BÀI TẬP TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH CÓ LỜI GIẢI

GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNGI.Bài tân oán thuận nghịch – bình saiNhững bài tập 1:Cho đoạn thẳnggồm độ dài 120,250Hãy xác định tọa độ điểm, góc định hướng= 140 17′, biết điểm= 500,00= 500,00tọa độ là:?Gợi ý:Ta có:∆∆Nlỗi vậy:= cos= sin= 1đôi mươi,250 × cos= 1trăng tròn,250 × sin==+∆+ ∆= −92,498= 76,839= 407,502= 576,839những bài tập 2:Cho 2 điểm,gồm tọa độ như sau:= 750,00= 500,00= 750,25= 600,00Hãy khẳng định độ nhiều năm cạnh, với tra cứu cực hiếm góc định hướng nghịch của cạnh này nếu như biết góc định hướng thuận làGợi ý:Thứ nhất tính :∆∆==Để tính góc định hướng, chú ý để mắt tới vệt của ∆,∆= #∆$− = 0,25− = 100 ,00+∆= %&" chảy *∆∆$= 100,00.

Bạn đang xem: Bài tập trắc địa công trình có lời giải

Trong trường phù hợp này thuộc là dương nên :* = 89 51′ 24,34′′?Do đề hỏi góc triết lý nghịch nên:+ 180=những bài tập 3:Biết độ dài cạnhlà:, + là 200,00Hãy tính tọa độ các điểm :Gợi ý:Tìm tọa độNhớ là::269 51′ 24,34′′. Góc lý thuyết ,-./00 . Góc700,00500,00,+?∆∆180Cuối thuộc :nhưng mà nó âm thì rước nó thêm vào đó 360 để thỏa"∆" ∆∆∆Vì góc 1 đo nằm bên cạnh trái đường theo hương thơm chuyền từ89 30′ . Tọa độ điểmcossinMà góc triết lý thì nằm trong tầm 0 3 360 nên sau khoản thời gian cóĐK vừa nêu.Tìm tọa độ :có mức giá trị là 144cos4 sin4mang đến + nên:44180 " 14Tương tự tính được :"∆" ∆44bài tập 4:Cho :Gợi ý:,4500,00500,00,∆100 27′185,004và tọa độ điểm + ?Hướng giải là: trước tiên tính ∆→Để tínhthì nhớ yêu cầu xét vệt của ∆45 .→4∆∆,∆→∆4, ∆4→ +.200,00200,00nhằm ra quyết định chọn hàm tínhVì góc đo nằm bên trái nên:180 " 14Vì góc định hướng ko âm đề xuất cộng thêm 360 vàoVà cuối cùng :4300,00300,001Hãy tính :4∆∆444nên444cossin34 33′44325 27′phù hợp.

Xem thêm:

