Bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ này được lập ra để kiểm điểm lại thời gian hoạt động, nêu rõ thông tin cán bộ kiểm điểm, nội dung kiểm điểm và nội dung nhận xét của Thủ trưởng đơn vị, bản tự kiểm điểm dành cho cán bộ quản lý cũng thuộc loại hình văn bản bắt buộc cần phải hoàn thành chi tiết trước khi bàn giao công tác. Download cách viết bản kiểm điểm cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ ngay hôm nay để thuận tiện cho tiến trình công việc, báo cáo tổng kết cuối năm.

Đang xem: Bản tự kiểm điểm quá trình công tác

Nào hãy cùng pacmanx.com chúng tôi tham khảo qua mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ và nội dung chi tiết bản tự kiểm điểm công tác của cán bộ quản lý cuối năm bên dưới đây nhé!

Mục lục

1. Mẫu bản kiểm điểm của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ cuối năm chuẩn nhất

*

2. Nội dung cơ bản của mẫu bản tự kiểm điểm công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–

BẢN KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ

(Trong thời gian nhiệm kỳ giữ chức vụ ………….)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng: …………………………….. Ngày chính thức: ………………………..

Trình độ:

+ Chuyên môn: …………………………………………………………………………………..

+ Lý luận chính trị: ………………………………………………………………………………

+ Nghiệp vụ QLNN (QLGD): ………………………………………………………………..

+ Ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………………..

+ Tin học: ………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm chức vụ hiện nay: ………………………………………

Nhiệm vụ (chính quyền) được phân công phụ trách: ………………………………

Tôi tự kiểm điểm, nhận xét, đánh giá bản thân về ưu điểm, khuyết điểm, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian giữ chức vụ như sau:

I. ƯU ĐIỂM.

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao:

Là phó bí thư chi bộ, phó hiệu nhà trường, là ủy viên ban chấp hành công đoàn ngành phụ trách vùng Cộng Hòa, phó chủ tịch công đoàn, bản thân đã chủ động, sáng tạo cùng với Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm để cùng cấp uỷ chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà nghị quyết của nhà trường đề ra. Giữ vững tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục của nhà trường đạt kế hoạch và từng bước nâng cao. Cơ sở vật chất nhà trường từng bước được củng cố và xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp, đầy đủ hơn. Trong các năm học, bản thân cùng với Hiệu trưởng đã chỉ đạo tập thể nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng đơn vị đoàn kết và nhất trí cao trong chủ trương và hành động. Chi bộ nhiều năm được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và chỉ đạo, cùng với Hiệu trưởng triển khai đầy đủ, kịp thời các công văn chỉ đạo của ngành tới toàn thể cán bộ, giáo viên. Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do ngành và các cấp phát động. Đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Luôn giữ vững mối đoàn kết nội bộ, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác chỉ đạo chuyên môn được đồng nghiệp ủng hộ, nhất trí cao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường và có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được Hiệu trưởng giao phó.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua:

– Về bản thân: 5 năm liền đều có sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B, loại C cấp huyện, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chuẩn nghề nghiệp xếp loại xuất sắc, công chức xếp loại tốt, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Về tập thể: Cùng với Hiệu trưởng đã chỉ đạo và giữ vững công nhận công sở có nếp sống văn hóa cấp huyện, thư viện chuẩn. Nhà trường năm nào cũng đạt chỉ tiêu kế hoạch giao về giáo viên giỏi cấp huyện, giáo viên giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa và thể dục thể thao.

Trong công tác chỉ đạo chuyên môn luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy, của Hiệu trưởng nhà trường. Từ đó xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện kế hoạch. Tạo nền tảng nền nếp làm việc ổn định, khoa học, có tính nhất quán và đạt hiệu quả cao. Phát huy dân chủ, tích cực trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ cũng như của nhà trường, cùng với Hiệu trưởng tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống:

Có phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản thân luôn thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh công chức. Luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao và có chí hướng vươn lên trong công tác chuyên môn.

Có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn. Bản thân không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự nhà giáo. Gương mẫu thực hiện tốt các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong công tác.

