BIỂU THỨC B = 2015 + |X + 3| ĐẠT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT KHI X =

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

1.Tìm giá trị lớn số 1 của :

A = 0.5 - | x - 3.5 |

B = - |1.4 - x | - 2

2.Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của:

C = 1.7 + |3.4 - x|

D = | x + 2.8 | - 3.5


*

1.

Bạn đang xem: Biểu thức b = 2015 + |x + 3| đạt giá trị nhỏ nhất khi x =

(Ale0,5)

Dấu "=" xẩy ra khi x-3,5 = 0

x = 3,5

Vậy maxA = 0,5 lúc x = 3,5

(Ble-2)

Dấu "=" xảy ra khi 1,4 -x =0

x = 1,4

Vậy max B = -2 khi x =1,4


(A=1,7+left|3,4-x ight|)

(C extó;left|3,4-x ight|)lớn hơn or =0

(Rightarrow)(1,7+left|3,4-x ight|=1,7+0)

(Rightarrow1,7+left|3,4-x ight|=1,7)

(Rightarrowleft|3,4-x ight|=0)

(Rightarrow x=3,4)

(B=left|x+2,8 ight|-3,5)

(C extó:left|x+2,8 ight|)Lớn hơn or = 0

(Rightarrowleft|x+2,8 ight|-3,5=0-3,5)

(Rightarrowleft|x+2,8 ight|-3,5=-3,5)

(Rightarrowleft|x+2,8 ight|=0)

(Rightarrow x=-2,8)

(C=left|4,3-x ight|+3,7)

(C extó:left|4,3-x ight|) lớn hơn or = 0

(Rightarrowleft|4,3-x ight|+3,7=0+3,7)

(Rightarrowleft|4,3-x ight|+3,7=3,7)

(Rightarrowleft|4,3-x ight|=0)

(Rightarrow x=4,3)


Đúng(0)

giá trị nhỏ nhất của biểu thức B =3.7+|2.5-x|là ................?


#Toán lớp 7
1
Ta Vu Dang Khoa

Mik truoc nhatên ak hỏi thì biết


Đúng(0)

bài 1: tra cứu x

c) (3^x +1) + 4.3^3 = 567

Bài 2: tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức P= (x-2)^2 +11/5

giúp em với:((


#Toán lớp 7
1
Trần Ái Linh

c) `3^(x+1)+4.3^3=567`

`3^(x+1)+108 = 567`

`3^x . 3 = 459`

`3^x=153`

`3^x = 3^2 . 17`

`=>` không tồn tại `x` thỏa mãn.

.

`P=(x-2)^2+11/5`

Vì `(x-2)^2 >=0 forall x `

`=> (x-2)^2 + 11/5 >= 11/5 forall x`

` p. >=11/5`

`=> P_(min)=11/5 x-2=0 x=2`


Đúng(2)

2. Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của biểu thức:A=10+ giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của 1/2-x.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Win 64Bit Trên Nền 32Bit Lên 64Bit, Hướng Dẫn Cách Nâng Cấp Win 7 32Bit Lên 64Bit


#Toán lớp 7
2
I don't need you

Bài 1:

a)(B=1-frac23.5-frac25.7-frac27.9-...-frac261.63-frac263.65)

(B=1-left(frac23.5+frac25.7+frac27.9+...+frac261.63+frac263.65 ight))

(B=1-left(frac13-frac15+frac15-frac17+frac17-frac19+...+frac161-frac163+frac163-frac165 ight))

(B=1-left(frac13-frac165 ight))

(B=1-frac62195)

(B=frac133195)

b)(C=1-frac15.10-frac110.15-frac115.20-...-frac195.100)

(C=1-left(frac15.10+frac110.15+frac115.20+...+frac195.100 ight))

(C=1-frac15.left(frac15-frac110+frac110-frac115+frac115-frac120+...+frac195-frac1100 ight))

(C=1-frac15.left(frac15-frac1100 ight))

(C=1-frac15.frac19100)

(C=1-frac19500)

(C=frac481500)

bài 2 thì bn lm như bn Phùng anh quân nha!


Đúng(0)
Phùng Minh Quân

Câu 1 : mình ko đọc đề bài xích cho lắm ~.~

Câu 2 :

Ta có :

(left|frac12-x ight|ge0)

(Rightarrow)(A=10+left|frac12-x ight|ge10)

Dấu "=" xảy ra(Leftrightarrow)(left|frac12-x ight|=0)

(Leftrightarrow)(frac12-x=0)

(Leftrightarrow)(x=frac12)

Vậy GTNN của(A)là(10)khi(x=frac12)

Chúc bạn học tốt ~


Đúng(0)

a, Tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức

A = | x+5|+|x+2|+|x+7|+|x-8|

b,Tìm giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức

B= |x+3|+|x-2|+|x-5|

c,Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức

C= |x+5|-|x-2|

giải ví dụ nha


#Toán lớp 7
1
Nguyễn Minh QuangGiáo viên

ta có

(A=left|x-8 ight|+left|x+2 ight|+left|x+5 ight|+left|x+7 ight|geleft|-x+8-x-2+x+5+x+7 ight|=18)

Dấu bằng xẩy ra khi(-5le xle-2)

(B=left|x+3 ight|+left|x-5 ight|+left|x-2 ight|geleft|x+3-x+5 ight|+left|x-2 ight|=8+left|x-2 ight|ge8)

Dấu bằng xẩy ra khi(x=2)

(C=left|x+5 ight|-left|x-2 ight|leleft|x+5+2-x ight|=7)

Dấu bằng xẩy ra khi(xge2)


Đúng(0)

với quý hiếm nào của x yhif biểu thức

(E=frac13.5-lx+5l)đạtgiá trị nhỏ nhất

tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất ấy


#Toán lớp 7
1
Kaitou Kid 1412

ta có với tất cả x: /x+5/ lớn hơn hoặc bằng 0

suy ra ; -/x+5/ nhỏ thêm hơn hoặc bởi 0

suy ra ; 3.5-/x+5/ bé nhiều hơn hoặc bởi 3.5 =15

suy ra1/ 15-/x+5/ lớn hơn hoặc bởi 1/15

Dấu bằng xẩy ra khi và chỉ còn khi /x+5/=0

suy ra x=-5

vậy E min =1/15 khi còn chỉ khi x=-5


Đúng(0)

cho x,y thuộc Z :

a) với mức giá trị làm sao của x thì biểu thức :

A = 1000 - | x - 5 | có mức giá trị lớn số 1 . Tìm giá chỉ trị lớn nhất đó

b) với cái giá trị làm sao của y thì biểu thức :

B = | y - 3 | + 50 có giá trị nhỏ tuổi nhất.tìm giá trị nhỏ tuổi nhất

c) với cái giá trị làm sao của x,y thì biểu thức

C = | x - 100 | + | y + 200 | - 1 có giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ dại nhất đó


#Toán lớp 6
6
Thắng Nguyễn

bài này ko hay cho lắm, giải pháp làm cụ thể nhất trong dòng nhất r` đấy

a)Ta thấy:(left|x-5 ight|ge0)

(Rightarrow-left|x-5 ight|le0)

(Rightarrow1000-left|x-5 ight|le1000)

(Rightarrow Ale1000)

Dấu "=" xảy ra khi(left|x-5 ight|=0Leftrightarrow x=5)

Vậy(Max_A=1000)khi(x=5)

b)Ta thấy:(left|y-3 ight|ge0)

(Rightarrowleft|y-3 ight|+50ge50)

(Rightarrow Bge50)

Dấu "="xảy ra khi(left|y-3 ight|=0Leftrightarrow y=3)

Vậy(Min_B=50)khi(y=3)

c)Ta thấy:(heptge0endcases)

(Rightarrowleft|x-100 ight|+left|y+200 ight|ge0)

(Rightarrowleft|x-100 ight|+left|y+200 ight|-1ge-1)

(Rightarrow Cge-1)

Dấu "=" xảy ra khi(hept=0\leftRightarrowheptegincasesx=100\y=-200endcases)

Vậy(Min_C=-1)khi(heptegincasesx=100\y=-200endcases)


Đúng(0)
Thái Viết Nam

Khó vậy bạn

Mình new lớp 7

Ai cho doanh nghiệp xin k nhé

Thanks


Đúng(0)

a,Với quý hiếm nào của x thì biểu thức A = đôi mươi - | x+5 | ,có giá bán trị bự nhất, tìm giá trị lớn số 1 đó.

b,Với quý hiếm nào của x thì biểu thức B= | y-3| + 50 ,có quý giá nhỏnhất, tìm quý hiếm của nó.

c,Với quý hiếm nào của x cùng ythì biểu thức C =| x-100 | +| y+200| -1 có mức giá nhỏnhất.Tìm cực hiếm của nó.


#Toán lớp 6
6
tran hoang phi

các bạn vấn đáp nhanh góp mình nhé, sau này cô đánh giá rồi


Đúng(0)
Black_sky

a,Vì(|x+5|ge0)với(forall x)

=>(Ale20)

Dấu bằng xảy ra(Leftrightarrow x+5=0)

x=-5

Vậy Max A=20 lúc x=-5


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm
pacmanx.com
pacmanx.com)