BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN CÓ KHÓA K LỚP 11

Eb: suất năng lượng điện động của bộ nguồn năng lượng điện (V)rb: năng lượng điện trở trong của cục nguồn năng lượng điện (Ω)RN: điện trở tương tự của mạch ko kể (Ω)U=IRN=Eb – Irb: độ bớt điện vậy của mạch không tính (V)I.rb: độ giảm điện vậy của mạch vào (V)

Bộ “n” nguồn như là nhau mắc nối tiếp: Eb = nE; rb = nr

Bộ “n” nguồn như thể nhau mắc tuy vậy song: Eb = E; $r_b=dfracrn$

Hiệu suất của mối cung cấp điện: $H = dfracR_NR_N+r_b.100%= dfracUE.100%$


Bài tập định nguyên tắc Ôm cho toàn mạch

Bài tập 1. Một nguồn điện gồm điện trở vào 0,1Ω được mắc với năng lượng điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi ấy hiệu điện thế giữa hai rất của nguồn tích điện là 12V. Tính suất điện rượu cồn của nguồn cùng cường độ mẫu điện vào mạch.

Bạn đang xem: Bài tập mạch điện có khóa k lớp 11


*


Bài tập 2. Lúc mắc năng lượng điện trở R1 = 5Ω vào hai rất của nguồn điện thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 10V, nếu cố kỉnh R1 do điện trở R2 = 11Ω thì hiệu điện nắm mạch quanh đó là U2 = 11V. Tính suất điện đụng của mối cung cấp điện.


*


Bài tập 3. Lúc mắc năng lượng điện trở R = 10Ω vào hai rất của nguồn điện gồm suất điện động E = 6V thì công suất tỏa nhiệt trên năng lượng điện trở là p. =2,5W. Tính hiệu điện chũm hai đầu mối cung cấp điện và điện trở trong của mối cung cấp điện.


*


Bài tập 4. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 9V, r = 1Ω; R1 = R2 = R3 = 3Ω; R4 = 6Ω

a/ Tính cường độ chiếc điện chạy qua những điện trở với hiệu điện gắng giữa nhì đầu mỗi điện trở.

b/ Tính hiệu điện ráng giữa nhị điểm C cùng D.

c/ Tính hiệu điện thay hai đầu nguồn tích điện và công suất của nguồn điện.


*


Bài tập 5. Mang đến mạch điện như hình vẽ.

*

Biết E = 30V, r = 1Ω, R1 = 12Ω; R2 = 36Ω, R3 = 18Ω; R$_A$ = 0

a/ search số chỉ của ampe kế với chiều dòng điện qua nó. Khẳng định hiệu suất của nguồn lúc đó.

b/ Đổi chỗ nguồn E cùng ampe kế (Cực dương của nguồn E nối cùng với F). Kiếm tìm số chỉ cùng chiều mẫu điện qua ampe kế. Xác minh hiệu suất của nguồn lúc đó.


*


Bài tập 6. đến mạch điện như hình vẽ

*

E =12V; r = 1Ω; R1 = 6Ω; R2 = R3 = 10Ω

a/ Tính cường độ chiếc điện chạy trong mạch với hiệu điện vậy hai đầu mỗi năng lượng điện trở.

b/ Tính điện năng tiêu thụ của mạch bên cạnh trong 10phút và hiệu suất tỏa nhiệt ngơi nghỉ mỗi năng lượng điện trở.

c/ Tính công của nguồn tích điện sản ra trong 10phút và hiệu suất của nguồn điện.


Bài tập 7. Mang đến mạch điện như hình vẽ.

*

E = 24V; r = 1Ω; Đ1 : 12V-6W; Đ2 : 12V-12W; R = 3Ω

a/ những bóng đèn sáng như vậy nào? Tính cường độ dòng điện qua các bóng đèn.

b/ Tính năng suất tiêu thụ của mạch điện và hiệu suất của mối cung cấp điện.


Bài tập 8. Mang lại mạch điện như hình vẽ.

*

E =17V; r = 0,2Ω; Đ1 : 12V-12W; Đ2 : 12V-6W, thay đổi trở R có giá trị trở thành thiên trường đoản cú 0 đến 100Ω.

a/ Điều chỉnh R = 6Ω. Tính cường độ cái điện chạy qua những bóng đèn với điện trở. So sánh độ sáng sủa của nhị bóng đèn.

b/ Điều chỉnh R bởi bao nhiêu nhằm đèn Đ2 sáng bình thường.


Bài tập 9. đến mạch điện như hình vẽ.

*

E = 24V; r = 1Ω; R1 = 3Ω, R2 = R3 = R4 = 6Ω; R$_A$ = 0

a/ search số chỉ của ampe kế

b/ xác định hiệu suất của nguồn.


Bài tập 10. Mạch kín gồm điện áp nguồn E = 200V; r = 0,5Ω cùng hai điện trở R1 = 100Ω; R2 = 500Ω mắc nối tiếp. Một vôn kế mắc song song với R2 thì số chỉ của nó là 160V. Tính năng lượng điện trở của vôn kế.


Bài tập 11. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

R1 = R2 = 6Ω; R3 = 3Ω; r = 5Ω; R$_A$ = 0; ampe kế A1 chỉ 0,6A

a/ Tính E cùng số chỉ của ampe kế A2

b/ màn trình diễn chiều chiếc điện trong mạch.


Bài tập 12. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ

*

Nguồn E = 8V, r = 2Ω; R1 = 3Ω; R2 = 3Ω, điện trở ampe kế không đáng kể

a/ K mở dịch chuyển con chạy C cho vị trí R$_BC$ = 1Ω thì đèn buổi tối nhất. Tính điện trở toàn phần của vươn lên là trở RAB

b/ cố gắng RAB = 12Ω rồi di chuyển con chạy C đến điểm ở vị trí chính giữa AB ròi đóng góp K. Tìm số chỉ của ampe kế dịp này.


Bài tập 13. Cho mạch điện như hình vẽ

*

E = 21V; r = 1Ω; R1 = 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = R4 = 6Ω; R5 = 2Ω

a/ Tính cường đọ loại điện chạy qua các điện tở với hiệu điện nạm hai đầu mỗi năng lượng điện trở. Tính công suất tiêu thụ của mạch ngoài.

b/ Tính hiệu điện cụ giữa nhì điểm C và D.

c/ Tính hiệu suất của mối cung cấp điện.


Bài tập 14. Cho mạch điện như hình vẽ.

*

E = 4,8V; r = 1Ω; R1 = R2 = R3 = 3Ω; R4 = 1Ω; R$_V$ = ∞;

a/ search số chỉ của vôn kế

b/ thế vôn kế bằng ampe kế. Tìm kiếm số chỉ ampe kế.


Bài tập 15. Mang lại mạch điện như hình vẽ.

*

E = 12V; r = 0,1Ω; R1 = R2 = 2Ω; R3 = 4Ω; R4 = 4,4Ω

a/ Tính cường độ loại điện chạy qua những điện trở với hiệu điện núm hai đầu mỗi năng lượng điện trở.

Xem thêm: Công Bố Điểm Chuẩn Giao Thông Vận Tải 2016 ), Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Hệ Đh

b/ Tính hiệu điện ráng U$_CD$. Tính hiệu suất tiêu thụ của mạch kế bên và hiệu suất của mối cung cấp điện.


Bài tập 16. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 6V; r = 0,5Ω; R1 = R2 = 2Ω; R3 = R5 = 4Ω; R4 = 6Ω. Điện trở ampe kế không đáng kể

a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.

b/ tra cứu số chỉ của ampe kế, tính công suất tỏa nhiệt độ của mạch không tính và công suất nguồn điện.


Bài tập 17. đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; R3 = 20Ω; R4 = 9Ω; E1 = 24V; E2 = 20V; r1 = 2Ω; r1 = 1Ω

ampe kế có điện trở không xứng đáng kể, vôn kế có điện trở khôn cùng lớn

a/ xác định số chỉ của vôn kế V1 cùng số chỉ của ampe kế A

b/ Tính năng suất tỏa nhiệt trên R3

c/ Tính hiệu suất của nguồn E2

d/ nuốm ampe kế A bởi vôn kế V2 gồm điện trở khôn cùng lớn. Xác định số chỉ của V2


Bài tập 18. Mang lại mạch điện như hình vẽ.

*

R1 = 8Ω; R2 = 6Ω; R3 =12Ω; R4 = 4Ω; R5 = 6Ω; E1 = 4V; E2 = 6V; r1 = r2 = 0,5Ω

R$_A$ = 0; R$_v$ = ∞

a/ tìm cường độ dòng điện vào mạch chính

b/ Tính số chỉ của vôn kế

c/ Tính số chỉ của ampe kế.


Bài tập 19. đến mạch điện như hình vẽ.

*

E = 15V; R = 5Ω; Đ1(6V-9W)

a/ K mở đèn Đ1 sáng bình thường. Search số chỉ của ampe kế và điện trở vào của nguồn.

b/ K đóng. Ampe kế chỉ 1A đèn Đ2 sáng bình thường. Biết năng lượng điện trở của Đ2 là R2 = 5Ω hỏi đèn Đ1 sáng núm nào. Tính công suất định nấc của Đ2


Bài tập 20. Mang đến mạch điện như hình vẽ.

*

Tất cả các vôn kế hầu như giống nhau, tất cả các điện trở phần lớn giống nhau. Vôn kế V1 chỉ 8V; vôn kế V3 chỉ 10V. Tìm kiếm số chỉ vôn kế V5


Bài tập 21. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

các nguồn giống như nhau, từng nguồn tất cả E = 2V; r = 1Ω; R1 = 7Ω; R2 =R3 = 8Ω; R4 = 20Ω; R5 = 30Ω. R$_A$ = 0; R$_v$ = ∞. Tính số chỉ của ampe kế cùng vôn kế.


Bài tập 22. Mang đến mạch điện như hình vẽ.

*

Đ(3V-3W) E = 18V; r = 2Ω; C là bé chạy của đổi thay trở AB.

Khi C ở phần D thì R$_AC$ = 3Ω đèn Đ sáng bình thường

a/ Tính năng lượng điện trở toàn phần của thay đổi trở AB

b/ nếu nhỏ chạy C dịch rời đến vị trí M nhưng R$_AC$ = 6Ω thì đèn cần chịu một hiệu điện cố là bao nhiêu. Lúc đó đèn sáng hơn hay tối hơn.


Bài tập 23. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 8V; r = 2Ω, R1 = 3Ω; R2 = 3Ω, năng lượng điện trở ampe không xứng đáng kể.

a/ khóa k mở, di chuyển con chạy C bạn ta phân biệt khi điện trở của phần AC của trở thành trở AB có giá trị 1Ω thì đèn về tối nhất. Tính năng lượng điện trở toàn phần của đổi thay trở này.

b/ mắc một vươn lên là trở khác rứa vào vị trí của thay đổi trở đã đến và đóng góp khóa K. Khi điện trở của phần AC bởi 6Ω thì ampe kế chỉ 5/3A.

Tính quý giá toàn phần của điện trở mới.


Bài tập 24. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

r = 2Ω; Đ : 12V-12W; R1 = 16Ω; R2 = 18Ω; R3 = 24Ω. Bỏ qua mất điện trở ampe kế cùng dây nối. Điều chỉnh để đèn sáng thông thường và đạt hiệu suất tiêu thụ rất đại. Tính R$_b$; E với tìm số chỉ ampe kế.


Bài tập 25. đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E = 12V, r = 0; R1 = R2 = 100Ω; mA1; mA2 là các milimape kế như là nhau, V là vôn kế.

Đóng k, vôn kế V chỉ 9V còn mA1 chỉ 60mA

a/ tra cứu số chỉ của mA2

b/ cởi R1; tìm các chỉ số của mA1; mA2 cùng V


Bài tập 26. Mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E1 = 8V; r1 = 0,5Ω; E2 = 2V; r2 = 0,5Ω; R2 = R3 = 3Ω. Điện trở của ampe kế, khóa k, dây nối không xứng đáng kể. Hiểu được khi đóng khóa k số chỉ ampe bằng 1,8 lần số chỉ ampe kế khi mở khóa k. Tính

a/ Điện trở R4

b/ Cường độ chiếc điện qua K lúc K đóng.


Bài tập 27. đến mạch điện như hình vẽ.

*

E = 15V; r = 2,4Ω Đ1(6V-3W); Đ2(3V-6W)

a/ tìm kiếm R1 với R2 hiểu được hai đèn hầu như sáng bình thường.

b/ Tính công suất tiêu thụ bên trên R1 và R2

c/ tất cả cách mắc nào nhì đèn và hai năng lượng điện trở R1 với R2 (với cực hiếm tính trong câu a) cùng với nguồn đã cho để nhì đèn đó sáng bình thường.


Bài tập 28. Mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ.

*

E1 = 18V; r1 = 1Ω; cho R = 9Ω; I1 = 2,5A; I2 = 0,5A. Tìm kiếm E2 với r2


Bài tập 29. Mang đến mạch điện như hình vẽ.

*

E = 15V; R = r = 1Ω; R1 = 5Ω; R3 = 10Ω; R4 = 20Ω. Khi ngắt khóa K ampe kế chỉ 0,2A đóng khóa k thì ampe chỉ số 0. Tính R2; R5 với tính hiệu suất của nguồn điện áp khi ngắt K với khi đóng góp K. Làm lơ điện trở của ampe kế với dây nối.