Bài tập về lực căng bề mặt chất lỏng

Bài 01: Để xác định thông số căng mặt phẳng của rượu bạn ta làm cho như sau: Cho rượu vào chiếc bình tung nhỏ giọt ra ngoài theo một ống nhỏ tuổi, đường kính mồm ống 4(mm), đặt trực tiếp đứng.

Bạn đang xem: Bài tập về lực căng bề mặt chất lỏng

Thời gian giọt này rơi sau giọt cơ là 2(s). Sau 65(phút) tất cả 100 giọt rượu rã ra. Cho g=10(m/s2).


*

Đào Quang Tiếu-thpt Nguyễn Du-Tkhô hanh oai-Hà nội 1 BÀI TẬP. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNGBài 01: Để khẳng định hệ số căng bề mặt của rượu bạn ta làm cho như sau: Cho rượu vào mẫu bình chảy nhỏ dại gi ọt rangoại trừ theo một ống bé dại, 2 lần bán kính mồm ống 4(mm), đ ặt th ẳng đ ứng. Th ời gian gi ọt này r ơi sau gi ọt kia là2(s). Sau 65(phút) có 100 giọt rượu tung ra. Cho g=10(m/s2). ĐS 0,04(N/m).Bài 02: Đường kính mặt vào của ống hình trụ là 1(mm), nhị đầu ống hầu như hlàm việc. Cho g=10(m/s2).a. Nhúng thẳng đứng ống bên trên vào nước. Cho thông số căng bề mặt c ủa n ước là 0,073(N/m) và kh ối l ượng riêngcủa nước là 1000(kg/m3). Nước bám ướt hoàn toàn thủy tinh. Tính độ dưng. ĐS 2,98(cm).b. Nhúng trực tiếp đứng ống bên trên vào tdiệt ngân, thấy độ hạ là 1 trong những,4(cm). Xác định hệ số căng mặt phẳng. Cho khốilượng riêng rẽ của tdiệt ngân là 13600(kg/m3). ĐS 0,047(N/m).Bài 03: Cho 3(cm3) nước vào ông bé dại giọt đường kính 1(mm), thấy bé dại được 120 giọt. Tìm hệ số căng bề m ặtcủa nước. ĐS 0,0789N/m).Bài 04: Một ống mao dẫn lâu năm hsống hai đầu, đường kính trong 3(mm) được đổ đầy n ước cùng d ựng th ẳng đ ứng.Tìm chiều cao nước còn lại trong ống. Cho hệ số căng bề mặt của nước là 0,073(N/m) cùng cân nặng riêng biệt c ủanước là 1000(kg/m3). ĐS 19,87(mm).Bài 05: Một vòng nhôm bao gồm nửa đường kính 7,8(cm) cùng trọng lượng là 6,9.10 -2(N) tiếp xúc với hỗn hợp xà chống.Muốn nâng ra thì nên một lục tối tgọi là bao nhiêu. Cho h ệ số căng b ề m ặt c ủa xà phòng là: 0,040(N/m). ĐS0,11(N).Bài 06: Hai ống mao dẫn gồm 2 lần bán kính khác biệt được nhúng thẳng đứng vào ê-te, tiếp đến nhúng vào dầu h ỏa.Hiệu số độ dài trong ê-te là 2,4(mm), và vào dầu là 3(mm). Cho h ệ s ố căng b ề m ặt c ủa ê-te là 0,017(N/m).Khối lượng riêng của ê-te là 700(kg/m 3), và của dầu là 800(kg/m 3). Tính hệ số căng bề mặt của dầu. ĐS0,024(N/m).Bài 07: Một cơ thể chữ nhật ABCD bằng đồng, bên trong m ặt ph ẳng th ẳng đ ứng, bao gồm căng m ột màng xàchống. Thanh CD nhiều năm 8(cm) rất có thể tđuổi ko ma sát. Cho kh ối l ượng riêng rẽ c ủa đ ồng là 8900(kg/m 3), hệ sốcăng mặt phẳng của xà chống là 0,04(N/m). Tính đường kính của thanh hao CD lúc nó ở cân bằng. ĐS 1,05(mm).Bài 08: Hai tấm kính phẳng tương đương nhau đặt tuy vậy song cách nhau 1,5(mm), nhúng th ẳng đ ứng vào n ước. Tìm đ ộcao nước dưng giữa nhị tnóng kính. Hệ số căng mặt phẳng 0,0728(N/m), khối lượng riêng rẽ n ước 10 3(kg/m3). ĐS10(mm).Bài 09: Vòng kim loại gồm đường kính kế bên 40(mm) cùng đ ường kính trong 38(mm), đ ược treo vào m ột lốc xoáy c ốđịnh làm sao để cho vòng phía trong phương diện phẳng ngang. Nhúng vòng vào n ước r ồi h ạ t ừ t ừ bình ch ứa xu ống. Vào th ờiđiểm vòng bong khỏi khía cạnh nước lốc xoáy dãn thêm 20(mm). Tính hệ số căng b ề m ặt c ủa n ước. Cho đ ộ c ứng c ủa lòxo là 0,5(N/m). ĐS 0,041(N/m).Bài 10: Một trái cầu nhỏ tuổi không biến thành nước dính ướt, nửa đường kính 0,1(mm) được đ ặt lên m ặt n ước. Cho h ệ s ố căngmặt phẳng là 0,073(N/m). Tính lực căng mặt phẳng lớn số 1 tính năng lên quả cầu? Khối hận lượng trái c ầu l ớn nh ất baonhiêu để nó ko chìm. ĐS 4,6.10-5(N) với 0,47(mg).Bài 11: Một ống thủy tinh trong hình chữ U, 2 lần bán kính ống theo thứ tự là 2(mm) cùng 4(mm). Đ ổ n ước vào ống th ấymực nước chênh lệch 7(mm), đến g=9,8(m/s2). Khối lượng riêng rẽ của nước là 1000(kg/m3). ĐS 0,076(N/m).Bài 12: Nhúng trực tiếp đứng nhị ống mao đem vào thủy ngân, với đ ường kính trong là 1(mm) với 2(mm). H ệ s ốcăng bề mạt của thủy ngân là 0,47(N/m). Tìm độ chênh lệch ở nhì ống. ĐS 7(mm).Bài 13: một vành khulặng tất cả 2 lần bán kính 34(mm) đặt nằm ngang, được treo vào lốc xoáy đ ể th ẳng đ ứng. Nhúngvành khuyên ổn vào ly nước, rồi đứng đầu tê của lốc xoáy dàn ra đ ể nó ra kh ỏi n ước, th ấy xoắn ốc dãn thêm 32(mm).Tính hệ số căng bề mặt của nước, biết độ cứng của lốc xoáy là 0,5(N/m). ĐS 0,075(N/m).Bài 14: Nhúng cơ thể vuông cạnh 8,75(cm) vào rượu rồi vuốt lên. Cho trọng lượng form là 2(g). Hệ số căngmặt phẳng của rượu là 0,024(N/m). Tính lực buổi tối thiểu kéo size. ĐS 0,037(N).Đào Quang Tiếu-thpt Nguyễn Du-Thanh oai-Hà nội 2Bài 15: Trong một ống mao dẫn bán kính 0,5(mm) mực hóa học lỏng dâng lên 11(mm). Tìm kh ối l ượng riêng biệt c ủahóa học lỏng này, biết thông số căng mặt phẳng của nó là 0,022(N/m). ĐS 816(kg/m3). Bài 16: Một cọng rơm nhiều năm 10 centimet nổi trên mặt nước. Người ta nhỏ tuổi dung dịch xà phòng xu ống m ột bên m ặtnước của cọng rơm cùng đưa sử nước xà phòng chỉ lộn ra ở 1 mặt. Tính lực tác d ụng vào c ọng rơm. Biết hệ sốcăng khía cạnh ko kể của nước và nước xà chống theo thứ tự là σ1 = 73.10–3 (N/m), σ2 = 40.10–3 (N/m). ĐS: 33.10–4 (N).Bài 17: Cho nước vào một ống bé dại giọt có 2 lần bán kính miệng ống d = 0,4 (mm). thông số căng bề mặt của nướclà σ = 73.10–3 (N/m). Lấy g = 9,8 (m/s²). Tính khối lượng giọt nước Khi rơi khỏi ống. ĐS: 0,0094 (g)Bài 18: Nhúng một khung người vuông có chiều lâu năm mỗi cạnh là 10centimet vào r ượu r ồi kéo lên. Tính l ực t ối thi ểukéo khung lên, nếu như biết cân nặng của size là 5 (g). mang lại thông số căng mặt phẳng của rượu là 24.10 –3 (N/m), g =9,8 (m/s²).

