32.103 J. C 4,32.106 J. D 2,16.106 J.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D

+ Công cơ học tập mà hộp động cơ sinh ra trong khoảng 30 phút (A = 0,8.P.t = 0,8.1500.1800 = 2,16.10^6,,J)


Câu hỏi 6 : Một hộp động cơ điện xoay chiều hoạt động thông thường với điện áp hiệu dụng bằng 200 V với cường độ dòng điện hiệu dụng bởi 0,5 A. Nếu công suất tỏa sức nóng trên dây quấn là 8W với hệ số công suất của động cơ là 0,8 thì năng suất của bộ động cơ là

A 86 %.B  90%.C 75%. D 80%. 

Lời giải đưa ra tiết:

Công suất tiêu thụ của rượu cồn cơ p = UIcosφ = 80W

Công suất tỏa nhiệt ∆P bên trên dây quấn là năng suất hao mức giá nên hiệu suất của cồn cơ

 (H = fracP - Delta PP = 1 - frac880 = 0,9left( 90\% ight))

Chọn B


Câu hỏi 7 : Một phân xưởng cơ khí áp dụng một động cơ điện luân phiên chiều có năng suất 80%. Khi hễ cơ vận động nó hình thành một hiệu suất bằng 7,5 kW. Biết rằng, hàng ngày động cơ hoặt rượu cồn 8 giờ và giá bán của một số trong những điện công nghiệp là 2000 đồng. Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà lại phân xưởng đó yêu cầu trả đến ngành điện là

A 2.700.000 đồng B 1.350.000 đồng.C 5.400.000 đồng. D 4.500.000 đồng

Lời giải bỏ ra tiết:

Điện năng tiêu tốn của hộp động cơ điện xoay chiều trọng 1 tháng (30 ngày)

 (A = Pt = P_i over H.t = 7,5 over 0,8.8.30 = 2250left( kWh ight))

Số tiền nhưng phân xưởng đề nghị trả

N = A. 2000 = 2250. 2000 = 4.500.000 đồng

Chọn D


Câu hỏi 8 : Một động cơ điện chuyển phiên chiều hoạt động thông thường với năng lượng điện áp hiệu dụng 220V, cường độ mẫu điện hiệu dụng 0,5 A với hệ số công suất của bộ động cơ là 0,8. Biết rằng năng suất hao giá tiền của động cơ là 11 W. Công suất của bộ động cơ (tỉ số giữa năng suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là.

A 80 % B 90 % C  92,5 % D  87,5 %

Lời giải đưa ra tiết:

Công suất tiêu thụ của cồn cơ p = UIcosφ = 220.0,5.0,8 = 88W

Hiệu suất của bộ động cơ (H = P_i over P_tp = 88 - 11 over 88 = 0,875 = 87,5\% )

Chọn D


Câu hỏi 9 : Một hộp động cơ điện chuyển phiên chiều cung ứng ra một năng suất cơ học 8,5 kW với có hiệu suất 85%. Mắc hộp động cơ với cuộn dây rồi mắc nó vào mạng năng lượng điện xoay chiều. Biết mẫu điện có giá trị hiệu dụng 50 A và trễ trộn so với năng lượng điện áp nhị đầu hộp động cơ là 300. Điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 125 V với sớm trộn so với loại điện là 600. Khẳng định điện áp hiệu dụng của mạng điện?

A 331 V.B 345 V. C 231 V. D  565 V.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

+ màn trình diễn vecto những điện áp.

Hiệu suất của bộ động cơ (H = A over P o p. = A over H = 8,5 over 0,85 = 10kW)

→ Điện trở vào của hộp động cơ (R_dc = P over I^2 = 10000 over 50^2 = 4Omega o Z_dc = R over cos 30^0 = 8 over sqrt 3 Omega )

=> (U_dc = I.Z_dc = 50.8 over sqrt 3 = 400 over sqrt 3 V)

+ trường đoản cú giản đồ vật vecto, ta thấy rằng góc hợp với (overrightarrow U_dc ) và (overrightarrow U_d ) là 1500

 

*

 ( o U = sqrt 125^2 + left( 400 over sqrt 3 ight)^2 - 2.125.400 over sqrt 3 cos 150^0 = 345V)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : Một động cơ điện luân phiên chiều hoạt động bình thường với năng lượng điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số hiệu suất của động cơ là 0,85 . Biết rằng hiệu suất hao tổn phí của động cơ là 9 W. Năng suất của hộp động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là

A 92,5%B 90,4% C 87,5 % D 80%

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính công suất và công suất của đụng cơ


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

+ hiệu suất của động cơ (P = UIcos varphi = 220.0,5.0,85 = 93,5W)

=>Hiệu suất của hộp động cơ (H = P - A over P = 93,5 - 9 over 93,5 = 0,904)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : Một bộ động cơ điện có ghi 220V- 176W, hệ số năng suất bằng 0,8 được mắc vào mạch điện bao gồm điện áp hiệu dụng 380V. Để đụng cơ chuyển động bình thường, đề nghị mắc đụng cơ tiếp nối với một điện trở thuần có giá trị:

A 180W B 300W C 220W D  176W

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sử dụng giản đồ dùng vecto cùng định lí hàm số cos trong tam giác


Lời giải chi tiết:

Đáp án A

*
 

Ta có: (U^2 = U_d^2 + U_R^2 + 2U_dU_R.cos varphi Leftrightarrow U_R^2 + 352U_R - 96000 = 0 Leftrightarrow U_R = 180V)

Công suất của hễ cơ: (P_d = U_dIcos varphi Rightarrow I = fracP_dU_dcos varphi = frac176220.0,8 = 1A)

=> Điện trở thuần có giá trị: (R = fracU_RI = frac1801 = 180Omega )


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : Nối hai rất của một sản phẩm phát năng lượng điện xoay chiều một trộn vào nhì đầu đoạn mạch AB tất cả điện trở thuần R mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần. Làm lơ điện trở những cuộn dây của dòng sản phẩm phát. Khi roto của máy quay gần như với tốc độ n vòng/phút thì cường độ loại điện hiệu dụng trong khúc mạch là 1A. Lúc roto của dòng sản phẩm quay đầy đủ với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ mẫu điện hiệu dụng trong khúc mạch là (sqrt 3 )A. Ví như roto của dòng sản phẩm quay đầy đủ với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là

A (fracRsqrt 3 ) B R(sqrt 3 ) C (frac2Rsqrt 3 ) D 2R(sqrt 3 )

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Khi tốc độ quay thay đổi thì U, ZL thay đổi


Lời giải bỏ ra tiết:

 

Điện áp đặt vào nhì đầu mạch U = E = (fracNBS.2pi fsqrt 2 ) ; tần số loại điện (f = fracpn60)

Ta có: +) (f_1 = fracpn60) ; U1= (fracNBS.2pi f_1sqrt 2 )( Rightarrow I_1 = fracU_1Z_1 = fracU_1sqrt R + Z_L1^2 )= 1

+) (f_2 = 3fracpn60 = 3f_1 Rightarrow left{ eginarraylU_2 = 3U_1\Z_L2 = 3Z_L1endarray ight. Rightarrow I_2 = fracU_2Z_2 = frac3U_1sqrt R + Z_L2^2 = frac3U_1sqrt R + 9Z_L1^2 = sqrt 3 )

( Rightarrow frac3U_1sqrt R + 9Z_L1^2 = sqrt 3 fracU_1sqrt R + Z_L1^2 Rightarrow Z_L1 = fracRsqrt 3 )

+) (f_3 = 2fracpn60 = 2f_1 Rightarrow Z_L2 = 2Z_L1 = 2fracRsqrt 3 ) Þ lời giải C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : Một size dây dẫn phẳng quay hầu hết với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong phương diện phẳng khung dây, trong một tự trường đều phải có vectơ chạm màn hình từ vuông góc cùng với trục con quay của khung. Suất điện động chạm màn hình trong khung có biểu thức e = E0cos(ωt + (fracpi 2)). Tại thời khắc t = 0, vectơ pháp đường của khía cạnh phẳng size dây hợp với vectơ chạm màn hình từ một góc bằng

A 1500. B  900.C 450. D 1800.

