Biển số xe quân sự

(PLO) - Các chữ cái TM, TC, TH, KB... trên biển đỏ của xe quân nhóm đã cho bạn biết đây phương tiện bởi vì tổng viên, quân quần thể, binh đoàn, binh đoàn học viện nào thống trị.
*

Theo Thông tư 102/2016 của Bộ Quốc phòng về đăng ký, quản lý, sử dụng xe pháo cơ giới, biển số xe cộ của các cơ sở trực thuộc được pháp luật nhỏng sau:


TT

TÊN ĐƠN VỊ

KÍ HIỆU BIỂN SỐ

1

Sở Tổng Tmê say mưu - Cơ quan tiền Sở Quốc phòng

TM

2

Tổng cục Chính trị

TC

3

Tổng cục Hậu cần

TH

4

Tổng viên Kỹ thuật

TT

5

Tổng viên Công nghiệp Quốc phòng

TK

6

Tổng cục II

TN

7

Quân quần thể 1

KA

8

Quân quần thể 2

KB

9

Quân khu 3

KC

10

Quân khu 4

KD

11

Quân khu vực 5

KV

12

Quân khu 7

KP

13

Quân quần thể 9

KK

14

Sở Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

KT

15

Quân chủng Phòng không - Không quân

QA

16

Quân chủng Hải quân

QH

17

Sở Tư lệnh Bộ nhóm Biên phòng

QB

18

Quân đoàn 1

AA

19

Quân đoàn 2

AB

20

Quân đoàn 3

AC

21

Quân đoàn 4

AD

22

Binc chủng Pháo binh

BP

23

Binh chủng Tăng, Thiết giáp

BB

24

Binch chủng Đặc công

BK

25

Binh chủng tin tức liên lạc

BT

26

Binch chủng Công binh

BC

27

Binch chủng Hoá học

BH

28

Sở Tư lệnh Cảnh gần kề biển

BS

29

Sở Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

BL

30

Học viện Quốc phòng

HA

31

Học viện Lục quân

HB

32

Học viện Chính trị

HC

33

Học viện Hậu cần

HE

34

Học viện Kỹ thuật Quân sự

HD

35

Học viện Quân y

HH

36

Trường Sĩ quan liêu Lục quân 1

HT

37

Trường Sĩ quan lại Lục quân 2

HQ

38

Trường Sĩ quan tiền Chính trị

HN

39

Ban Cơ yếu hèn Chính phủ

PK

40

Cục Đối ngoại

PA

41

Cục Quân y

PY

42

Viện Khoa học tập cùng Công nghệ quân sự

PQ

43

Viên Lịch sử quân sự chiến lược Việt Nam

PL

44

Trung trung ương Nhiệt đới Việt - Nga

PX

45

Trung trọng điểm Gìn giữ độc lập Việt Nam

PG

46

Bệnh viện Trung ương quân đội 108

PPhường - 10

47

Bệnh viện quân y 175

PP - 40

48

Viện Y học Cổ truyền quân đội

PPhường - 60

49

Lữ đoàn 144

AP

50

Binch đoàn 11

AV

51

Binc đoàn 12

AT

52

Binh đoàn 15

AN

53

Binh đoàn 16

AX

54

Binh đoàn 18

VB

55

Tập đoàn Viễn thông quân đội

VT

56

Viện xây cất Sở Quốc phòng

PM

57

Tổng đơn vị Đông Bắc

DB

58

Tổng đơn vị Đầu tứ cải cách và phát triển Nhà với Đô thị Bộ Quốc phòng

ND

59

Ngân hàng Thương thơm mại CP quân đội

CB

60

Tổng đơn vị 36

CA

61

Tổng công ty 319

CP

62

Tổng đơn vị Thái sơn

CM

63

Tổng đơn vị Xây dựng Lũng Lô

CV

64

Tổng đơn vị Xăng dầu quân đội

CC

65

công ty chúng tôi áp dụng Kỹ thuật với Sản xuất

CT

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về biểu mẫu số đăng ký, hệ thống số phụ xe pháo quân sự nhỏng sau: