BÀI TẬP VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Tin Tức Tài liệu kế toán tài chính Văn bản pháp phương tiện mẫu biểu bài toán làm kế toán tài chính Tài liệu không giống Tin học văn phòng công sở
Bài tập kế toán ngân sách chi tiêu sản xuất và tính túi tiền sản phẩm dành riêng cho các bạn đang học tập mảng ngân sách và ôn luyện trong các kỳ thi cuối kỳ

Bài tập kế toán túi tiền sản xuất cùng tính giá cả sản phẩm bao hàm các dạng bài xích tập thống kê giám sát và trắc nghiệm gồm đáp án

Bài tập kế toán túi tiền sản xuất cùng tính ngân sách sản phẩm dạng tính toán

Bài 1:

Tại một doanh nghiệp phân phối trong kỳ có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Xuất kho nguyên vật liệu chính gửi vào sản xuất sản phẩm trị giá chỉ xuất kho là 32.000.000 đồng.

Bạn đang xem: Bài tập về tính giá thành sản phẩm

2. Xuất kho vật liệu phụ gửi vào sản xuất sản phẩm trị giá bán 8.000.000 đồng.

3. Tính tiền lương buộc phải trả mang đến công nhân chế tạo trực tiếp 20.000.000 đồng, lương đề xuất trả cho bộ phận quản lý phân xưởng 12.000.000 đồng.

4. Trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp theo xác suất quy định.

5. Xuất kho công cụ, chính sách dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng 4.000.000 đồng.

Xem thêm: Vé Thường Chương Trình Tình Khúc Vượt Thời Gian Tháng 10: Bài Tình Ca Cho Em

6. Khấu hao TSCĐ sinh sống phân xưởng cấp dưỡng là 4.000.000 đồng. Biết rằng:

Trong kỳ doanh nghiệp sản xuất được 1000 sản phẩm. Trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ là 4.000.000 đồng.

Số lượng hàng hóa dở dang thời điểm cuối kỳ là 100, truất phế liệu thu hồi là 80.000 đồng. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá thành phầm dở dang theo giá thành nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ vứt ngay từ bỏ đầu quá trình sản xuất.

Yêu cầu: Tính chi phí đơn vị sản phẩm

Bài giải

1. Nợ TK 621 32.000.000

Có TK 1521 32.000.000

2. Nợ TK 621 8.000.000

Có TK 1522 8.000.000

3. Nợ TK 622 20.000.000

Nợ TK 627 12.000.000

Có TK 334 32.000.000

4. Nợ TK 622 4.400.000

Nợ TK 627 2.640.000

Nợ TK 334 2.720.000

Có TK 338 9.760.000

5. Nợ TK 627 4.000.000

Có TK 153 4.000.000

6. Nợ TK 627 4.000.000

Có TK 214 4.000.000

7. Nợ TK 154 87.040.000

Có TK 621 40.000.000

Có TK 622 24.400.000

Có TK 627 22.640.000

Chi phí cung cấp dở dang cuối kỳ:

*

Phế liệu nhập kho:1. Nợ TK 152 80.000Có TK 154 80.000Tổng chi tiêu nhập kho:4.000.000 + 87.040.000 – 4000.000 – 80.000 = 86.960.000Z đơn vị chức năng = 86.960.000/1000 = 86960Nhập kho thành phẩm:2. Nợ TK 155 86.960.000Có TK 154 86.960.000Bài 2Tại một doanh nghiệp cấp dưỡng trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:1. Xuất kho nguyên liệu chính gửi vào sản xuất sản phẩm trị giá chỉ xuất kho là 24.000.000 đồng.2. Xuất kho vật tư phụ đưa vào sản xuất thành phầm trị giá 6.000.000 đồng.3. Tính chi phí lương đề nghị trả cho công nhân thêm vào trực tiếp 15.000.000 đồng, lương đề nghị trả cho bộ phận quản lý phân xưởng 9.000.000 đồng.4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí Công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp theo xác suất quy định.5. Xuất kho công cụ, dụng cụ dùng ở phần tử quản lý phân xưởng 3.000.000 đồng.6. Khấu hao TSCĐ nghỉ ngơi phân xưởng thêm vào là 3.000.000 đồng.7. Giá cả điện nước trả bởi tiền phương diện là 3.000.000 đồng. Biết rằng:- trong kỳ doanh nghiệp cung ứng được 1000 sản phẩm.- Trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ 2.400.000 đồng.- Số số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 100, truất phế liệu thu hồi là 360.000 đồng. Doanh nghiệp lớn áp dụng phương thức đánh giá sản phẩm dở dang theo ngân sách chi tiêu nguyên vật tư chính trực tiếp, vật liệu phụ bỏ dần vào trong quy trình sản xuất, mức độ hoàn thành là 50%.Yêu cầu: Tính túi tiền đơn vị sản phẩm.

Bài giải:

1. Nợ TK 621 24.000.000Có TK 1521 24.000.0002. Nợ TK 621 6.000.000Có TK 1522 6.000.0003. Nợ TK 622 15.000.000Nợ TK 627 9.000.000Có TK 334 24.000.0004. Nợ TK 622 3.300.000Nợ TK 627 1.980.000Nợ TK 334 2.040.000Có TK 338 7.320.0005. Nợ TK 627 3.000.000Có TK 153 3.000.0006. Nợ TK 627 3.000.000Có TK 214 3.000.0007. Nợ TK 627 3.000.000Có TK 111 3.000.0008. Nợ TK 154 68.280.000Có TK 621 30.000.000Có TK 622 18.300.000Có TK 627 19.980.000Chi phí cung ứng dở dang cuối kỳ:

*

Phế liệu nhập kho:6. 1. Nợ TK 152 360.000Có TK 154 360.000Tổng chi tiêu nhập kho:2.400.000 + 68.280.000 – 2.400.000 – 360.000 = 67.920.000Z đơn vị chức năng = 67.920.000/1000 = 67.920Nhập kho thành phẩm:7. 2. Nợ TK 155 67.920.000Có TK 154 67.920.000

Dạng bài tập trắc nghiệm về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

1. Công ty lớn M tất cả số liệu sau: Đơn vị tính: (nghìn đồng)

Chi phí chế tạo dở dang đầu kỳ

0

Chi mức giá sản khởi hành sinh trong kỳ:

+ chi phí nguyên vật tư trực tiếp

240.000

+ chi tiêu nhân công trực tiếp

40.000

+ ngân sách chi tiêu sản xuất chung

8.000

Trong kỳ, doanh nghiệp thêm vào được 100 sản phẩm, trong những số ấy có 90 sản phẩm chấm dứt và 10 thành phầm dở dang. Nút độ chấm dứt của sản phẩm dở dang là 60%. Toàn thể các giá cả sản xuất quăng quật dần phần đông trong suốt quy trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Công ty tính chi phí sản xuất dở dang theo phương thức sản lượng kết thúc tương đương.Chi phí cấp dưỡng dở dang cuối kỳ là A. 24.000.000 đồng.B. 28.000.000 đồng.C. 18.000.000 đồng.D. 28.800.000 đồng.2. Doanh nghiệp lớn Y tất cả số liệu sau: Đơn vị tính: (nghìn đồng)

Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ

40.000

Chi mức giá sản khởi hành sinh vào kỳ:

+ giá cả nguyên vật liệu trực tiếp

600.000

+ chi tiêu nhân công trực tiếp

100.000

+ giá thành sản xuất chung

50.000

Chi phí cung cấp dở dang cuối kỳ

30.000

Chi phí cấp dưỡng chung phân chia 100% cho sản phẩm trong kì. Trong kỳ, số lượng sản phẩm A thêm vào được là 200 đơn vị và số số lượng sản phẩm B tiếp tế được là 100 đơn vị. Biết rằng thông số tính chi phí sản phẩm A là 1, thông số tính giá thành sản phẩm B là 2.Giá thành đối chọi vị sản phẩm B là A. 1.900.000 đồng.B. 3.800.000 đồng.C. 1.875.000 đồng.D. 3.750.000 đồng.3. Giá thành về chi phí lương và những khoản trích theo lương được hạch toán vào TK 622 là giá thành tiền lương và các khoản trích theo lương của:A. Cán bộ quản lý doanh nghiệpB. Cán bộ làm chủ phân xưởngC. Công nhân trực tiếp sản xuấtD. Nhân viên cấp dưới phòng kinh doanh4. Khoản mục nào dưới đây không được tính vào giá cả sản xuất sản phẩm?A. Chi phí lương của quản đốc phân xưởngB. Chi phí lương của làm chủ doanh nghiệpC. Chi phí lương của nhân viên cấp dưới kỹ thuật làm việc phân xưởngD. Chi phí lương của nhân viên cấp dưới thống kê phân xưởng5. Khoản trích trước chi phí lương nghỉ phép của người công nhân trực tiếp sản xuất được tính vàoA. Ngân sách chi tiêu sản xuất chung.B. Chi phí nhân công trực tiếp.C. đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp.D. Giá cả khác.Bài giải

1. Đáp án đúng là: C: 18.000.000 đồngVì: (0 + 240.000 + 40.000 + 8.000) × 10 × 60%/(90 + 10 × 60%)2. Đáp án đúng là: B. 3.800.000 đồngVì: Gọi thông số tính ngân sách sản phẩm A là một trong những thì thông số tính giá thành sản phẩm B là 2. Tổng con số sản phẩm chuẩn quy đổi: 200 × 1 + 100 × 2 = 400Giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn chỉnh = <40.000 + (600.000 + 100.000 + 50.000) – 30.000>/400= 1.900 (nghìn đồng).Giá thành 1-1 vị thành phầm B = 1.900.000 × 2 = 3.800.000 đồng.3. Đáp án đúng là: C. Người công nhân trực tiếp sản xuất.Vì: ngôn từ TK 622 chỉ bội phản ánh giá cả nhân công trực tiếp.4. Đáp án đúng là: B. Chi phí lương thưởng của doanh nghiệp.Vì: Trong túi tiền sản xuất chỉ bao hàm các khoản mục túi tiền sản xuất nằm trong phạm vi tổ, đội, phân xưởng, không bao hàm chi phí làm chủ doanh nghiệp.5. Đáp án đúng là: B. Chi tiêu nhân công trực tiếp.Vì: Khoản trích trước tiền lương của công nhân trực tiếp cung ứng được khẳng định là một khoản mục cấu thành nên chi phí nhân công trực tiếp