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (e = E_0sin (omega t + phi ) = E_0cos (omega t + phi - fracpi 2)).

So sánh cùng với biểu thức đề bài: e = E0cos(ωt + (fracpi 2)).

(phi - fracpi 2 = fracpi 2 Rightarrow phi = pi ). Lựa chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : Một thiết bị phát điện xoay chiều một pha gồm phần ứng tất cả bốn cuộn dây như là nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều bởi vì máy tạo nên ra tất cả tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100(sqrt 2 )V. Tự thông cực lớn qua từng vòng dây của phần ứng là (frac5pi ) mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là

 

A  71 vòng. B 100 vòng. C 400 vòng. D 200 vòng.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Ở trên đây đề bài xích cho 4 cuộn dây kiểu như nhau mắc nối tiếp. Số vòng 4N

Gọi E là suất năng lượng điện động vày máy sinh ra. E1 là suất điện rượu cồn ở từng cuộn


Lời giải bỏ ra tiết:

Chọn B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : Đặt vào nhì đầu cuộn sơ cung cấp của một máy biến đổi áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cung cấp để hở là 100V. Ở cuộn máy cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu nhằm hở của chính nó là U, nếu tăng lên n vòng dây thì điện áp chính là 2U. Nếu tạo thêm 3n vòng dây ngơi nghỉ cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu nhằm hở của cuộn này bằng

A 100 V B 200 V C 220 V D 110 V

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

U1, N1 không đổi. Ta có:

+) (U_2 = U_1fracN_2N_1 = 100)

+) (left{ eginarraylU = fracU_1N_1(N_2 - n)\2U = fracU_1N_1(N_2 + n)endarray ight. Rightarrow n = fracN_23)

( Rightarrow U_2^, = fracU_1N_1(N_2 + 3n) = 200) V câu trả lời B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Một học viên quấn một máy đổi mới áp với ý định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn sản phẩm cấp. Vì sơ suất yêu cầu cuộn thứ cấp bị thiếu một vài vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu nhằm quấn tiếp cung ứng cuộn thứ cấp cho cho đủ, học sinh này để vào nhì đầu cuộn sơ cấp cho một điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi, rồi cần sử dụng vôn kế xác định tỉ số điện áp sinh hoạt cuộn thứ cấp để hở cùng cuộn sơ cấp. Ban đầu tỉ số năng lượng điện áp bởi 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp cho 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bởi 0,45. Bỏ qua mọi hao phí tổn trong máy biến đổi áp. Để được máy đổi mới áp đúng thật dự định, học viên này phải tiếp tục quấn cấp dưỡng cuộn thiết bị cấp

A 100 vòng dây. B  84 vòng dây. C 60 vòng dây. D 40 vòng dây.

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Ta có tỉ số phát triển thành áp yêu cầu quấn đúng: (k = fracN_tN_s = 0,5 Leftrightarrow N_s = fracN_t0,5)

Gọi số vòng cuộn thiết bị cấp ban đầu là N2 , số vòng phải thường xuyên quấn thêm là x ta có: (N_s = fracN_20,43 = fracN_2 + 240,45 = fracN_2 + 24 + x0,5)suy ra hệ pt: (left{ eginarrayl0,45N_2 = 0,43N_2 + 10,32\0,5N_2 = 0,43N_2 + 10,32 + 0,43 mxendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylN_2 = 516\x = 60endarray ight.)

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : lúc truyền năng lượng điện năng gồm công suất p từ khu vực phát năng lượng điện xoay chiều cho nơi tiêu tốn thì năng suất hao phí trên phố dây là ∆P. Để cho công suất hao phí trên đường dây chỉ từ là (fracDelta Pn) (với n > 1), ở vị trí phát điện người ta thực hiện một máy thay đổi áp (lí tưởng) có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cung cấp và số vòng dây của cuộn thứ cung cấp là

A (sqrt n ).B (frac1sqrt n ). C nD (frac1n).

