Mô tả công việc của nhân viên văn thư lưu trữ Văn thư – lưu trữ » Mô tả công việc của nhân viên văn thư lưu trữ

Bản mô tả công việc là một phần quan trọng với bất kỳ vị trí nào trong một đơn vị, tổ chức. Văn thư lưu trữ cũng nằm trong số đó, nó đòi hỏi khả năng quản lý và sắp xếp tài liệu cũng như một số hoạt động khác trong văn phòng.

Đang xem: Bảng mô tả công việc nhân viên văn thư

I. Mô tả công việc vị trí Nhân viên văn thư lưu trữ

Không chỉ gắn bó với giấy tờ, sổ sách, nhân viên văn thư lưu trữ sẽ thực hiện nhiều công việc khác nhau đòi hỏi tính chuyên môn cũng như kinh nghiệm.

Nhiệm vụ/ trách nhiệm của Nhân viên văn thư lưu trữ bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ2. Công tác Lễ tân3. Một số công việc hành chính khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Công ty4. Phân tích, tổng hợp, làm báo cáo5. Quản lí lưu trữ hồ sơ.6. Soạn thảo công văn, hợp đồng cho công ty7. Xủ lí công văn đi, công văn đến8. Nghiệp vụ hành chính văn phòng khác (đóng dấu, …)

*

Đón tiếp khách là một công việc nhân viên văn thư cần biết

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp nhận các văn bản, thư đi, thư đến của công ty.2. Lưu, sắp xếp hồ sơ, lập danh mục hồ sơ.3. Trình ký các văn bản cho Giám đốc.4. Đánh máy văn bản.5. Các công việc khác khi được sự phân công của Ban giám đốc Công ty.

Xem thêm:

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Xem thêm:

*

đánh máy là kỹ năng phải có của nhân viên văn thư

II. Tiêu chuẩn công việc Nhân viên văn thư lưu trữ

Tiêu chuẩn công việc của Nhân viên văn thư lưu trữ bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

1. Có nhiều năm kinh nghiệm về công tác lưu trữ2. Có khả năng soạn thảo văn bản, hợp đồng tốt3. Hiểu biết những quy định của pháp luật4. Khả năng đánh máy, sử dụng work,exel tốt5. Nữ, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Văn thư, Lưu trữ hoặc Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng6. Thành thạo các nghiệp vụ về Văn thư, Lưu trữ7. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với đơn vị, tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *