Bài Tập Về Câu Bị Đông Đặc Biệt Có Đáp Án

Câu bị động đặc biệt là dạng cấu trúc nâng cao của câu bị động. Câu thụ động nói tầm thường và câu bị động đặc biệt quan trọng nói riêng hồ hết là những căn cơ kiến thức rất quan trọng, bọn chúng được sử dụng tương đối nhiều trong giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày cũng như các kiến thức được đào tạo và huấn luyện trên giảng đường.Bạn đã xem: bài xích tập về câu bị đông quan trọng có đáp án

Câu bị động đặc biệt có rất nhiều dạng. Gồm tất cả bị động đặc biệt với hễ từ có 2 tân ngữ, câu thụ động với make, let, have to, have cùng câu tiêu cực kép. Cũng chính vì sự phong phú và đa dạng của nó cơ mà nó khiến cho không ít các bạn học cảm xúc rắc rối, phức tạp và xuất xắc nhầm lẫn lúc làm bài bác tập.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông đặc biệt có đáp án

Hiểu được khó khăn đó, hôm nay, Trường Anh ngữ pacmanx.com sẽ khiến cho bạn tìm hiểu và ôn lại kỹ hơn về tất cả cấu trúc của những dạng câu bị động quan trọng đặc biệt khác nhau và làm bài tập về nó nhé!!!


*

Đầu tiên, họ sẽ cùng đi tìm kiếm hiểu về câu bị độngđặc biệt tất cả 2 tân ngữ

Câu bị động đặc biệt quan trọng với rượu cồn từ gồm 2 tân ngữ

Đây là nhiều loại câu mà lại ngay sau hễ từ là 2 tân ngữ liền kề.

Ví dụ:

He bought for me a new computer. (Anh ấy mua cho tôi một cái máy vi tính mới).

Ta thấy sau đụng từ: “bought” tất cả 2 tân ngữ là “me” và “a new computer”. Trong 2 tân ngữ này thì “a new computer” được gọi là tân ngữ trực tiếp (Od) (trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của hễ từ “bought” – mua). Còn “me” được gọi là tân ngữ loại gián tiếp (Oi) (không thẳng chịu tác động của rượu cồn từ).

Anh ấy “mua” “cái gì” mang đến “ai đó”. Cùng “cái gì” ở đây sẽ trực tiếp chịu tác động của hễ từ nên được gọi là tân ngữ trực tiếp (Od). Còn “ai đó” ko trực tiếp chịu tác động ảnh hưởng của đụng từ nên người ta gọi là tân ngữ con gián tiếp (Oi).

Từ đó, ta rút ra phương pháp cơ bạn dạng cho câu chủ động với đụng từ bao gồm 2 tân ngữ như sau:

S + V + Oi + Od

Ý nghĩa ký kết hiệu:

+ S (subject): nhà ngữ chính

+ V (verb): Động từ chủ yếu trong câu

+ Oi (indirect object): Là tân ngữ gián tiếp (có tác động gián tiếp từ rượu cồn từ chính)

+ Od (direct object): Là tân ngữ thẳng (có tác động trực tiếp từ cồn từ chính)

Cấu trúc câu tiêu cực 2 tân ngữ được tạo thành 2 trường phù hợp riêng biệt:

TH1: Câu bị động áp dụng tân ngữ loại gián tiếp thống trị ngữ bao gồm trong câu

S + be + V3 + Od

TH2: Câu bị động sử dụng tân ngữ trực tiếp thống trị ngữ bao gồm trong câu

S + be + V3 + giới từ + Oi

Ví dụ: He bought for me a new computer. (câu chủ động)

TH1: I was bought for a new computer by him.TH2: A new computer was bought for me by him.

Ví dụ: My mom gave him money yesterday.

TH1: He was given money yesterday by my mom.TH2: Money was given to lớn him yesterday by my mom.

Câu bị động đặc trưng với hễ từ khuyết thiếu

Các rượu cồn từ khuyết thiếu (modal verb) trong giờ Anh: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to.

Cấu trúc câu chủ động với hễ từ khuyết thiếu:

S + Modal V + V nguyên thể + O (CĐ)

Cấu trúc câu tiêu cực với cồn từ khuyết thiếu:

S + modal V + be + V3 + (+ by + O) (BĐ)

Ví dụ 1:

Câu chủ động: She can speak German fluently. (Cô ấy có thể nói rằng được giờ Đức một cách trôi chảy)Câu bị động: German can be spoken fluently.

Ví dụ 2:

Câu nhà động: She need lớn improve the speaking skill a lot. (Cô ấy cần cải thiện kỹ năng nói vô cùng nhiều)Câu bị động: The speaking skill needs to lớn be improved.

Câu bị động đặc biệt quan trọng với câu nghĩa vụ thức

Ta thường gặp mặt các câu nghĩa vụ thức như:

– Close the book! (Đóng sách lại) V O

– xuất hiện the door! (Mở cửa ngõ ra) V O

Từ đó, ta rút ra cấu trúc của của câu bổn phận thức đó là:

Câu công ty động: V + O

Câu bị động: S + should/must + be + V3

Ví dụ:

Chủ động: Sweep the floor! (Quét công ty đi!)Bị động: The floor should be swept! (Sàn nhà cần được quét dọn thật sạch đi).

Câu bị động đặc trưng với chủ ngữ đưa “it”

Cấu trúc câu công ty động:

S + be + adj + (for sb) + to bởi vì sth

Câu tiêu cực với chủ ngữ giả “it”:

It + be + adj + for sth lớn be done

Ví dụ:

Chủ động: It is easy to hack a facebook accountBị động: It is easy for a facebook trương mục to be hacked.

Câu bị động quan trọng với “make”, “let”, “have”, “get”

Câu bị động đặc biệt quan trọng với “let”

Câu nhà động:

Let sb vì sth

Câu bị động:

Let sth done (by sb): cho phép, để ai đó làm điều gì.

Ví dụ:

Câu chủ động: My parents let me go outside tonight.Câu bị động: My parents let me gone outside tonight.

Câu bị động đặc biệt với rượu cồn từ khuyết thiếu hụt là “make”

Câu chủ động:

Make sb bởi sth

Câu bị động:

Make sth done (by sb): bắt ai đó có tác dụng gì

Ví dụ:

Câu nhà động: My girlfriend made her boyfriend pick her up everyday.Câu bị động: She made her picked up by her boyfriend everyday.

Câu bị động đặc biệt với cồn từ khuyết thiếu hụt là “have to”

Câu nhà động:

Have to vày sth

Câu bị động:

Sth + have khổng lồ be done: phải làm cho gì

Ví dụ:

Câu chủ động: I have to lớn cook dinner everyday.Câu bị động: Dinner has lớn be cooked by me everyday.

Câu bị động đặc trưng với “have”

Câu chủ động:

Have sb to vì st

Câu bị động:

Have smtdone (by sb): nhờ vào vả ai đó làm cho thứ gì

Ví dụ:

Câu công ty động: I have my boyfriend clean the floor everyday.Câu bị động: I have the floor cleaned by my boyfriend everyday.

Câu bị động đặc biệt quan trọng với “get”

Câu nhà động:

Get sb to bởi vì sth

Câu bị động:

Get sth done (by sb): dựa vào vả ai đó làm thứ gì.

Ví dụ:

Câu nhà động: The offender got my brother give a box of drug.Câu bị động: The offender got a box of drugs given by her brother.

Câu tiêu cực kép

Trường hợp động từ bao gồm (V1) trong câu chủ động được chia ở các thì hiện tại như lúc này đơn, hiện tại tiếp diễn, bây giờ hoàn thành.

Câu chủ động:

S + V1 + that + S2 + V2 + ….

Câubị động:

+ TH1:

It is + V1-pII + that + S2 + V2 + …

+ TH2:

S2 + is/am/are + V1-pII + to lớn + V2 (nguyên thể) +…

(chỉ dùng khi V2 ở thì hiện tại đơn hoặc tương lai đơn)

+ TH3:

S2 + is/am/are + V1-pII + to lớn have + V2-pII + …

(chỉ cần sử dụng khi V2 sống thì thừa khứ đối kháng hoặc lúc này hoàn thành)

Ví dụ 1: People think that designers are very leisured

TH1: It is thought that designers are very leisured.TH2: Designers are thought khổng lồ be leisured.

Ví dụ 2: People believed that he recovered the illness last year.

TH1: It is believed that he recovered the illness last year.TH2: He is believed to have recovered the illness last year.

Trường hợp cồn từ chủ yếu (V1) vào câu được phân chia ở những thì vượt khứ đơn, vượt khứ tiếp nối và thừa khứ trả thành.

Cấu trúc câu chủ động:

S + V1 + that + S2 + Verb + …

Cấu trúc câu bị động:

+ TH1:

It was + V1-pII + that + S2 + Verb + …

+ TH2:

S2 + was/were + V1-pII + to lớn + V2(nguyên thể) + …

(chỉ sử dụng khi V2 được chia ở dạng thì quá khứ đơn)

+ TH3:

S2 + was/were + V1-pII + to lớn + have + V2-pII + …

Ví dụ 1: People said that she was very selfish.