Trong trường thích hợp này"∆" ∆44Bài tập 5:44Hãy bình không nên và tính tọa độ các điểm trong đường chuyền gớm vĩ sau:7Biết :618,20592,486500,00500,00150 34′ 00′′1464 50′ 00′′1Và góc nối 7Gợi ý:223 58′. Hướng đo từ→→ +.Đầu tiên ta yêu cầu tính góc lý thuyết cạnh 6 . CóKhi xét lốt ∆8,∆8∆ 8∆ 88464 35′ 00′′487,2574,5087,10, ta đang chuyền góc kim chỉ nan vào các cạnh còn sót lại.88118,2092,48ta thấy cả 2 yếu tố đa số âm, tức nằm trong phần tư trang bị III, đề xuất công thức áp dụng là:8180 + %&" tan *∆∆88* = 218 2′23′′ta thấy góc đo nối 7 sẽ nằm bên cạnh trái tuyến đường nên:Để tính góc định hướng=8− 180 + 7 = 262 0′23′′Ngulặng tắc bình không nên sinh hoạt đó luôn là bình sai góc trước, rồi tiến tới bình không đúng tọa độ.Tính công việc bình sai:9: đ; = ∑ 1đ; − ∑ 1=>? 1đ; = 179 59′0′′Đối với lưới khép kín: ∑ 1=> = (A − 2) × 180 , với A là số góc .Nhỏng vậy:9: đ; = ∑ 1đ; − ∑ 1=> = 179 59′ 0′′ − 180 = −0 1′Lúc so sánh với không nên số khnghiền góc 9: CD;D EFG = ±60′′√A thì 9: đ; ≤ 9: CD;D EFG thì góc đo new đạt.Tính các số hiệu chỉnh đến góc (lấy không đúng số khnghiền phân phối hận hầu hết cho những góc, với vết ngược lại):L: = −Số hiệu chỉnh L: N 20’’ĐiểmKCGóc O đPO đã chỉnh50 34′ 00′′+ 20’’64 35′ 00′′+ 20’’64 50′ 00′′+ 20’’50 34′20′′MABCA9S = 0,0264 35′20′′64 50′20′′9: đ;AĐộ dài Số gia tọa độGóc địnhcạnh Sphía ,∆′Q (m) ∆′R (m)(m)218 2′23′′262 0′23′′87,25132 34′43′′87,1017 25′30′′74,50−12,13 −86,40-0,01-0,0171,0822,30-0,01−58,93 64,13-0,01-0,01∆Q (m)∆R(m)−12,14−86,41−58,9464,1271,0822,29Tọa độX (m)Y (m)500,00500,00618,20487,86558,94500,00592,48413,59435,88500,009T = 0,039U = #9S$ " 9T$ = 0,04∑ =248,85>^_∑` thì ta tất cả phương pháp sau:? 1=> =mFn−on;D+ (A + 1)180Công thức bên trên dành riêng cho những góc đo nằm bên phải tuyến đường. Còn trong trường đúng theo bài xích này, các góc đo nằm bên cạnh trái tuyếnnên:? 1=>on;D−mFn+ (A + 1)180Trong số đó quy ước (A + 1) là số góc vào đường chuyền (kể cả những góc nối).Cụ thể nhỏng sau:? 1=> =Chú ý là giá bán trịmFnon;D−? 1m; = 612 00′00′′mFnchình là+ (A + 1)180 = 247 28 00\ − 355 27 00\ + 4 × 180 = 612 01′00chđọng không hẳn. Nên= 355 27 00\bởi thế :9:pq = ? 1m; − ? 1=> = −60′′So sánh cùng với 9:rs N t 60′′u(A + 1) , Kết luận những trị đo góc là đạt, nếu đạt thì liên tục bình không nên.Và số hiệu chỉnh góc là:L: = −Bảng bình sai:ĐiểmGóc O đPKCBA12CDO đã chỉnh9: đ;−60′′=−= +15′′A4Độ nhiều năm Số gia tọa độGócđịnhcạnh Sphía ,∆′Q (m) ∆′R (m)(m)355 27 00\74 10 15′′74 10 30′′+15′′249 37 30\\92 46 30′′92 46 45′′+15′′162 24 15\177 02 30′′ 177 02 45′′+15′′159 27′00′′268 00 45′′ 268 01 00′′+15′′247 28′00′′129,9754,5778,54Tại đây, công thức tổng thể tính những sai số khxay tọa độ là:−45,25+0,03−52,02+0,01−73,54+0,02−121,84−0,0716,49−0,0327,57−0,04∆Q (m)∆R(m)−45,22−121,91−73,5227,53−52,0116,46Tọa độX (m)Y (m)4180,09 764,784134,87 642,874082,86 659,334009,34 686,86v9S9T? ∆?∆? ∆?∆Trong đó:?∆?∆on;Don;DmFn170,754mFn77,924Nếu lưu ý thấy rõ ràng trong trường phù hợp vòng khxay thì điểm đầu cùng cuối trùng nhau phải ∑ ∆ với ∑ ∆ đề bằng 0 .Như vậy:vTính 9U9S9T? ∆? ∆?∆?∆170,8177,78