Xem thêm: Các Kiểu Chụp Ảnh Tự Sướng Dễ Thương Nhất Mà Bạn Nên Tham Khảo

ĐS: 0,068 (N)Bài 19: Có trăng tròn (cm³) nước đựng vào một ống nhỏ tuổi giọt tất cả đường kính đầu mút ít là 0,8 (mm). Giả sử nước trongống tung ra phía bên ngoài thành từng giọt một. Hãy tính xem vào ống gồm bao nhiêu gi ọt, cho bi ết σ = 0,073 (N/m),D=1000(kilogam /m³), g = 10 (m/s²). ĐS: 1090 giọt. TRẮC NGHIỆMCâu 20: Một ống mao dẫn có 2 lần bán kính vào là 1milimet nhúng thẳng đứng vào rượu. Rượu kéo lên vào ốngmột đoạn 12milimet. Khối lượng riêng của rượu là D = 800 kg/m³, g = 10m/s². Su ất căng m ặt ko kể c ủa r ượu cóquý giá làm sao sau đây? A. 0,24 N/m B. 0,024 N/m C. 0,012 N/m D. 0.12N/mCâu 21: Một vòng xuyến gồm đường kính ko kể là 44mm và đường kính vào là 40mm. Tr ọng l ượng c ủa vòngxuyến là 45 mN. Lực buổi tối thiểu nhằm bứt vòng xuyến thoát khỏi b ề m ặt c ủa Glixerin ở đôi mươi °C là 64,3 mN. H ệ s ố căngbề mặt của glixerin trên ánh sáng này là A. 730.10–3 N/m B. 73.10–3 N/m C. 0,73.10–3 N/m D. Đáp án khácCâu 22: Một ống mao dẫn gồm 2 lần bán kính trong là d = 2,5 milimet h nghỉ ngơi nhị đầu đ ược nhúng ngập trong n ước r ồi rútkhỏi nước tại vị trí thẳng đứng. Khối lượng riêng c ủa n ước 1000 kg/m³ và su ất căng m ặt bên cạnh c ủa n ước là0,075 N/m. Cho g=10(m/s2). Độ cao còn sót lại của nước vào ống là A. 12 milimet B. 15 milimet C. 24 milimet D. 32 mmCâu 23: Cho nước vào ống nhỏ tuổi giọt gồm 2 lần bán kính mồm là d = 0,8 milimet. Suất căng m ặt không tính c ủa n ước là0,0781 N/m; g = 9,8 m/s². Kăn năn lượng của từng giọt rượu rơi khỏi ống là A. 0,01 g B. 0,1 g C. 0,02 g D. 0,2 g.Câu 24: : Hiện tượng mao dẫn A. Chỉ xẩy ra Lúc ống mao dẫn đặt vuông góc cùng với chậu hóa học lỏng B. Chỉ xẩy ra Khi hóa học lỏng ko làm bám ướt ống mao dẫn C. Là hiện tượng lạ mực hóa học lỏng dơ lên giỏi h ạ xuống vào ống có ti ết di ện nh ỏ so v ới ch ấtlỏng phía bên ngoài ống D. Chỉ xẩy ra khi ống mao dẫn là ống thẳngCâu 25: Chất lỏng không tồn tại đặc điểm làm sao sau đây? A. Chất lỏng có thể tích xác định còn làm nên ko xác định B. Chất lỏng rất có thể tích cùng hình dáng dựa vào vào làm ra của bình chứa C. Chất lỏng gồm làm ra cầu lúc sống tinh thần ko trọng lượng D. Chất lỏng lúc sinh sống ngay sát mặt khu đất tất cả bản thiết kế bình cất là vì tính năng của trọng lựcCâu 26: Đặt một que diêm nổi cùng bề mặt nước nguyên chất. Nếu nhỏ tuổi nhẹ vài ba gi ọt n ước xà phòng xu ống m ặtnước sát một cạnh của que diêm thì que diêm đã đứng yên tuyệt chuyển đ ộng? Gi ả thi ết xà phòng ch ỉ lan v ềmột bên của que diêm A. Đứng im. B.Quay tròn. C. Chuyển động về phía nước xà phòng. D. Chuyển động về phía nước nguyênchất.Câu 27: Hịên tượng như thế nào dưới đây ko tương quan cho hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. A. Bong nhẵn xà phòng lửng lơ vào không khí. B. Chiếc đinh ghyên nhờn ngấn mỡ nỗi bên trên mặtnước. C. Nước tan trường đoản cú trong vòi vĩnh ra phía bên ngoài. D. Giọt nước động trên lá sen.Câu 28: Chiều của trương lực mặt phẳng chất lỏng gồm công dụng A. Làm tăng diện tích S phương diện nhoáng của chất lỏng. B. làm bớt diện tích S mặt thoáng của chất lỏng.Đào Quang Tiếu-thpt Nguyễn Du-Tkhô giòn oai-Hà nội 3 C. Giữ đến phương diện loáng của hóa học lỏng luôn luôn ổn định. D. Giữ mang đến phương diện nhoáng của chất lỏng luônnằm theo chiều ngang.Câu 29: Điều làm sao sau đấy là SAI Lúc nói về lực căng mặt phẳng của hóa học lỏng? A. Độ bự trương lực mặt phẳng tỉ lệ cùng với độ lâu năm con đường số lượng giới hạn l phương diện loáng của hóa học lỏng. B. Hệ số căng mặt phẳng của hóa học lỏng phụ thuộc vào thực chất của chất lỏng. C. Hệ số căng mặt phẳng ko phụ thuộc vào vào ánh nắng mặt trời của hóa học lỏng. D. Lực căng bề mặt gồm phương tiếp con đường cùng với mặt nháng c ủa ch ất l ỏng cùng vuông góc v ới đ ường gi ớihạn của khía cạnh nhoáng. “một giờ lúc này bằng năm giờ đồng hồ ngày mai”