Xem thêm:

Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên, góp ý, rút kinh nghiệm để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một đi lên. Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tác phong chuẩn mực, trong công tác có sự phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng để xây dựng tập thể nhà trường ngày càng vững mạnh, toàn diện. Có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ngành, của địa phương đề ra.

3. Chiều hướng và khả năng phát triển:

Bản thân luôn có ý thức vươn lên trong công tác quản lý trường học cũng như công tác chuyên môn. Bản thân luôn tìn tòi nghiên cứu các ứng dụng phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý, công tác giảng dạy. Bản thân nghiên cứu chuyên sâu về bộ môn GDCD, tìm tòi nghiên cứu các giải pháp mới nâng cao chất lượng bộ môn và cố gắng hết mình phục vụ sự nghiệp GD&ĐT.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên bản thân tôi còn có những hạn chế sau:

– Trong công tác chỉ đạo chuyên môn đôi khi xử lý công việc còn thiếu nhạy bén.

– Công tác xã hội hóa giáo dục có lúc còn hạn chế.

– Công tác chỉ đạo đoàn thể đôi khi chưa đồng bộ, chưa kịp thời.

– Đôi khi chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

– Hướng khắc phục, phấn đấu: Bản thân không ngừng tự học, tự bồi dưỡng rèn luyện bản thân về mọi mặt. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân về công tác chuyên môn, công tác giáo dục. Đi sâu đi sát quần chúng, tư vấn, chỉ đạo, hỗ trợ về nhiều mặt để công tác đoàn thể hoạt động có chiều sâu hơn nữa. Luôn tìm tòi, nghiên cứu, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

III. BẢN THÂN TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ.

(Có 3 mức: Hoàn thành Xuất sắc chức trách nhiệm vụ; Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ):

Trong thời gian giữ chức vụ phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Trong các năm học đều có giáo viên và học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Bản thân 5 năm liền đều có sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện.

Bản thân tôi viết bản tự kiểm điểm kính trình Hội đồng sư phạm nhà trường, cấp ủy chi bộ, Đảng ủy, UBND xã, phòng Giáo dục, phòng Nội vụ, UBND huyện xem xét, làm quy trình bổ nhiệm lại. Được bổ nhiệm lại tôi xin hứa tiếp tục hoàn thiện hơn nữa trong công tác chỉ đạo chuyên môn, đặc biệt là khắc phục sửa chữa những tồn tại ở nhiệm kỳ qua. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Hiệu trưởng tiếp tục giữ vững trường tiên tiến cấp huyện. Trong nhiệm kỳ tới, bản thân tôi rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, của Đảng ủy, UBND xã, Phòng giáo dục, Phòng nội vụ, UBND huyện tạo mọi điều kiện, giúp để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi tự đánh giá, phân loại: Hoàn thành Xuất sắc chức trách nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

1. Tập thể cán bộ trong đơn vị tham gia ý kiến (tại Hội nghị làm nhân sự)

* Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………..

* Hạn chế: ………………………………………………………………………………………..

2. Thủ trưởng cấp trên (lãnh đạo Phòng GD&ĐT) trực tiếp nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Ứng Dụng Ghi Chữ Lên Hình Ảnh Tốt Nhất Trên Iphone, Android, 10+ Phần Mềm Viết Chữ Lên Ảnh Tốt Nhất Hiện Nay

3. Kết luận:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………, ngày…tháng…năm….

Thủ trưởng đơn vị

Download mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ file.DOC Tại Đây

Trên đây là gợi ý hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ, những ai đang có nhu cầu tìm hiểu mẫu bản tự kiểm điểm kiểu như này thì nên download về nghiên cứu tham khảo kịp thời cập nhật mọi thay đổi theo quy định đề ra. Bản kiểm điểm công tác của cán bộ quản lý cuối năm này sẽ là cơ sở để thủ trưởng đơn vị đánh giá, nhìn nhận lại quá trình hoạt động của cá nhân người lãnh đạo. pacmanx.com chúc bạn tải về thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *