Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

*

*

1.Tìm giá trị lớn nhất của :

A = 0.5 – | x – 3.5 |

B = – |1.4 – x | – 2

2.Tìm giá trị nhỏ nhất của:

C = 1.7 + |3.4 – x|

D = | x + 2.8 | – 3.5

*

1.

Đang xem: Biểu thức b = 2015 + |x + 3| đạt giá trị nhỏ nhất khi x =

(Ale0,5)

Dấu “=” xảy ra khi x-3,5 = 0

x = 3,5

Vậy maxA = 0,5 khi x = 3,5

(Ble-2)

Dấu “=” xảy ra khi 1,4 -x =0

x = 1,4

Vậy max B = -2 khi x =1,4

(A=1,7+left|3,4-x
ight|)

(C ext{ó};left|3,4-x
ight|)lớn hơn or =0

(Rightarrow)(1,7+left|3,4-x
ight|=1,7+0)

(Rightarrow1,7+left|3,4-x
ight|=1,7)

(Rightarrowleft|3,4-x
ight|=0)

(Rightarrow x=3,4)

(B=left|x+2,8
ight|-3,5)

(C ext{ó}:left|x+2,8
ight|)Lớn hơn or = 0

(Rightarrowleft|x+2,8
ight|-3,5=0-3,5)

(Rightarrowleft|x+2,8
ight|-3,5=-3,5)

(Rightarrowleft|x+2,8
ight|=0)

(Rightarrow x=-2,8)

(C=left|4,3-x
ight|+3,7)

(C ext{ó}:left|4,3-x
ight|) Lớn hơn or = 0

(Rightarrowleft|4,3-x
ight|+3,7=0+3,7)

(Rightarrowleft|4,3-x
ight|+3,7=3,7)

(Rightarrowleft|4,3-x
ight|=0)

(Rightarrow x=4,3)

Đúng(0)

giá trị nhỏ nhất của biểu thức B =3.7+|2.5-x|là …………….?

#Toán lớp 7
1
Ta Vu Dang Khoa

Mik truoc nhatên ak hỏi thì biết

Đúng(0)

bài 1: tìm x

c) (3^x +1) + 4.3^3 = 567

Bài 2: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= (x-2)^2 +11/5

giúp em với:((

#Toán lớp 7
1
Trần Ái Linh

c) `3^(x+1)+4.3^3=567`

`3^(x+1)+108 = 567`

`3^x . 3 = 459`

`3^x=153`

`3^x = 3^2 . 17`

`=>` Không có `x` thỏa mãn.

.

`P=(x-2)^2+11/5`

Vì `(x-2)^2 >=0 forall x `

`=> (x-2)^2 + 11/5 >= 11/5 forall x`

` P >=11/5`

`=> P_(min)=11/5 x-2=0 x=2`

Đúng(2)

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:A=10+ giá trị tuyệt đối của 1/2-x.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Win 64Bit Trên Nền 32Bit Lên 64Bit, Hướng Dẫn Cách Nâng Cấp Win 7 32Bit Lên 64Bit

#Toán lớp 7
2
I don't need you

Bài 1:

a)(B=1-frac{2}{3.5}-frac{2}{5.7}-frac{2}{7.9}-…-frac{2}{61.63}-frac{2}{63.65})

(B=1-left(frac{2}{3.5}+frac{2}{5.7}+frac{2}{7.9}+…+frac{2}{61.63}+frac{2}{63.65}
ight))

(B=1-left(frac{1}{3}-frac{1}{5}+frac{1}{5}-frac{1}{7}+frac{1}{7}-frac{1}{9}+…+frac{1}{61}-frac{1}{63}+frac{1}{63}-frac{1}{65}
ight))

(B=1-left(frac{1}{3}-frac{1}{65}
ight))

(B=1-frac{62}{195})

(B=frac{133}{195})

b)(C=1-frac{1}{5.10}-frac{1}{10.15}-frac{1}{15.20}-…-frac{1}{95.100})

(C=1-left(frac{1}{5.10}+frac{1}{10.15}+frac{1}{15.20}+…+frac{1}{95.100}
ight))

(C=1-frac{1}{5}.left(frac{1}{5}-frac{1}{10}+frac{1}{10}-frac{1}{15}+frac{1}{15}-frac{1}{20}+…+frac{1}{95}-frac{1}{100}
ight))

(C=1-frac{1}{5}.left(frac{1}{5}-frac{1}{100}
ight))

(C=1-frac{1}{5}.frac{19}{100})

(C=1-frac{19}{500})

(C=frac{481}{500})

bài 2 thì bn lm như bn Phùng Minh Quân nha!

Đúng(0)
Phùng Minh Quân

Câu 1 : mình ko hiểu đề bài cho lắm ~.~

Câu 2 :

Ta có :

(left|frac{1}{2}-x
ight|ge0)

(Rightarrow)(A=10+left|frac{1}{2}-x
ight|ge10)

Dấu “=” xảy ra(Leftrightarrow)(left|frac{1}{2}-x
ight|=0)

(Leftrightarrow)(frac{1}{2}-x=0)

(Leftrightarrow)(x=frac{1}{2})

Vậy GTNN của(A)là(10)khi(x=frac{1}{2})

Chúc bạn học tốt ~

Đúng(0)

a, Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

A = | x+5|+|x+2|+|x+7|+|x-8|

b,Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

B= |x+3|+|x-2|+|x-5|

c,Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

C= |x+5|-|x-2|

giải cụ thể nha

#Toán lớp 7
1
Nguyễn Minh QuangGiáo viên

ta có

(A=left|x-8
ight|+left|x+2
ight|+left|x+5
ight|+left|x+7
ight|geleft|-x+8-x-2+x+5+x+7
ight|=18)

Dấu bằng xảy ra khi(-5le xle-2)

(B=left|x+3
ight|+left|x-5
ight|+left|x-2
ight|geleft|x+3-x+5
ight|+left|x-2
ight|=8+left|x-2
ight|ge8)

Dấu bằng xảy ra khi(x=2)

(C=left|x+5
ight|-left|x-2
ight|leleft|x+5+2-x
ight|=7)

Dấu bằng xảy ra khi(xge2)

Đúng(0)

với giá trị nào của x yhif biểu thức

(E=frac{1}{3.5-lx+5l})đạtgiá trị nhỏ nhất

tìm giá trị nhỏ nhất ấy

#Toán lớp 7
1
Kaitou Kid 1412

ta có với mọi x: /x+5/ lớn hơn hoặc bằng 0

suy ra ; -/x+5/ bé hơn hoặc bằng 0

suy ra ; 3.5-/x+5/ bé hơn hoặc bằng 3.5 =15

suy ra1/ 15-/x+5/ lớn hơn hoặc bằng 1/15

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi /x+5/=0

suy ra x=-5

vậy E min =1/15 khi và chỉ khi x=-5

Đúng(0)

cho x,y thuộc Z :

a) với giá trị nào của x thì biểu thức :

A = 1000 – | x – 5 | có giá trị lớn nhất . tìm giá trị lớn nhất đó

b) với giá trị nào của y thì biểu thức :

B = | y – 3 | + 50 có giá trị nhỏ nhất.tìm giá trị nhỏ nhất

c) với giá trị nào của x,y thì biểu thức

C = | x – 100 | + | y + 200 | – 1 có giá trị nhỏ nhất . tìm giá trị nhỏ nhất đó

#Toán lớp 6
6
Thắng Nguyễn

bài này ko hay cho lắm, cách làm cụ thể nhất trong cái nhất r` đấy

a)Ta thấy:(left|x-5
ight|ge0)

(Rightarrow-left|x-5
ight|le0)

(Rightarrow1000-left|x-5
ight|le1000)

(Rightarrow Ale1000)

Dấu “=” xảy ra khi(left|x-5
ight|=0Leftrightarrow x=5)

Vậy(Max_A=1000)khi(x=5)

b)Ta thấy:(left|y-3
ight|ge0)

(Rightarrowleft|y-3
ight|+50ge50)

(Rightarrow Bge50)

Dấu “=”xảy ra khi(left|y-3
ight|=0Leftrightarrow y=3)

Vậy(Min_B=50)khi(y=3)

c)Ta thấy:(hept{egin{cases}left|x-100
ight|ge0\left|y+200
ight|ge0end{cases}})

(Rightarrowleft|x-100
ight|+left|y+200
ight|ge0)

(Rightarrowleft|x-100
ight|+left|y+200
ight|-1ge-1)

(Rightarrow Cge-1)

Dấu “=” xảy ra khi(hept{egin{cases}left|x-100
ight|=0\left|y+200
ight|=0end{cases}}Rightarrowhept{egin{cases}x=100\y=-200end{cases}})

Vậy(Min_C=-1)khi(hept{egin{cases}x=100\y=-200end{cases}})

Đúng(0)
Thái Viết Nam

Khó vậy bạn

Mình mới lớp 7

Ai cho mình xin k nhé

Thanks

Đúng(0)

a,Với giá trị nào của x thì biểu thức A = 20 – | x+5 | ,có giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.

b,Với giá trị nào của x thì biểu thức B= | y-3| + 50 ,có giá trị nhỏnhất, tìm giá trị của nó.

Xem thêm: Mua Bán Xe Ô Tô Giá Rẻ 04/2021 Tại Cần Thơ, Mua Bán Xe Ô Tô Giá Rẻ 04/2021 Tại Quận Cái

c,Với giá trị nào của x và ythì biểu thức C =| x-100 | +| y+200| -1 có giá nhỏnhất.Tìm giá trị của nó.

#Toán lớp 6
6
tran hoang phi

các bạn trả lời nhanh giúp mình nhé, ngày mai cô kiểm tra rồi

Đúng(0)
Black_sky

a,Vì(|x+5|ge0)với(forall x)

=>(Ale20)

Dấu bằng xảy ra(Leftrightarrow x+5=0)

x=-5

Vậy Max A=20 khi x=-5

Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm
pacmanx.com
pacmanx.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *