Bài Toán Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Hiệu

Th10 21st, 2017 · Chức năng comment bị tắt ngơi nghỉ Bài tập phần tra cứu nhị số khi biết tổng cùng hiệu hai số kia – Toán lớp 4

học sinh nam là 10 học sinh. Hỏi kăn năn lớp Bốn đó có bao nhiêu học viên phái mạnh, bao nhiêu học sinh đàn bà ?69.

Bạn đang xem: Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

69.

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng trước tiên thu hoạch


được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

70.

Một hình chữ nhật gồm chu vi là Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 16cm.

Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

71.

a) Trung bình cộng của nhì số là 100, hai số đó rộng kém nhau 2 đơn vị chức năng. Tìm nhị số đó.

b) Tổng của tía số là 300. Tìm bố số đó, biết mỗi số rộng số đứng trước nó 2 đơn vị chức năng.

72.

Tổng số tuổi của nhì anh em là 30 tuổi. Tính tuổi của mọi cá nhân, biết anh rộng em 6 tuổi.

73.

Lúc này anh rộng em 5 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi anh cùng tuổi em cùng lại được

25 tuổi. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện thời.

74.

Tìm nhị số biết số vừa phải cộng của nhị số chính là 1001 và hiệu của nhị số chính là 802.

75. Cho một vài tất cả tía chữ số nhưng chữ số hàng nghìn là 4. Nếu xoá bỏ chữ số 4 này đi,

ta được một vài tất cả hai chữ số. Biết tổng của số tất cả cha chữ.số đã mang đến với số gồm nhị

chữ số đã đạt được sau khoản thời gian xoá chữ số 4 là 450. Tìm số tất cả cha chữ số sẽ mang lại ban sơ.

Đáp án:

68.

HD:

Số học viên cô gái là :

(160 + 10) : 2 = 85 (học sinh)

Số học sinh nam là :

160 -85 = 75 (học tập sinh).

69.

HD : 3 tấn 5 tạ = 35 tạ.

Số thóc thu hoạch được sống thửa ruộng thứ nhất là :

(35-5) : 2 = 15 (tạ)

Số thóc thu hoạch được nghỉ ngơi thửa ruộng sản phẩm nhì là :

35- 15 = đôi mươi (tạ).

Xem thêm: Đánh Giá Xe Mitshubishi Outlander 2, Mitsubishi Outlander 2020

70.

HD:

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

68 : 2 = 34 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

(34 + 16) : 2 = 25 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

34 – 25 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

25 x 9 = 225 (cm2).

71.

a) HD:

Hiệu của nhì số chính là 2, tổng của nhì số sẽ là : 100 X 2 = 200. Từ đó tính được số mập là : (200 + 2) : 2 = 101 ;

số bé xíu là : 200 – 101 = 99.

b) 

cũng có thể vẽ sơ đồ:

*

Nhận xét : số thứ hai là mức độ vừa phải cộng của cha số nên tra cứu. Ta tính

được số thứ hai là : 300 : 3 = 100. Suy ra số thứ nhất là 98, số thứ ba

là 102. Ba số nên tìm kiếm là : 98 ; 100 ; 102.

Hoặc rất có thể làm giải pháp không giống :

Xét cha số : a ; a + 2 ; a + 4. Ta gồm tổng :

a + (a + 2) + (a + 4) = 300 hay

a x 3 + 6 = 300

a x 3 = 294 (thuộc tiết kiệm hơn 6)

a = 294 : 3 = 98 (cùng bớt 3 lần)

V ậy cha số nên kiếm tìm là : 98 ; 100 ; 102.

72.

HD : Biết toàn bô tuổi của nhì anh em là 30 tuổi với hiệu số tuổi của anh ấy và em là 6 tuổi.

Từ đó tính được tuổi của anh ý là : (30 + 6) : 2 = 18 (tuổi).

Tuổi của em là : 30 – 18 = 12 (tuổi).

73.

HD : Sau 5 năm, anh vẫn hơn em 5 tuổi. Từ đó có thể tính tuổi của anh với em sau

5 năm (biết tổng thể tuổi của hai đồng đội sau 5 năm là 25 tuổi, hiệu số tuổi của anh ý và em là 5 tuổi).

Sau 5 năm, tuổi anh là : (25 + 5) : 2 = 15 (tuổi) ;

Tuổi em là : 25 – 15 = 10 (tuổi).

Từ đó tính được tuổi anh hiện thời là: 15-5 = 10 (tuổi) ;

Tuổi em bây giờ là : 10-5 = 5 (tuổi).

74.

HD : Trung bình cộng của nhị số là 1001 nên tổng nhị số ià :

1001 x 2 = 2002

Số bé bỏng là : (2002 – 802) : 2 = 600

Số lớn là : 600 + 802 = 1402 (hoặc (2002 + 802) : 2 = 1402).

75.

HD:

Xoá quăng quật chữ số 4 sinh sống hàng nghìn của một số trong những gồm tía chữ số Tức là sẽ giảm số kia đi 400 đơn vị chức năng.

vì vậy hiệu của số gồm cha chữ số thuở đầu với số gồm hai chữ số (sau khoản thời gian xoá vứt chữ số 4) ỉà 400.

Biết tổng của nhì số sẽ là 450, ta tính được số có cha chữ số vẫn mang lại ban đầu là :