Bai tap hoa phan tich dinh luong co loi giai?

Bài tập nguyên lý kế toán giúp bạn học sau khoản thời gian học xong, khối hệ thống lại toàn cục kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nhiệm vụ và những định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Bai tap hoa phan tich dinh luong co loi giai?

Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên tắc kế toán

Câu 5.1

Yêu ước 1: Định khoản kế toán những nghiệp vụ phạt sinh

1. Khách hàng trả tiền mua hàng chịu trường đoản cú kỳ trước bởi tiền khía cạnh 10.000

Nợ TK 111: 10.000

gồm TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi ngân hàng để sở hữu TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi tiêu vận chuyển bốc dỡ đơn vị chi không còn 220 tiền mặt (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

tất cả TK 112: 44.000

có TK 111: 220

3. Sử dụng tiền gởi NH trả nợ người bán 30.000 với rút về quĩ tiền phương diện 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

gồm TK 112: 50.000

4. Cần sử dụng tiền phương diện trả lương đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 

gồm TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

có TK 311: 20.000

6. Cần sử dụng tiền gửi NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

bao gồm TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá sở hữu 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền tín đồ bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

tất cả TK 331: 22.000

Yêu mong 2: phản ảnh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số gây ra kiểu các cột

*

4. Lập bảng bằng phẳng kế toán

*
Khóa học Kế Toán Online - xúc tiến Trực Tiếp Với giáo viên Kế Toán Trưởng bên trên 15 Năm kinh Nghiệm

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên liệu dùng đến sản xuất sản phẩm 20.000, sử dụng cho cai quản phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

gồm TK 152: 22.000

2. Chi phí lương bắt buộc trả người công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, cai quản phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

có TK 334: 40.000

3. Những khoản trích theo lương được trích theo xác suất quy định (biết rằng các khoản lương được xác minh tỷ lệ giữa lương cơ bạn dạng và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

bao gồm TK 3382: 140

tất cả TK 3383: 1.260

gồm TK 3384: 210

bao gồm TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

tất cả TK 3382: 20

tất cả TK 3383: 180

bao gồm TK 3384: 30

tất cả TK 3386: 10

Theo fan lao động:

Nợ TK 334: 840

bao gồm TK 3383: 640

gồm TK 3384: 120

tất cả TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho cung cấp 50.000

Nợ TK 627: 50.000

tất cả TK 214: 50.000

5. Ngân sách điện nước mua ngoại trừ 2.100 (đã bao hàm 5% thuế GTGT) đã trả cho người bán bởi chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

bao gồm TK 112: 2.100

6. Kết chuyển bỏ ra phí

- Kết chuyển chi phí sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

gồm TK 621: 20.000

tất cả TK 622: 36.680

có TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, biết rằng giá trị kết quả chế dở thời điểm cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm dứt trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu ước 3: Lập bảng phẳng phiu tài khoản

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng đến SXKD là 80.000, trong đó

Dùng mang đến SX SP A: 40.000Dùng mang lại SX SP B: 30.000Dùng cho cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

bao gồm TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương yêu cầu trả cho CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương quản lý phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của phần tử quản lý công ty 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

tất cả TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ quy định (giả định toàn thể tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Top 10 Xe Ô Tô Giá Dưới 300 Triệu Đồng Đáng Mua Nhất Hiện Nay

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ cần sử dụng cho chế tạo 17.000; bộ phận bán hàng 10.000; phần tử quản lý công ty lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết chuyển hết giá thành SX. Biết rằng chi phí SX chung phân chia cho từng các loại SP theo tiền lương người công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng túi tiền sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ giá cả cho sản phẩm A: 22.100

Phân bổ chi phí cho thành phầm B: 11.050

- Kết chuyển túi tiền sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

tất cả TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

có TK 621 (B): 30.000)

bao gồm TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

tất cả TK 622 (B): 12.300)

bao gồm TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

gồm TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm sản xuất theo ngân sách chi tiêu sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết gửi thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

tất cả TK 154: 143.050

- Kết chuyển giá thành bán hàng, giá cả QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

có TK 641: 19.840

bao gồm TK 642: 27.300

Yêu ước 2: phản ánh vào tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu ước 1: Định khoản các nghiệp vụ tởm tế

1. Xuất kho thành phẩm bán cho khách sản phẩm được quý khách chấp nhận, giá vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh toán một nửa bằng chi phí mặt, số sót lại ghi nợ.

- Ghi dấn giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

gồm TK 155: 30.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

tất cả TK 511: 180.000

có TK 333: 18.000

2. Tiền lương bắt buộc trả nhân viên bán sản phẩm 20.000, cai quản doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho bộ phận bán sản phẩm 15.000, bộ phận quản lý công ty 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (giả định cục bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

tất cả TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Giá thành điện nước mua kế bên dùng cho bộ phận bán hàng 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) vẫn thanh toán toàn cục bằng gửi khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

tất cả TK 112: 23.100

6. Xác định tác dụng kinh doan

- Kết đưa giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 30.000

tất cả TK 632: 30.000

- Kết chuyển ngân sách bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

tất cả TK 641: 49.800

- Kết chuyển đưa ra phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

bao gồm TK 642: 69.200

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

gồm TK 421: 31.000

Yêu ước 2: phản ánh vào tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản và báo cáo kết quả gớm doanh

Câu 5.5

Yêu ước 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Sở hữu 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch thanh toán tiền cho đơn vị chức năng bán, giá bán mua chưa tồn tại thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, túi tiền lắp đặt trả bằng tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

bao gồm TK 111: 500.000

gồm TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho những người bán 5.000.000 bằng tiền gởi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho sử dụng cho

Trực tiếp phân phối sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ làm việc phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Những khoản chi phí khác

Loại chi phí

Đối tượng chịu đưa ra phí

Tiền lương yêu cầu trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận thẳng SX

-Bộ phận PV và cai quản SX

-Bộ phận chào bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

có TK 334: 5.800.000

gồm TK 214: 2.000.000

bao gồm TK 111: 700.000

5. Sản phẩm sản xuất ngừng được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

tất cả TK 621: 10.000.000

tất cả TK 622: 1.800.000

bao gồm TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

bao gồm TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất chào bán 500 sản phẩm. Giá bán chưa có thuế bởi 1,4 giá thành, thuế GTGT 10%. Người sử dụng đã thanh toán toàn thể bằng TGNH.

- Ghi dấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

tất cả TK 156: 7.100.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

tất cả TK 511: 9.940.000

có TK 333: 994.000

7. Xác định kết quả kinh doanh

- Kết chuyển giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 7.100.000

gồm TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển giá cả bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

bao gồm TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển đưa ra phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

gồm TK 642: 2.400.000

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

tất cả TK 911: 9.940.000

- Xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng bằng phẳng kế toán

Các các bạn chưa thuần thục định khoản kế toán rất có thể theo dõi clip dưới phía trên - video này vì chưng Cô Lê Ánh phía dẫn cụ thể giúp các chúng ta có thể hiểu cùng định khoản thành thạo.