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Vì máy biến hóa áp là lí tưởng nên ta có năng suất hao tầm giá trước và sau áp dụng máy đổi thay áp:

(Delta P_1 = fracP^2RU_1^2;Delta P_2 = fracP^2RU_2^2)

Theo đề bài: (Delta P_2 = fracDelta P_1n)

Suy ra: (U_2^2 = nU_1^2 Leftrightarrow U_2^ = sqrt n U_1^ Rightarrow fracN_1N_1 = fracU_1U_2 = frac1sqrt n )

đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Cuộn sơ cấp cho và thứ cung cấp của một máy trở nên áp bao gồm số vòng theo thứ tự là 600 vòng và 120 vòng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cung cấp một năng lượng điện áp luân chuyển chiều cớ quý hiếm hiệu dụng 380V.

a. Tính điện áp thân 2 đầu cuộn đồ vật cấp

b. Nối 2 đầu cuộn thứ cung cấp với điện trở có R = 100(Omega ). Tính cường độ loại điện chạy trong cuộn sơ cấp( làm lơ mọi hao tầm giá ở máy vươn lên là áp)


Lời giải bỏ ra tiết:

Vẽ hình và phân tích:

*

a. Vì bỏ qua hao phí ở máy biến áp, ta có: (U_2 = U_1fracN_2N_1 = 76)V

b. Cường độ mẫu điện chạy vào cuộn trang bị cấp: (I_2 = fracU_2R = 0,76)A

 - Cường độ mẫu điện chạy vào cuộn sơ cấp: (I_1 = fracN_2I_2N_1 = 0,152) A


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 : Điện năng được download từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bởi đường dây tải điện 1 pha gồm điện trở R = 30(Omega ). Bỏ lỡ tổn hao tích điện ở các máy thay đổi áp.

a. Vẽ sơ trang bị truyền tải điện

b. Biết năng lượng điện áp ở hai đầu cuộn sơ cung cấp và sản phẩm công nghệ cấp của máy hạ áp theo lần lượt là 2200V và 220V, cường độ chiếc điện chạy vào cuộn sản phẩm công nghệ cấp của máy hạ áp là 100A . Tính năng lượng điện áp ở cả hai cực trạm tăng áp và công suất truyền download điện. Coi hệ số năng suất của mạch bằng 1


Lời giải bỏ ra tiết:

a. Vẽ sơ trang bị truyền sở hữu điện

*

b. Điện áp ở cả hai cực trạm tăng áp: (U_A^")

- Xét thứ hạ áp B:

 Cường độ chiếc điện chạy trong dây dẫn là cường độ chiếc điện chạy vào cuộn sơ cấp của sản phẩm hạ áp: (I = fracU_B^,.I_1^,U_B = frac220.1002200 = 10A)

- Độ sút thế trên đường dây:

DU = IR  = (U_A^, - U_B^) = 10.30 = 300V

Suy ra: (U_A^, = Delta U + U_B = 300 + 2200 = 2500V)

- năng suất truyền sở hữu điện:

+ bởi hệ số hiệu suất của mạch bởi 1

+ Gọi p là hiệu suất nguồn bởi máy tăng áp cung cấp

Ta có: (H = fracP - Delta PP.100\% = 1 - fracDelta PP = 1 - fracI^2.RU_A^,.I = 88\% )


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 20 : Một sản phẩm công nghệ phát điện xoay chiều phần cảm bao gồm 12 cặp cực quay với vận tốc 300vòng/phút. Tự thông cực to qua những cuộn dây lúc đi ngang qua đầu cực là 0,2Wb với mỗi cuộn dây gồm 5 vòng dây (số cuộn bằng số cực từ).

a. Tính tần số của dòng điện luân chuyển chiều vạc ra.

b.Viết biểu thức của suất năng lượng điện động cảm ứng và tính suất điện đụng hiệu dụng của sản phẩm phát. ((varphi )=0)

 


Lời giải chi tiết:

a. Ta tất cả f=(frac mn60)p ;Với: n=300 (vòng/phút); p=12.

Vậy f=(frac30060.12)=60 Hz.

b. Ta gồm (omega ) = 2(pi )f = 2(pi )60 =120(pi ) rad/s

Suất điện hễ cảm ứng: e = E0cos(omega )t

E0 =NBS(omega )=N(Phi _0)(omega )=24.5.0,2.120(pi )= 2880(pi ) (V)

Vậy: e = 2880(pi )cos120(pi )t (V)

Suất điện rượu cồn hiệu dụng: E=(frac mE_0sqrt 2 )=(frac2880pi sqrt 2 approx 6407) (V)

 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 21 : Một thiết bị phát điện xoay chiều có mười hai cặp cực. Phần ứng tất cả 24 cuộn dây mắc nối tiếp. Trường đoản cú thông bởi vì phần cảm sinh ra đi qua mỗi cuộn dây có mức giá trị cực to 3.10-2 Wb. Roto xoay với vận tốc 300 vòng/phút.

a. Tính tần số của mẫu điện phát ra.

b. Viết biểu thức của suất điện động sinh ra.

c. Tính công suất của dòng sản phẩm phát, biết cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2A và hệ số hiệu suất là 0,8.

Câu 13

 

 


Lời giải bỏ ra tiết:

a. Phần ứng có 24 cuộn dây, suy ra sản phẩm phát có 12 cặp cực.

 Tần số của chiếc điện phân phát ra: f = (frac mn60)p = (frac30060.12)= 60 Hz.

Xem thêm: Trắng New 999 Số Đặc Biệt Mới Nhất, Trắng News 999 Số Đặc Biệt Từ Giờ Cứ

b.Ta gồm e =E0cos(omega )t.(chọn (varphi ) = 0).Suất năng lượng điện động cực lớn của một cuộn dây là:

E1o=(omega )(Phi )0=2(pi )f(Phi )0= 2(pi )60.3.10-2 ( approx )11,3 V với (omega )=2(pi )f=120(pi ) rad/s

Suy ra suất điện động cực đại trong lắp thêm phát là E0=24E1o( approx )271 V

Vậy e =271cos120(pi )t (V)

c. Năng suất máy phạt là: P=EIcos(varphi ) (điện trở trong không đáng kể U=E)

Lại bao gồm E=(frac mE_0sqrt 2 )=151,6 V

Suy ra phường = 151,6.2.0,8 = 306 W


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : Cuộn sơ cấp của một máy đổi thay áp được nối với mạng năng lượng điện xoay chiều tất cả điện áp 380V. Cuộn trang bị cấp có dòng điện 1,5A chạy qua và có điện áp giữa hai đầu dây là 120V. Biết số vòng dây của cuộn thứ cấp là 30. Search số vòng dây của cuộn sơ cấp cho và cường độ loại điện chạy qua nó. Bỏ qua mất hao phí tổn điện năng trong máy.


Lời giải đưa ra tiết:

Vì làm lơ sự hao phí năng lượng nên hiệu suất là 100%, máy biến đổi áp là lí tưởng. Ta có: (fracU_1U_2 = fracN_1N_2 = fracI_1I_2)

Thay các đại lượng sẽ biết: (frac380120 = fracN_130 = fracI_11,5 Rightarrow left{ eginarraylN_1 = 95 m \I_1 = 4,75Aendarray ight.)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 23 : Ở một mạng năng lượng điện 3 trộn mắc hình sao, năng lượng điện áp giữa dây pha cùng dây th-nc là 220V. Có một điện trở R = 40(Omega ). Tính cường độ loại điện hiệu dụng qua năng lượng điện trở R nếu sử dụng 2 dây pha hoặc 1 dây pha và 1 dây trung hòa?

-


Phương pháp giải:

Cường độ cái điện hiệu dụng qua năng lượng điện trở R vào 2 trường phù hợp I2 > I1(do Ud > Up), nên những thiết bị điện thường được sử dụng trong cuộc sống thường ngày khi cần sử dụng 2 dây pha thường bị cháy bởi vượt quá cực hiếm định mức


Lời giải chi tiết:

Khi cần sử dụng 1 dây pha và 1 dây trung hòa:

Điện áp để vào 2 đầu R: U = Up = 220V

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua năng lượng điện trở R: I1 = (fracU_PR) = 5,5A

- khi sử dụng 2 dây pha: U = Ud = (sqrt 3 )Up = 220(sqrt 3 )V

Cường độ cái điện hiệu dụng qua điện trở R: I2 = (fracU_dR) = 5,5(sqrt 3 )A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : Mạng điện bố pha gồm điện áp pha Up = 120V tất cả tải tiêu thụ mắc thành những hình sao. Tính cường độ loại điện trong các dây pha cùng dây th-nc nếu những tải tiêu tốn trên A, B, C là năng lượng điện trở thuần RA = RB = 12W ; RC = 24W.


Lời giải đưa ra tiết:

Do các tải tiêu hao mắc hình sao bắt buộc Id = Ip.

=> (I_A = I_B = fracU_pR_A = frac12012 = 10)A

(I_C = fracU_pR_C = frac12024 = 5)A.

Do những tải số đông là thuần trở

nên chiếc điện pha cùng pha với

điện áp pha. Những dòng điện lệch pha nhau 120o. Ta suy ra giản thiết bị Fre-nen sau:

*

(overrightarrow I_o = overrightarrow I_A + overrightarrow I_B + overrightarrow I_C = overrightarrow I_AB + overrightarrow I_C ). Phụ thuộc vào giản vật Þ Io = IAB – IC.

Vì IA = IB nên (overrightarrow I_AB ) là đường chéo cánh của hình thoi tạo do (overrightarrow I__A ) và (overrightarrow I_B ) 

 => IAB = 2.OH = 2.IB.cos60o = 2.10.cos60o = 10A.

Vậy Io = IAB – IC = 10 – 5 = 5A.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : Một động cơ không đồng nhất 3 trộn đấu theo hình tam giác vào một mạng năng lượng điện xoay chiều 3 pha tất cả điện áp dây 220 V. Biết cái điện dây là 10 A và hệ số hiệu suất cosj = 0,8. Tính hiệu suất của hễ cơ?


Lời giải bỏ ra tiết:

Công suất của đụng cơ: p = 3U.I.cosj

Với: U = Up = Ud = 220 V

I = Ip = (fracI_dsqrt 3 = frac10sqrt 3 )A

Vậy: p. = 3U.I.cosj = 1760(sqrt 3 ) W


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : Một hộp động cơ điện luân chuyển chiều khi hoạt động thông thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra hiệu suất cơ học là 85 W. Biết động cơ bao gồm hệ số năng suất 0,85 và điện trở dây quấn là 85(Omega ).

a) Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ?

b) Tính hiệu suất của cồn cơ?


Lời giải chi tiết:

 

a) Ta có: năng suất động cơ: p = Pci + Php

Hay: p = U.I.cosj = Pci + I2.R

Thay số ta có: 220.I. 0,85 = 85 + I2 85 ( Leftrightarrow I^2 - 2I + 1 = 0)

 Suy ra: I = 1A

b) năng suất của động cơ: (H = fracP_ciP.100\% ) = 45,45%


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : Một bộ động cơ không đồng điệu ba pha có điện áp định mức từng pha là 220V.

a.Hỏi mắc các cuộn dây của động cơ như thế nào để có thể cho bộ động cơ này đúng năng suất định mức lúc mạng điện bao gồm điện áp pha bằng 127V

b.Biết rằng công suất của hộp động cơ là 10kW và hệ số công suất(cos phi ) = 0,8.Tính cường độ loại điện chạy qua những cuộn dây của cồn cơ


Lời giải chi tiết:

a. Phương pháp mắc các cuộn dây của cồn cơ:

