Bài Tập Nguyên Lý Hệ Điều Hành Có Lời Giải

BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH ( CÁC GIẢI THUẬT LẬP.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý hệ điều hành có lời giải

LỊCH, CẤPhường PHÁT BỘ NHỚ, GIẢI PHÁP.. ĐỒNG BỘ,... CÓ LỜI GIẢI) 21 1,125 2
./ Xét tập phù hợp những tiến trình sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho biết tác dụng điều phối theo những chiến lược •FCFS•SJF•Round Robin với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên ko độc quyền•tính thời hạn đợi chờ cho từng quá trình với thời hạn đợi vừa đủ trong số chiến lược trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên độc quyền BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập thích hợp các các bước sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU Độ ưu tiên P.. 1 0 10 3 P.. 2 1 1 1 Phường 3 2.5 2 3 P 4 3 1 4 P 5 4.5 5 2 Hãy cho biết hiệu quả điều păn năn theo những chiến lược • FCFS • SJF • Round Robin cùng với q = 2 • Độ ưu tiên độc quyền • Độ ưu tiên ko độc quyền • tính thời gian chờ cho từng các bước cùng thời gian chờ mức độ vừa phải trong các kế hoạch bên trên. Giải a./ FCFS Phường 1 Phường 2 Phường 3 P 4 P 5 Thời gian chờ: P 1 : 0 P 2 : 10 – 1 = 9 P.. 3 : 11 – 2.5 = 8.5 P 4 : 13 – 3 = 10 Phường 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF Phường 1 P 2 Phường. 4 Phường. 3 Phường. 5 Thời gian chờ: Phường 1 : 0 Phường 2 : 10 – 1 = 9 Phường 3 : 12 – 2.5 = 9.5 Phường 4 : 11 – 3 = 8 P 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ Thời gian chờ vừa phải = 37 7.45 5 = ⇒ Thời gian ngóng mức độ vừa phải = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 0 10 11 13 14 19 P. 1 P 2 Phường 3 Phường 4 P 5 c./ Round Robin P.. 1 P 2 P. 1 Phường. 3 Phường 4 Phường 5 Phường 1 P. 5 P. 1 P. 5 P 1 Thời gian chờ: Phường. 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 P. 2 : 2 – 1 = 1 Phường 3 : 5 – 2.5 = 2.5 P 4 : 7 – 3 = 4 Phường 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền P 1 P. 2 P. 5 Phường 3 Phường 4 Thời gian chờ: P 1 : 0 Phường 2 : 10 – 9 = 1 Phường. 3 : 16 – 2.5 = 13.5 P. 4 : 18 – 3 = 5 P. 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên ko độc quyền Phường 1 P. 2 P 1 P.. 5 Phường 3 P.. 1 Phường 4 Thời gian chờ: Phường 1 : 1 + 7 = 8 P. 2 : 0 P 3 : 9.5 – 2.5 = 7 P 4 : 18 – 3 = 15 P.. 5 : 0 2./ Cho những quá trình sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU Phường 1 0 8 Phường. 2 0.4 4 Phường. 3 1 1 Hãy cho biết các tác dụng điều pân hận kế hoạch FCFS cùng SJF với thời gian đợi của từng chiến lược 19 P 1 Phường 2 P 3 P. 4 P 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ Thời gian chờ trung bình = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 Phường. 1 Phường 2 P 3 P 4 P.. 5 ⇒ Thời gian hóng trung bình 44 8.8 5 = = ⇒ Thời gian đợi vừa đủ 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 P 1 P 2 P.. 3 P 4 Phường 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS P 1 Phường. 2 P 3 Thời gian ngóng Phường 1 : 0 Phường 2 : 8 – 0.4 = 7.6 P 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF Phường 1 Phường 3 Phường 2 P 1 : 0 P. 2 : 9 – 0.4 = 8.6 Phường. 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều phối hận những tiến trình sau theo kế hoạch điều păn năn độ ưu tiên độc quyền.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Các Nút Điều Khiển Trên Ô Tô, Cách Nhận Biết Các Nút Điều Khiển Trên Xe Ô Tô

Tiến trình Chiều lâu năm CPU burst Thời điểm vào RL Độ ưu tiên P 1 2 0 2 P 2 5 1 3 Phường. 3 3 2 1 Phường 4 4 3 0 Tính thời gian đợi chờ cho từng các bước và thời gian ngóng vừa đủ. Giải Phường 1 P.. 3 Phường 4 P 2 Thời gian chờ: P. 1 : 0 Phường 2 : 9 – 1 = 8 Phường 3 : 0 P 4 : 5 – 3 = 2 Chú ý: - FCFS vào trước triển khai trước. - SJF quá trình như thế nào có chiều lâu năm CPU burst ngắn thêm thì thực hiện trước. P. 1 P 2 P.. 3 8 13 0 12 ⇒ Thời gian chờ mức độ vừa phải 18.6 6.2 3 = = P 1 P.. 2 Phường. 3 8 13 0 9 ⇒ Thời gian chờ mức độ vừa phải 15.6 5.2 3 = = Phường 1 P.. 2 Phường. 3 2 140 5 P 4 9 ⇒ Thời gian hóng mức độ vừa phải 10 2.5 4 = = - RR từng tiến trình chỉ được tiến hành trong một thời gian q cố định, các các bước lần lượt thực hiện luân chuyển vòng. - Điều pân hận theo độ ưu tiên độc quyền: tất cả độ ưu tiên nhỏ dại thực hiện trước. - Điều păn năn ưu tiên ko độc quyền: hệt như bên trên cơ mà nếu như đã triển khai nhưng mà xuất hiện quá trình tất cả độ ưu tiên nhỏ dại hơn nữa thì nên dừng để dường mang lại quy trình tê triển khai. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong quy mô cấp phép bộ lưu trữ tiếp tục, bao gồm năm phân mhình họa bộ lưu trữ theo máy tự với size là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. Giả sử tất cả 4 quy trình vẫn ngóng cấp phát bộ nhớ theo thiết bị từ bỏ P1, P2, P3, P4. Kích thước tương xứng của những quy trình bên trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp phát bộ lưu trữ cho những các bước trên theo thuật tân oán First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 hóng Best – fit Worst – fit P4 chờ 2./ (đề kiểm tra) Trong quy mô cấp phát bộ nhới liên tiếp, bao gồm 5 phân mhình họa bộ nhớ lưu trữ với size là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. Giả sử bao gồm 4 quy trình sẽ hóng cấp phép bộ nhớ lưu trữ theo thiết bị từ P1, P2, P3, P4. Kích thước tương ứng các quy trình trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phép bộ lưu trữ cho các các bước trên theo thuật toán thù First – fit cùng Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 vẫn ngóng Best – fit Chú ý: - First – fit :tìm kiếm vùng lưu giữ đầu tiên đủ phệ để cất quy trình - Best – fit: tra cứu vùng ghi nhớ bé dại tốt nhất cơ mà hoàn toàn có thể chứa tiến trình - Worst – fit:search vùng nhớ lớn nhất cấp cho đến quy trình. 3./ Một quy trình được nạp vào bộ nhớ theo quy mô phân trang với form size trang là 1024 byte. Bảng trang nhỏng sau: Hãy gửi các thúc đẩy súc tích sau thành can dự vật lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 p = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 thủ thuật 1024 = 497 f = 5 (nhờ vào bảng trang vì chưng p = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 p = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 hack 1024 = 177 f = 6 (phụ thuộc bảng trang vì chưng p = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một tiến trình được nạp vào bộ nhớ lưu trữ theo mô hình phân trang với form size trang là 512byte. Bảng trang như sau: Hãy gửi các cửa hàng súc tích sau thành địa chỉ thứ lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 p = 689 div 512 = 1 d = 689 gian lận 512 = 177 f = 6 (phụ thuộc bảng trang vì p = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 p = 1613 div 512 = 3 d = 1613 thủ thuật 512 = 77 f = 3 (phụ thuộc bảng trang vị p = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Chụ ý: Ta bao gồm những bí quyết sau đây: P. = a div ps d = a gian lận ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ p với bảng trang để search f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi truy hỏi xuất bộ nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 Giả sử bộ lưu trữ vật lí tất cả 4 form trang. Minc họa công dụng trình thay thế trang cùng với các thuật toán thù thay thế sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Chụ ý: - Thuật toán thù FIFO: Trong những trang sẽ sống vào bộ lưu trữ, lựa chọn trang lựa chọn trang được nạp vào bộ lưu trữ thứ 1 để sửa chữa thay thế. - Thuật tân oán OPT: Chọn trang sẽ lậu được thực hiện tốt nhất trong tương lai để thay thế. - Thuật toán thù LRU: Chọn trang lâu độc nhất vô nhị chưa được thực hiện BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được định dạng dưới dạng FAT16 bao gồm tất cả 15 cluster. Kích thước của từng cluster là 512 byte, trả sử tất cả bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 Thư mục nơi bắt đầu bắt đầu trên cluster 0, tại cluster 0 cùng cluster 9 xem được các entry hệt như sau: Hãy vẽ cây tlỗi mục với cho thấy thêm những số liệu cluster của từng file và thỏng mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây thỏng mục: Các số hiệu cluster của từng file cùng thư mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster size Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster form size Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa tất cả 17 cluster, size của từng cluster là 1024 byte. Giả sử 17 bộ phận đầu của bảng FAT có giá trị cho ngơi nghỉ bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 Và 3 entry đầu của Root Dir có giá trị sau: a) Cho biết các cluster tài liệu của tlỗi mục music, tập tin autoxec.bat với vidu.txt b) Cho biết ngôn từ 17 phần tử đầu bảng FAT cùng 3 entry đầu của Root dir trường hợp tập tin autoexec.bat và phân phối tập tin boot.ini có kích thước 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster Các số hiệu cluster của từng tệp tin cùng thỏng mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster size Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 Bảng giá trị các entry hệt như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây tlỗi mục sau (vào ngoặc là kích thcầu mớc file): Một entry trong bảng thỏng mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 phương án lưu lại trữ cây tlỗi mục trên bằng cách: a./ Cho biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT. b./ Cho biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe của entry trong thỏng mục cội và thư mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry trong thỏng mục gốc và tlỗi mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster kích thước Music D 11