Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin học sinh vi phạm, nội dung làm việc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Biên bản họp phụ huynh học sinhMẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệtMẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh

Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh

1. Biên bản làm việc với phụ huynh số 12. Biên bản làm việc với phụ huynh số 2

1. Biên bản làm việc với phụ huynh số 1

PHÒNG GD&ĐT…….

Đang xem: Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm

TRƯỜNG …………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN(V/v GVCN làm việc với phụ huynh)Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày tháng … năm ………. Chúng tôi gồm:…………………………………………………. là GVCN lớp …..Có tới nhà em: …………………………………………………. Tại:……………….Thăm và trao đổi cùng phụ huynh học sinh về một số vấn đề trong học tập và rèn luyện hạnh kiểm của em ……………..Về phía gia đình học sinh có: (Ghi tên một số người lớn tuổi trong gia đình cùng làm việc với GVCN như: Bố, mẹ, ông, bà, người đỡ đầu…)

TTHọ và tênQuan hệ với HS1)2)3)

Sau khi Giáo viên chủ nhiệm trao đổi cùng phụ huynh học sinh về một số vấn đề trong học tập và rèn luyện hạnh kiểm của em ……………– Ý kiến của gia đình học sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Lý do: …………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

– Ý kiến của học sinh:………………………………………………………………………………………………………………………Những kiến nghị đề xuất của gia đình đối với nhà trường (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Biên bản đã được đọc cho toàn thể những người tham gia trong buổi vận động cùng nghe và ký tên.

CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH……………………………………………………………………………………………………GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM………………………………..

Xem thêm:

PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG ……………………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỚI GIA ĐÌNH HỌC SINH (Lần thứ ….)I/ Thời gian, địa điểm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II/ Thành phần:1/ Về phía nhà trường:- GVCN lớp…..: ……………………………………………………………………………..- GV HĐNGLL: ………………………………………………………………………………2/ Về phía gia đình học sinh…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III/ Nội dung1/ GVCN nêu mục đích, nội dung của buổi làm việc với gia đình học sinh…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2/ Ý kiến của đại diện PHHS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3/ Ý kiến của học sinh…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN PHHSGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

*

Hướng dẫn cách viết đơn xin vào đoàn Cách viết đơn xin vào đoàn Đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2021 Cách viết đơn xin nghỉ học cho học sinh, sinh viên Mẫu giấy chứng nhận học sinh đang học tại trường Giấy chứng nhận học sinh đang học tại trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *