Bài Thực Hành Số 6 Tin Học 12

Nội dung của bài thực hành thực tế số 6 về chủng loại hỏi trên một bảng nhằm mục đích giúp những em những bước đầu tiên làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin xuất phát điểm từ một bảng, biện pháp tạo hầu hết biểu thức điều kiện đối kháng giản, các làm việc với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm cùng biết sử dụng những hàm gộp nhóm ở tầm mức độ. Mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 6 tin học 12


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành 6 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài tập và thực hành thực tế 6 Tin học tập 12


*

Làm quen thuộc với mẫu hỏi kết xuất thông tin xuất phát từ một bảng;Tạo được mọi biểu thức điều kiện đơn giản;Làm quen thuộc với mẫu mã hỏi có thực hiện gộp nhóm;Biết sử dụng các hàm gộp nhóm ở tại mức độ đối chọi giản.

Bài 1.

Sử dụng database QUANLI_HS, tạo nên mẫu hỏi liệt kê và sắp tới thứ từ theo tổ, họ tên, ngày sinh của chúng ta nam.

Gợi ý làm cho bài:

Thực hiện tại các thao tác sau đây:

1. Mở cơ sở tài liệu QUANLI_HS:

Có 2 phương pháp để mở database đã có:

Cách 1:Nháp loài chuột lên tên cơ sở dữ liệu (nếu có) vào khungNew File;Cách 2:Chọn lệnhFileOpen…. Rồi tìm và nháp đúp vào thương hiệu CSDL bắt buộc mở.

2. Chế tạo mẫu hỏi:

Bước 1. Chọn đối tượngQueries;Bước 2. Chọn mẫu lệnhCreate query in kiến thiết view;Bước 3.Trong của sổShow table( ightarrow)chọn tên bảng HOC_SINH( ightarrow)Add( ightarrow)Close;Bước 4. Các trường đưa vào chủng loại hỏi: Hodem, Ten, Ngsinh, To, GT.Mô tả điều kiện mẫu hỏi vào vùng lưới QBE.Trong lưới QBE, trên cái Criteria,tại các cột GT= "Nam".

Bài 2.

Mẫu hỏi có gộp nhóm

Trong csdl QUANLI_HS tạo nên mẫu hỏi THONG_KE có sử dụng các hàm gộp đội để đối chiếu trung bình điểm Toán và điểm Văn giữa chúng ta nam và chúng ta nữ.

Gợi ý làm cho bài:

Tiến hành theo công việc như sau:

Bước 1. Trong trang mẫu mã hỏi, nháy đúp vào Create query in design view.Bước 2.Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được lộ diện cùng hộp thoại Show Table:Nháy đúp HOC_SINH.Nháy nút
*
để đóng góp hộp thoại Show Table.Bước 3.Trên hành lang cửa số mẫu hỏi:Chọn ngôi trường GT(để gộp nhóm chúng ta nam và chúng ta nữ);Chọn các trường TOAN VAN (để tính các giá trị bắt buộc đưa vào mẫuhỏi).Bước 4.Để gộp nhóm, nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnh View ( ightarrow)Totals.Nháy mũi tên chỉ xuống ngơi nghỉ cạnh nên của ô thuộc hàng Total (hình 1) và cột TOAN, chọn Avg và thay tên trường thành TBTOAN.Nháy mũi tên chỉ xuống làm việc cạnh buộc phải của ô thuộc mặt hàng Total (hình 1) và cột VAN, chọn Avg và đổi tên trường thành TBVAN.

Xem thêm: Các Biển Chỉ Dẫn Giao Thông Đường Bộ, BiểN Chỉ DẫN

*

Hình 1. Mẫu mã hỏi ở chế độ thiết kế

Bước 5.Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnh Query ( ightarrow)Run để triển khai mẫu hỏi. Công dụng được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu mã hỏi (hình 2).Bước 6.Lưu chủng loại hỏi với tên THONG_KE.

Vào File ( ightarrow)Save as ( ightarrow)Gõ thương hiệu ThongKe ( ightarrow)Nháy OK.

*

Hình 2. Chủng loại hỏi ở chính sách trang dữ liệu

Bài 3

Sử dụng csdl QUANLI_HS, sản xuất mẫu hỏi KI_LUC_DIEM thống kê những điểm tối đa của vớ cả chúng ta trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin).

Gợi ý có tác dụng bài:

Bước 1.Chọn đối tượngQueries;Bước 2.Chọn cái lệnhCreate query in design view;Bước 3.Trong của sổShow table( ightarrow)chọn tên bảngHOC_SINH( ightarrow)Add( ightarrow)Close;Bước 4. Nháy đúp con chuột vào thương hiệu trường: toan, van, li, hoa, tin trong bảng HOC_SINH;Bước 5.Chọn lệnh View( ightarrow)Totals.. Lựa chọn Group By ở sản phẩm Total. Click chuột vào mũi tên chỉ xuống ở cạnh yêu cầu của ô nằm trong cột toan, li, hoa, van, tin hàng Total và lựa chọn max (lớn nhất).Bước 6.Nháy nút
*
hoặc chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể tiến hành mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của chủng loại hỏi.

Chú ý:

Nếu trong những khi chọn trường để đưa vào mẫu hỏi ta hướng dẫn và chỉ định nhầm ngôi trường thì có thể loại nó khỏi mẫu hỏi sẽ xây dựng bằng cách chọn trường kia rồi nhấn phím Delete.Thứ tự các trường trong mẫu mã hỏi cũng hoàn toàn có thể được cầm đổi bằng phương pháp chọn trường cần dịch rời rồi kéo thả cho vị trí mới.