BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

http://truonghocso.comBảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: tính chất của các nguyên tố phụ thuộc vào cấu trúc electron nguyên tử. Ở trạng thái bình thường cấu trúc electron nguyên tử được xác định bằng số electron trong nguyên tử, tức là điện tích hạt nhân.Hotline; 0466558890


Bạn đang xem: Bán kính nguyên tử trong bảng tuần hoàn

*

Xem thêm: Mua Bán Xe Máy Honda Cũ Mới Giá Rẻ 04/2021 Thừa Thiên Huế, Honda Hồng Phú

*

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. CHƯƠNG II: ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN VÀ BẢNG HTTH CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌCCâu 1. Sự sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn dựa vào: A. điện tích hạt nhân B. khối lượng nguyên tử C. độ âm điện D. số electron hóa trịCâu 2. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, các nguyên tố được xếp lần lượt theo thứ tự nào? A. Số khối tăng dần B. Điện tích hạt nhân tăng dần C. Số lớp electron tăng dần D. Số electron ở lớp ngoài cùng tăng dầnCâu 3. Trong cùng một chu kỳ của bảng hệ thống tuần hoàn, khi đi từ trái sang phải thì: A. bán kính nguyên tử giảm dần B. độ âm điện tăng dần C. ái lực với electron tăng dần D. cả A, B, C đều đúngCâu 4. Trong những điều khẳng định sau đây, điều nào sai? A. Trong chu kỳ, các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. B. Trong một chu kỳ, số electron ở lớp ngoài cùng tăng lần lượt từ 1 đến 8. C. Chu kỳ nào cũng mở đầu bằng một kim loại kiềm và tận cùng bằng một khí hiếm. D. Nguyên tử của nguyên tố trong cùng chu kỳ có số electron bằng nhau.Câu 5. Kết luận nào sau đây không đúng? Trong một chu kỳ, theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì: A. Độ âm điện tăng dần. B. Nguyên tử khối tăng dần. C. Tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, còn tính phi kim tăng dần. D. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng yếu dần, đồng thời tính axit tăng dần.Câu 6. Khi xếp các nguyên tố hóa học theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn? A. số khối B. độ âm điện C. năng lượng ion hóa D. ái lực với electronCâu 7. Trong một chu kỳ, số oxi hóa trong hợp chất oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm A biến đổi như thế nào? A. tăng dần B. giảm dần C. tăng rồi giảm D. giảm rồi tăngCâu 8. Các nguyên tố hóa học trong cùng một nhóm chính có đặc điểm nào chung về cấu hình electron nguyên tử? A. số electron hóa trị B. số lớp electron C.số electron ở lớp K D. số phân lớp electronCâu 9. Xét các nguyên tố nhóm IA của bảng hệ thống tuần hoàn, điều khẳng định nào sau đây là đúng? Các nguyên tố nhóm IA A. được gọi là các kim loại kiềm thổ. B. dễ dàng cho 2 electron để đạt cấu hình bền vững. C. dễ dàng cho 1 electron để đạt cấu hình bền vững. D. nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình bền vững.Câu 10. Trong cùng một phân nhóm chính của bảng hệ thống tuần hoàn, khi đi từ trên xuống dưới thì: A. bán kính nguyên tử tăng dần. B. năng lượng ion hóa giảm dần. C. độ âm điên giảm dần D. cả A, B, C đều đúng.Câu 11. Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng? A. Số chu kỳ của bảng hệ thống tuần hoàn liên quan với số electron. B. Các nguyên tố xếp ngoài bảng thuộc 2 họ: lantan và actini. C. Bảng hệ thống tuần hoàn hiện nay có 7 chu kỳ và 8 nhóm. D. Số nhóm liên quan đến số electron ở lớp ngoài cùng. 35 37Câu 12. Hai nguyên tử đồng vị 17 Cl và 17 Cl có vị trí như thế nào trong bảng hệ thống tuần hoàn? A. Cùng một ô. B. Hai ô kế tiếp nhau và cùng chu kỳ.