TH1: It was said that she was very selfish.TH2: She was said to be very selfish

Ví dụ 2: People said that Joe Biden had cheated in the election.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Hình Nền Máy Tính Win 7, Thay Ảnh Màn Hình Destop, Laptop Windows

TH1: It was said that Joe Biden had cheated in the election.TH3: Joe Biden was said lớn have cheated in the election.

Bài tập về Câu bị động đặc biệt quan trọng (có đáp án bỏ ra tiết)

Bài tập

Bài 1: Chuyển những câu sau sang dạng bị động dựa vào những kỹ năng và kiến thức đã học tập ở trên về câu bị động bao gồm 2 tân ngữ và câu tiêu cực dạng

kép:

The waiter brings me this desert.She sent the invitation khổng lồ her old boyfriend.Their grandmother told me this story when I was a child.Tim reserved a table in this restaurant for the meeting tonight.She showed her identification thẻ to the receptionist.Jim baked this cake by himself for her birthday các buổi tiệc nhỏ yesterday.My boyfriend is going khổng lồ buy an apartment for her next year.The cửa hàng clerks handed these boxes to the customer.Have you sent the wedding cards lớn your family?My father moved the television into the bedroom for me.A lot of people told us that you were the winner of the city Olympic Prize in the competition last year.Someone informed me that our manager is going to lớn change the supplier.The supervisor announced that the workshop was delayed about 2 months because of Covid-19.The scientists discovered that this plant was grown in South Asia.The director promises that the show will start on time.John recommends that everyone should travel in HongKong in this summer vacation.I believed my sister would pass the final exam.People have persuaded me that they will join with me in the seminar.They have decided that the company will travel lớn NewYork together next month.

Bài 2: Áp dụng kiến thức và kỹ năng về câu thụ động với “make, let, have to, have” nhằm viết các câu tiếp sau đây về dạng bị động:

My mother has to lớn wash my family’s clothes every day.I make my son sweep the floorMy father let me use the mobile phone.My parents never let me vị anything by myself because I’m very careless.I have my brother repair my bike.Mary gets her mother to cut her hair.Kate had me send an email to her manager.She had the server bring her luggage to the hotel room.

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

1. This dessert is brought for me by the waiter.

I am brought this desert by the waiter

2. The invitation was sent lớn her old boyfriend.

Her old boyfriend was sent the invitation by her.

3. The story was told for me when I was a child.

When I was a child, I was told the story by my grandmother.

4. A table in this restaurant was reserved for the meeting tonight by Tim.

The meeting tonight was reserved a table in this restaurant by Tim.

5. The identification was shown khổng lồ the receptionist.

The receptionist was shown the identification card by her.

6. This cake was baked by Jim for her birthday tiệc nhỏ yesterday

She was baked a cake for her birthday buổi tiệc nhỏ yesterday

7. A department is going to be bought for her next year by her boyfriend.

She is going khổng lồ be bought a apartment next year by her boyfriend

8. These boxes were handed khổng lồ the customer by the shop clerks.

The customers were handed these boxes by the siêu thị clerks.

9. Have the wedding cards been sent lớn your family?

Has your family been sent wedding cards?

10. The television was moved into the bedroom by my father.

The bedroom was moved the television by my father.

11. It is told that you were the winner of the thành phố Olympic Prize in the competition last year.

12. I am informed that our manager is going khổng lồ change the supplier.

13. It was announced that the workshop was delayed about 2 months because of Covid-19.

14. It was discovered that this plant was grown in South Asia

15. It is promised that the show will start on time.

16. It is recommended that everyone should travel in HongKong this summer vacation.

17. It was believed that my sister would pass the final entrance exam.

18. I have been persuaded that they will join with me to lớn the seminar.

19. It has been decided that the company will travel khổng lồ NewYork together next month.

Bài 2:

She got her classmate close the window.I made my son sweep the floor.My father let the thiết bị di động phone used by me.My parents never let anything be done by myself because I’m very careless.I have my bike repaired by my brother.Mary gets her hair cut by her mother.Kate had an thư điện tử sent khổng lồ her manager.She had her luggage brought khổng lồ the khách sạn room by the server.

Mình hy vọng với những kiến thức mà đội ngũ của trung tâm đã tận tâm biên soạn lại về câu bị động đặc biệt quan trọng đã giúp các bạn củng cụ lại kỹ năng và kiến thức và từ bỏ tin làm cho đúng hết những dạng bài tập về dạng kết cấu ngữ pháp này nhé.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!!!

Nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn gì trong qua trình học hành và áp dụng tiếng Anh, đừng e dè mà hãy contact với bọn chúng mình qua phiếu dưới đây để dìm được hỗ trợ tư vấn miễn giá tiền nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ phải điền tương đối đầy đủ thông tin mặt dưới, support viên của pacmanx.com sẽ hotline điện và tư vấn trọn vẹn miễn phí cho chính mình và!