BẢN ĐỒ QUẬN 7 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cập nhật thông báo mới nhất vềBản đồ hành chủ yếu Quận 7 Tp.Hồ Chí Minhvày Websistepacmanx.comtổng hợp từ các nguồn trênInternet đáng tin cậy nhất. Quý khách hàng tất cả thể xem đây là đọc tin tham khảo với nhu cầu tra cứu ban bố về bản đồ quận 7 và các phường của Quận 7.

Bạn đang xem: Bản đồ quận 7 thành phố hồ chí minh

Quận 7 gồm vị trí địa lý tiếp cạnh bên với những khu vực vực sung xung quanh như: Phía Bắc cạnh bên quận 4 qua Kênh Tẻ – Phía Đông Bắc ngay cạnh quận 2 qua sông TP..Sài Gòn – Phía Nam gần kề huyện Nhà Btrằn qua Rạch Đỉa – sông Phú Xuân – Phía Đông ngay cạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai qua sông Nhà Bè – Phía Tây cạnh bên huyện Bình Chánh – Phía Tây Bắc liền kề quận 8 qua rạch Ông Lớn.

Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minc gồm 10 phường: PhườngBình Thuận, PhườngPhụ Mỹ, PhườngPhú Thuận, PhườngTân Hưng, PhườngTân Kiểng, PhườngTân Phong, PhườngTân Phụ, PhườngTân Quy, PhườngTân Thuận Đông, PhườngTân Thuận Tây.

Diện tích Quận 7: 35,76km²


Bên cạnh đó, những bạn tất cả thể tsay đắm khảo thêmBản đồ Hành chủ yếu Thành Phố Hồ Chí Minc & 24 Quận Huyện


*
Bản đồ quy hoạch bình thường Quy hoạch Quận 7


MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ QUẬN 7 TPHCM

Thời Việt Nam Cộng hòa:

Ngày 27 mon 3 năm 1959, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 110-NV về việc phân loại sáu quận đang có của Đô thành TPhường.Sài Gòn thành tám quận mới: Nhứt, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy cùng Tám (trừ ba quận: Nhứt, Nhì, Ba giữ ngulặng, các quận còn lại đều đổi thương hiệu và nắm đổi địa giới hành chính). Trong thời điểm này, quận 7 (quận Bảy) trùng với một phần địa giới của quận 5 cũ.

Năm 1959, quận Bảy có 06 phường: Bến Đá, Bình Đông, Cây Sung, Hàng Thái, Phú Định, Rạch Cát. Sự phân chia hành thiết yếu này vẫn giữ nguim mang đến đến ngày 29 tháng bốn năm 1975.

Giai đoạn 1975-1976:

Sau Khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Đô thành TP. Sài Gòn cùng các vùng lạm cận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 mon 5 năm 1975 thành phố Sài Gòn – Gia Định được thành lập. Lúc bấy giờ, quận 7 (quận Bảy) thuộc thành phố TP.Sài Gòn – Gia Định cho đến tháng 5 năm 1976.

Ngày trăng tròn tháng 5 năm 1976, tổ chức hành chính thành phố Thành Phố Sài Gòn – Gia Định được sắp xếp lần nhị (theo quyết định số 301/UB ngày trăng tròn mon 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Sài Gòn – Gia Định). Theo đó, quận Bảy cùng quận Tám cũ hợp nhất lại thành quận 8 mang đến đến ngày này. Như vậy quận 7 cũ bị giải thể vào năm 1976.

Quận 7 mới, từ năm 1997 đến nay

Một góc Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Quang cảnh một phần khu vực đô thị Prúc Mỹ Hưng tại Nam Sài GònNgày 6 tháng 1 năm 1997, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03-CP<1> về việc thành lập các quận, phường mới thuộc thành phố Hồ Chí Minch. Nội dung về việc thành lập Quận 7 với các phường thuộc Quận 7 như sau:

1.Thành lập Quận 7 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên với dân số của các xóm Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phụ Mỹ, 337 ha diện tích tự nhiên và 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè cổ, thuộc huyện Nhà Btrằn.

Quận 7 tất cả 3.576 ha diện tích tự nhiên với 90.9đôi mươi nhân khẩu.

2. Thành lập những phường thuộc Quận 7:

a) Thành lập phường Prúc Mỹ bên trên cơ sở 373 ha diện tích tự nhiên cùng 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bnai lưng.

Xem thêm: 1️⃣ Chiến Dịch Chống Ế 2 Tap 13, Chiến Dịch Chống Ế 2

Phường Phụ Mỹ có 373 ha diện tích tự nhiên và 6.674 nhân khẩu.b) Thành lập phường Phú Thuận bên trên cơ sở 786 ha diện tích tự nhiên cùng 6.699 nhân khẩu của xã Phụ Mỹ; 43 ha diện tích tự nhiên với 129 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè.

Phường Prúc Thuận gồm 829 ha diện tích tự nhiên và 6.828 nhân khẩu..c) Thành lập phường Tân Phụ bên trên cơ sở 459 ha diện tích tự nhiên và 6.892 nhân khẩu của xã Prúc Mỹ.

Phường Tân Prúc tất cả 459 ha diện tích tự nhiên với 6.892 nhân khẩu.d) Thành lập phường Tân Thuận Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của làng mạc Tân Thuận Đông, gồm 812 ha và 12.228 nhân khẩu.

e) Thành lập phường Bình Thuận trên cơ sở 149 ha diện tích tự nhiên với 4.181 nhân khẩu của làng mạc Tân Thuận Tây; 16 ha diện tích tự nhiên cùng 1.902 nhân khẩu của thôn Tân Quy Đông.

Phường Bình Thuận tất cả 165 ha diện tích tự nhiên và 6083 nhân khẩu.f) Thành lập phường Tân Thuận Tây trên cơ sở 105 ha diện tích tự nhiên với 14.365 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây.

Phường Tân Thuận Tây có 105 ha diện tích tự nhiên cùng 14.365 nhân khẩu.g) Thành lập phường Tân Kiểng trên cơ sở 49,37 ha diện tích tự nhiên với 3.790 nhân khẩu của làng mạc Tân Quy Tây; 16,4 ha diện tích tự nhiên cùng 5.683 nhân khẩu của làng Tân Quy Đông; 31,23 ha diện tích tự nhiên với 2.373 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây.

Phường Tân Kiểng tất cả 97 ha diện tích tự nhiên với 11.846 nhân khẩu.h) Thành lập phường Tân Quy bên trên cơ sở 86 ha diện tích tự nhiên với 9.265 nhân khẩu của buôn bản Tân Quy Đông.

Phường Tân Quy tất cả 86 ha diện tích tự nhiên và 9.265 nhân khẩu.i) Thành lập phường Tân Phong trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên cùng 4.044 nhân khẩu của làng mạc Tân Quy Đông; 100 ha diện tích tự nhiên với 680 nhân khẩu của làng Tân Quy Tây; 40 ha diện tích tự nhiên cùng 33 nhân khẩu của buôn bản Phú Mỹ.

Phường Tân Phong gồm 430 ha diện tích tự nhiên với 4.757 nhân khẩu.k) Thành lập phường Tân Hưng bên trên cơ sở 220 ha diện tích tự nhiên với 12.0trăng tròn nhân khẩu của buôn bản Tân Quy Tây.

Phường Tân Hưng có 2đôi mươi ha diện tích tự nhiên với 12.0trăng tròn nhân khẩu.