Ban thi đua khen thưởng tỉnh thừa thiên huế

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 1161/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 mon 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH THỪATHIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Theo kiến nghị của Giám đốc Snghỉ ngơi Nội vụvới Chánh Văn uống phòng Ủy ban quần chúng. # tỉnh.

Bạn đang xem: Ban thi đua khen thưởng tỉnh thừa thiên huế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Quyết định này Quy chế hoạt độngcủa Hội đồng Thi đua - Khen ttận hưởng tỉnh giấc Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Chánh Văn uống chống Ủy ban quần chúng. # tỉnh, Giám đốc SởNội vụ; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng trọn, Ssống Nội vụ; các thành viên Hội đồngThi đua - Khen thưởng trọn tỉnh giấc và Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng bao gồm tương quan chịutrách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nlỗi điều 3; - Hội đồng TĐKT Trung ương; - Ban TĐKT Trung ương; - CT cùng những PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Các PCVP.. UBND tỉnh; - Ban TĐKT, Slàm việc Nội vụ; - Lưu: VT, TĐKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phan Ngọc Thọ

QUY CHẾ

Cmùi hương I

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 1. Chứcnăng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnhThừa Thiên Huế (tiếp sau đây Gọi tắt là Hội đồng) là ban ngành tđam mê mưu đến Ủy banquần chúng. # tỉnh giấc, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh về công tác thi đua, khen ttận hưởng củatỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Nhiệm vụ,quyền hạn

1. Tđam mê mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dânthức giấc phát rượu cồn các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh giấc.

2. Định kỳ đánh giá kết quả phongtrào thi đua và công tác khen thưởng; tđam mê mưu Việc sơ kết, tổng kết công tácthi đua, khen thưởng; ý kiến đề xuất, lời khuyên những chủ trương, phương án đẩy mạnhtrào lưu thi đua yêu nước vào hằng năm và từng quá trình.

3. Tmê say mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh chất vấn, giám sát và đo lường các phong trào thi đua và triển khai các công ty trương,chế độ pháp luật về thi đua, khen ttận hưởng.

4. Tsi mê mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dânthức giấc ra quyết định tặng, truy hỏi khuyến mãi những danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởngtheo thẩm quyền hoặc trình cấp bao gồm thẩm quyền khen thưởng.

Cmùi hương II

NHIỆM VỤ CỦA CÁCTHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3. Chủ tịchHội đồng

1. Lãnh đạo, quản lý điều hành với chịu đựng tráchnhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban dân chúng thức giấc về toàn thể hoạt động của Hội đồng.

2. Phân công trách nhiệm những Phó Chủ tịchHội đồng, thành viên Hội đồng; đôn đốc, khám nghiệm câu hỏi tiến hành công tác, kếhoạch công tác làm việc và các nhiệm vụ vẫn giao đến từng member Hội đồng.

3. Phê chú ý lịch trình, kế hoạchcông tác của Hội đồng; triệu tập, chủ trì cùng Kết luận các phiên họp của Hội đồng.

4. Điều hành bài toán tổ chức triển khai chu đáo, bỏphiếu đề nghị khen ttận hưởng so với những danh hiệu thi đua với hình thức khen thưởngtheo giải pháp.

5. Thực hiện việc ủy quyền, phân côngPhó Chủ tịch Hội đồng xử trí các bước Lúc vắng ngắt khía cạnh.

Điều 4. Các PhóChủ tịch Hội đồng

1. Phó Chủ tịch sản phẩm Nhất Hội đồng làPhó Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh:

- chịu đựng trách rưới nhiệm trước Chủ tịch Hộiđồng về hầu như nhiệm vụ được phân công; ký duyệt những văn bản của Hội đồng, chủtrì các phiên họp của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;

- Đề xuất công ty trương, chiến lược và hướngdẫn khám nghiệm, đôn đốc vấn đề tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồnglà Phó Giám đốc Ssinh sống Nội vụ hoặc Trưởng ban Ban Thi đua - Khen ttận hưởng nằm trong Ssinh sống Nộivụ:

- Trực tiếp lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt độngcủa cơ sở trực thuộc Hội đồng;

- Tđam mê mưu góp Chủ tịch Hội đồng, Ủyban quần chúng. # tỉnh những phương án, giải pháp tăng mạnh các trào lưu thi đua vànâng cao unique khen thưởng trọn trên địa phận tỉnh;

- Chuẩn bị dự thảo chương trình, kếhoạch vận động cùng những vnạp năng lượng bạn dạng ship hàng văn bản tổ chức những phiên họp của Hội đồng;

- Thường trực xử lý những công việccủa Hội đồng, cam kết những văn bản của Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồngcùng nhà trì những buổi họp của Hội đồng Khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;

- Ttuyệt mặt Chủ tịch Hội đồng tđắm đuối dựcác cuộc họp gồm liên quan công dụng, trọng trách của Hội đồng Khi được ủy quyền.

Điều 5. Các thànhviên Hội đồng

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, khám nghiệm, đôn đốccác phong trào thi đua yêu thương nước ở trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụtrách; Thực hiện tại một vài trọng trách khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

2. Giám sát bài toán tổ chức triển khai thực hiệntrào lưu thi đua cùng công tác khen thưởng sinh sống các đơn vị theo sự phân công củaChủ tịch Hội đồng với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Xem thêm: Các Ngân Hàng Liên Kết Với Mb Bank Rút Được Ngân Hàng Nào? Ngân Hàng Mb Liên Kết Với Những Ngân Hàng Nào

3. Tsi dự không hề thiếu các phiên họp của Hộiđồng; nếu như vắng tanh mặt yêu cầu báo cáo Chủ tịch Hội đồng, gửi ý kiến của mình bằng vănphiên bản đối với những vấn đề được xin ý kiến về ban ngành thường trực của Hội đồng để tổngthích hợp, báo cáo Hội đồng.

4. Đề xuất cùng với Hội đồng các biện pháptổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác làm việc thi đua, khen thưởng; tđam mê gia ý kiếnvào xét coi sóc thi đua, khen ttận hưởng.

5. Thực hiện nay bài toán để mắt tới, quăng quật phiếubí mật các ngôi trường hợp ý kiến đề nghị thừa nhận thương hiệu thi đua với hình thức khen thưởngtheo mức sử dụng.

6. Thực hiện tại các nhiệm vụ không giống theo sựphân công của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng.

Điều 6. Thường trựcHội đồng

Thường trực Hội đồng có Chủ tịch vànhững Phó Chủ tịch Hội đồng, có nhiệm vụ:

- Lập chiến lược và công tác côngtác của Hội đồng; trải qua dự thảo chương trình câu chữ công tác trình Hội đồngthảo luận trên những kỳ họp, thông tin kết luận những kỳ họp;

- Trong trường thích hợp đặc biệt, Thườngtrực Hội đồng rất có thể tsi mê mưu ý kiến đề nghị Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thức giấc trình Thủtướng Chính phủ khen thưởng, sau đó report cùng với Hội đồng vào phiên họp sát nhất;hiệp y đối với những danh hiệu thi đua và khen thưởng trọn nằm trong thđộ ẩm quyền của Thủ tướngnhà nước và Chủ tịch nước;

- Xử lý phần đa vụ việc gây ra bỗng nhiên xuấtcần có ý kiến của đàn vì cần yếu đợi mang lại kỳ họp hoặc không tổ chức triển khai họp độtxuất, kế tiếp đề nghị report lại Hội đồng trong phiên họp Hội đồng gần nhất,

Điều 7. Cơ quansở tại Hội đồng

Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộcSsống Nội vụ là cơ sở sở tại của Hội đồng, bao gồm nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, planer hoạtđộng của Hội đồng thi đua, khen thưởng trọn tỉnh;

- Chuẩn bị ngôn từ những phiên họp củaHội đồng; tổ chức triển khai các văn bản đã có Hội đồng trải qua và giải quyếtnhững các bước từng ngày của Hội đồng.

- Lập làm hồ sơ các kỳ họp của Hội đồng gồm:Trích biên phiên bản buổi họp của Hội đồng, vnạp năng lượng phiên bản kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh,list khen thưởng, tóm tắt thành tựu các ngôi trường phù hợp ý kiến đề nghị khen thưởng.

- Trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc và thammưu nhằm Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy những đối tượng người dùng đềnghị thừa nhận thương hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, khen thưởng trọn Huân chươngcác nhiều loại cùng các thương hiệu vinch dự đơn vị nước;

- Chủ cồn xúc tiến, đôn đốc thựchiện tại kế hoạch, chương trình công tác làm việc đã có được Hội đồng thông qua, không tính nhữngViệc trực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng;

- Đảm bảo các điều kiện thao tác làm việc củaHội đồng; lường trước ngân sách đầu tư hoạt động vui chơi của Hội đồng;

- Thực hiện tại những trọng trách khác theo sựphân công của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng.

Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠTĐỘNG VÀ KINH PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 8. Nguyên ổn tắchoạt động của Hội đồng

- Hội đồng họp chu kỳ 3 tháng 1 lần.Trường đúng theo đột xuất, Hội đồng có thể họp bất thường theo quyết định của Chủ tịchHội đồng, hoặc lúc bao gồm tối thiểu 2/3 tổng thể member của Hội đồng đề nghị;

- Thường trực Hội đồng bao gồm trách rưới nhiệmgửi giấy mời cùng tài liệu tương quan mang lại ngôn từ phiên họp cho những member củaHội đồng tối thiểu trước 5 ngày so với sinch hoạt chu kỳ, trừ phiên họp không bình thường.Trong trường thích hợp không tổ chức họp Hội đồng, phòng ban thường trực Hội đồng gửivăn uống phiên bản với tư liệu mang đến từng member Hội đồng để mang ý kiến;

- Đề xuất những nhà trương, cơ chế,giải pháp triển tiến hành khởi công tác thi đua, khen ttận hưởng bên trên địa bàn tỉnh giấc theo đúngnhững chế độ của Nhà nước và nhiệm vụ Ủy ban quần chúng. # thức giấc giao;

- Quyết định planer, cmùi hương trìnhcông tác theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc chỉ đạocủa Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; xét cùng đề xuất khen thưởng trọn theo khí cụ tạiKhoản 4 Điều 2 Quy chế này;

- Quyết định gần như vấn đề về công tácthi đua, khen thưởng trọn theo cách thức của Nhà nước.

Điều 9. Chế độ làmcâu hỏi của Hội đồng

- Phiên họp Hội đồng phải đảm bảo an toàn cótối thiểu 2/3 toàn bô member tham dự;

- Trong trường phù hợp thành viên Hội đồngvắng ngắt mặt, thì nên gửi ý kiến tđắm say gia bởi vnạp năng lượng bạn dạng hoặc ủy nhiệm mang đến đồng chílãnh đạo không giống thay mặt đơn vị chức năng tham dự cùng đề nghị được Thường trực Hội đồng Thi đuaKhen thưởng tỉnh đồng ý; chủ ý của bạn ủy quyền được coi là chủ kiến của thànhviên vắng ngắt mặt;

- Tùy theo văn bản, hưởng thụ của từngkỳ họp, trong trường thích hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể mời thay mặt lãnh đạocủa các đơn vị với đoàn thể liên quan tsi mê dự;

- Các tóm lại của Hội đồng đượctrải qua trên phiên họp cục bộ của Hội đồng. Trong ngôi trường phù hợp quan trọng đặc biệt khônghọp được Hội đồng, Kết luận của Hội đồng được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồngký kết ban hành bên trên các đại lý đem chủ ý của những thành viên Hội đồng bởi văn bạn dạng.

Điều 10. Côngtác soát sổ, giám sát và đo lường của Hội đồng

Hội đồng tsi mưu mang lại Chủ tịch Ủy banquần chúng. # tỉnh giấc chất vấn, đo lường và tính toán những trào lưu thi đua với thực hiện những chủtrương, chế độ luật pháp về thi đua, khen thưởng của những ban ngành, đơn vị chức năng, địapmùi hương bên trên địa bàn tỉnh, cố thể:

1. Xây dựng chiến lược, chương trình kiểmtra hàng năm, bình chọn theo chuyên đề với bỗng nhiên xuất so với các phong trào thiđua và triển khai các công ty trương, cơ chế pháp luật về thi đua, khen thưởngtrình Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh giấc phê ưng chuẩn để thực hiện.

2. Hội đồng thực thi trọng trách kiểmtra, giám sát vấn đề triển khai những công ty trương, cơ chế của Đảng và pháp luật củaNhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng trọn làm việc những ban ngành, đơn vị chức năng, địapmùi hương, các khối thi đua.

3. Các thành viên Hội đồng có tráchnhiệm chủ động desgin chiến lược chất vấn và triển bắt đầu khởi công tác chất vấn theokế hoạch đã được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; báo cáo bởi vnạp năng lượng bạn dạng đến Chủ tịchHội đồng (qua cơ sở sở tại Hội đồng) ngay sau thời điểm xong xuôi kiểm tra để tổngphù hợp cùng report Hội đồng.

Điều 11. Chế độthông tin, báo cáo

1. Cơ quan tiền thường trực của Hội đồngtiếp tục giữ mối contact với những member Hội đồng nhằm điều đình công bố,điều đình về các bước bao gồm tương quan cho hoạt động của Hội đồng với thông báo đếncác member Hội đồng; 06 mon và 0một năm report Ủy ban nhân dân tỉnh giấc, Hội đồngThi đua - Khen thưởng trọn Trung ương về công dụng hoạt động vui chơi của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng trọn thức giấc.

2. Các văn uống bản của Hội đồng được cơquan trực thuộc gửi mang lại các member Hội đồng với Hội đồng Thi đua - Khen thưởngnhững thị trấn, thị làng và tỉnh thành Huế; các snghỉ ngơi, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cácđơn vị Trung ương đóng góp trên địa phận thức giấc để phối hợp và chỉ huy thực hiện.

Điều 12. Kinhphí tổn hoạt động

Kinc tổn phí hoạt động vui chơi của Hội đồng đượcáp dụng từ bỏ Quỹ thi đua, khen ttận hưởng của tỉnh giấc giao Ban Thi đua - Khen thưởng, SởNội vụ thống trị theo luật của luật pháp.

Cmùi hương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 13. Quy chế này làm cho căn cứ nhằm Hội đồng vận động vàcác member Hội đồng tất cả trách nát nhiệm tiến hành tráng lệ Quy chế này.

Điều 14. Trong quy trình tiến hành giả dụ có vướng mắc đềnghị các member Hội đồng, Giám đốc những sở, ban, ngành, đoàn thể cấp cho tỉnh,Giám đốc những công ty lớn, Chủ tịch UBND các huyện, thị làng và đô thị Huế, Thủtrưởng những đơn vị chức năng có tương quan đề đạt về ban ngành sở tại Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh giấc để tổng phù hợp, trình Ủy ban quần chúng. # thức giấc chú ý, kiểm soát và điều chỉnh,sửa thay đổi, bổ sung cập nhật đến cân xứng./.