Bài Tập Vật Lý 9 Chương 1 Có Đáp Án

pacmanx.com reviews đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu bài bác tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 9 chương Điện học. 

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, tổng đúng theo 111 thắc mắc trắc nghiệm luân phiên quanh chủ đề điện học từ cơ bản đến cải thiện nhằm giúp các em học viên ôn tập và củng cố kỹ năng của môn đồ lý lớp 9 một biện pháp dễ dàng. Sau đây, mời quý thầy giáo viên và các em cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 chương 1 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn vật dụng lý lớp 9 chương Điện học

Câu 1: Một dây dẫn có chiều nhiều năm l và điện trở R. Nếu như nối 4 dây dẫn bên trên với nhau thì dây mới có điện trở R’ là:

A. R’ = 4R .

B. R’=

*
.

C. R’= R+4 .

D. R’ = R – 4 .

Câu 2: lúc để một hiệu điện thế 12V vào nhị đầu một cuộn dây dẫn thì mẫu điện qua nó có cường độ 1, 5A. Chiều lâu năm của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này là ( hiểu được loại dây dẫn này nếu dài 6m có điện trở là 2 Ω.)


A. L = 24m

B. L = 18m

C. L = 12m

D. L = 8m .

Câu 3: nhì dây dẫn đều làm bằng đồng đúc có cùng tiết diện S. Dây đầu tiên có chiều lâu năm 20cm cùng điện trở 5Ω. Dây thiết bị hai bao gồm điện trở 8Ω. Chiều dài dây sản phẩm hai là:

A. 32cm .

B. 12, 5cm .

B. 2cm .

D. 23 cm .

Câu 4: hai dây dẫn được làm từ cùng một vật tư có cùng tiết diện, bao gồm chiều nhiều năm lần lượt là l1, l2 . Điện trở khớp ứng của bọn chúng thỏa điều kiện:

*

*

C. R1 .R2 =l1 .l2 .

D. R1 .l1 = R2 .l2 

Câu 5: chọn câu vấn đáp sai:

Một dây dẫn gồm chiều dài l = 3m, năng lượng điện trở R = 3 Ω , được cắt thành hai dây có chiều dài lần lượt là l1=, l2 = và tất cả điện trở khớp ứng R1, R2 thỏa:

A. R1 = 1Ω

B. R2 = 2Ω

C. Điện trở tương đương của R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 là

*
Ω

D. Điện trở tương đương của R1 mắc tiếp nối với R2 là Rnt = 3 Ω.


Câu 6: Hai dây dẫn bằng đồng đúc có cùng chiều dài. Dây đầu tiên có máu diện S1 = 0.5mm2 và R1 =8, 5 Ω .Dây sản phẩm hai có điện trở R2 = 127, 5Ω , có tiết diện S2 là :

A. S2 = 0, 33 mm2

B. S2 = 0, 5 mm2

C. S2 = 15 mm2

D. S2 = 0, 033 mm2.

Câu 7: Một dây dẫn bằng đồng nguyên khối có năng lượng điện trở 9, 6Ω cùng với lõi gồm 30 tua đồng mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là:

A. R = 9, 6 Ω.

B. R = 0, 32 Ω .

C. R = 288 Ω .

D. R = 28, 8 Ω .

Câu 8: nhị dây dẫn số đông làm bằng đồng nguyên khối có cùng chiều lâu năm l. Dây trước tiên có tiết diện S với điện trở 6Ω. Dây lắp thêm hai tất cả tiết diện 2S. Điện trở dây trang bị hai là:

A. 12 Ω .

B. 9 Ω .

C. 6 Ω .

D. 3 Ω .

Câu 9: nội dung định hình thức Omh là:

A. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần với hiệu điện cố giữa hai đầu dây dẫn cùng tỉ lệ với năng lượng điện trở của dây.

B. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện vắt giữa nhì đầu dây dẫn và không tỉ lệ thành phần với năng lượng điện trở của dây.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện gắng giữa hai đầu dây dẫn với tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần nghịch với hiệu điện chũm giữa hai đầu dây dẩn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

Câu 10: Một sợi dây làm cho bằng kim loại dài l1 =150 m, tất cả tiết diện S1 =0, 4 mm2 và bao gồm điện trở R1 bởi 60 Ω. Hỏi một dây không giống làm bởi kim lọai đó dài l2= 30m bao gồm điện trở R2=30Ω thì tất cả tiết diện S2 là


A. S2= 0, 8mm2

B. S2= 0, 16mm2

C. S2 = 1, 6mm2

D. S2 = 0, 08 mm2

Câu 11: vươn lên là trở là 1 trong những linh kiện:

A. Sử dụng để chuyển đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.

B. Dùng để điều chỉnh cường độ loại điện trong mạch.

Xem thêm: Chuyện Tình 10 Năm Của Đông Nhi "Bật Mí" Chuyện Tình Cùng Ông Cao Thắng

C. Dùng để điều chỉnh hiệu điện cố giữa hai đầu mạch.

D. Cần sử dụng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn vào mạch.

Câu 12: Khi dịch rời con chạy hoặc tay con quay của phát triển thành trở, đại lượng nào sau đây sẽ biến hóa :

A. Huyết diện dây dẫn của thay đổi trở.

B. Điện trở suất của hóa học làm thay đổi trở của dây dẫn .

C. Chiều dài dây dẫn của vươn lên là trở.

D. ánh nắng mặt trời của đổi thay trở.

Câu 13: bên trên một thay đổi trở bao gồm ghi 50 Ω - 2, 5 A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép bỏ trên hai đầu dây cố định của đổi thay trở là:

A.U = 125 V .

B. U = 50, 5V.

C.U= 20V. D.

U= 47, 5V.

Câu 14: Một năng lượng điện trở nhỏ chạy được quấn bằng dây kim loại tổng hợp nicrôm gồm điện trở suất r = 1, 1.10-6 Ω.m, 2 lần bán kính tiết diện d1 = 0, 5mm, chiều dài dây là 6, 28 m. Điện trở lớn số 1 của phát triển thành trở là:

A. 3, 52.10-3 Ω.

B. 3, 52 Ω.

C. 35, 2 Ω .

D. 352 Ω .

Câu 15: phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói đến mối liên hệ giữa cường độ dòng điện sang một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

A. Cường độ loại điện sang 1 dây dẫn tỉ trọng với hiệu điện nắm giữa hai đầu dây dẫn đó.

B. Cường độ cái điện chạy sang một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cố giữa nhì đầu dây dẫn đó.

C. Cường độ cái điện qua 1 dây dẫn tỉ trọng nghịch với hiệu điện nuốm giữa nhì đầu dây dẫn đó.

D. Cường độ chiếc điện sang 1 dây dẫn không tỉ lệ với hiệu điện cụ giữa hai đầu dây dẫn đó.

Câu 16: khi hiệu điện cố gắng giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:


A. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn không ráng đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sút tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, cơ hội giảm.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu năng lượng điện thế.

Câu 16: Hiệu điện chũm giữa nhì đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì

A Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn không núm đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có những lúc tăng, lúc giảm.

C. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn giảm từng ấy lần.

D. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tăng từng ấy lần.

Câu 17: Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ mẫu điện vào hiệu điện vậy giữa hai đầu dây dẫn tất cả dạng là