Do Up=127 V Ud = (sqrt 3 ) Up220V

=> các cuộn dây của cồn cơ phải mắc hình tam giác, vị trí nối tầm thường nối với các dây pha, vì thế hiệu điện vắt hai đầu từng cuộn dây là 220V

b. Công suất của hộp động cơ là:

Vận dụng công thức: p = 3 UdI(cos phi ) (do có ba cuộn dây)

Cường độ dòng điện chạy qua những cuộn dây của hễ cơ: (I = fracP3U_dcos phi = frac10^43.220.0,8 = 19A)

Vậy: Cường độ dòng điện chạy qua những cuộn dây của bộ động cơ là 19A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : tuyên bố nào không nên trong động cơ không đồng điệu ba pha?

A vận tốc quay của trường đoản cú trường lớn hơn tốc độ xoay của rôto.B Động cơ không đồng hóa ba trộn có tác dụng chuyển năng lượng điện năng thành cơ năng.C

Từ trường con quay được tạo vì chưng dòng năng lượng điện xoay chiều ba pha có tốc độ góc lớn hơn tần số góc của mẫu điện.

D Nguyên tắc hoạt động vui chơi của động cơ không đồng điệu ba trộn là hiện nay tượng cảm ứng điện trường đoản cú và chức năng của từ trường quay.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Lí thuyết về hộp động cơ không nhất quán ba pha.


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Động cơ không đồng điệu ba trộn là thíết bị đưa hóa năng lượng điện năng thành cơ năng tất cả nguyên tắc chuyển động dựa vào hiện nay tượng chạm màn hình điện tự và chức năng của từ trường cù → B, D đúng.

Cấu sản xuất của hộp động cơ không đồng nhất ba pha gồm gồm rô to cùng stato, vào đó, rô to của rượu cồn cơ luôn quay với tốc độ bé dại hơn vận tốc của từ trường cù → A đúng.

Từ trường tảo được tạo thành bởi cái điện chuyển phiên chiều cha pha của bố cuộn dây stato có vận tốc góc bằng tốc độ góc của chiếc điện → C sai

→ lựa chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : Trong động cơ không đồng nhất ba pha, stato gồm bố cuộn dây kiểu như nhau để lệch nhau 1/3 vòng tròn trung ương O. Chạm màn hình từ tại trung ương O là gồm độ bự là Bo. Tại một thời điểm làm sao đó, cảm ứng từ bởi cuộn dây đồ vật nhât gây nên tại trung tâm O có giá trị là B1=

*
B0, thì cảm ứng từ vì hai cuộn dây kia gây nên tại vai trung phong O có giá trị là bao nhiêu?

A –B0/2 cùng B0/2. B  0 và 
*
B0. C  B0 và 0.42B0. D  -B0 và B0

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Lí thuyết về bộ động cơ không đồng hóa ba pha và mặt đường tròn lượng giác.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải:

Cảm ứng từ do tía cuộn dây tạo thành đôi một lệch pha nhau góc 2π/3

Ta có hình vẽ sau:

*

Từ hình vẽ suy ra khi (B_1 = B_0sqrt 3 over 3) thì (B_2 = B_0sqrt 3 over 3,B_3 = 0)

→ chọn B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 30 : Một hộp động cơ điện xoay chiều sản ra một công suất cơ học (8,5,,kW) cùng có công suất (88\% ). Xác định điện áp hiệu dụng ở nhì đầu bộ động cơ biết cái điện có giá trị hiệu dụng (50,,A) với trễ pha so với điện áp nhị đầu bộ động cơ là (dfracpi 12).

A (231,,V). B (331,,V). C (565,,V). D (200,,V).

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Hiệu suất của động cơ điện: (H = dfracP_ichP_tp = dfracPUIcos varphi )


Lời giải chi tiết:

Hiệu suất của động cơ điện là:

(H = dfracP_ichP_tp = dfracPUIcos varphi Rightarrow U = dfracPH.I.cosvarphi = dfrac8,5.10^30,88.50.cosdfracpi 12 approx 200,,left( V ight))

Chọn D.


Đáp án - lời giải

*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pacmanx.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép pacmanx.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.