Các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 200

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính. Hạch toán Kết chuyển bỏ ra phí, kết đưa giá vốn, kết đưa doanh thu, kết gửi thuế GTGT, kết gửi thuế TNDN, kết chuyển lãi lỗ cuối năm ...

Bạn đang xem: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 200

1. Hạch toán các bút toán về chi phí lương cuối tháng.

- Tính chi phí lương đề xuất trả CBCNV

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Chi phí(Chi huyết theo từng phần tử và phải khẳng định xem dn sử dụng chính sách kế toán theo TT 200 tuyệt là 133)

bao gồm TK 334- Tổng lương nên trả đến CNV

- Hạch toán khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

+) Tính vào ngân sách chi tiêu của DN:

Nợ các TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 .. = chi phí lương thâm nhập BHXH Nhân (X)23.5%(Tùy từng phần tử nhé):

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 17,5%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 3%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1%

(Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)

Có TK 3382 – kinh phí đầu tư công đoàn: 2%.

+) Tính trừ vào lương của Nhân viên:

Nợ TK 334: 10,5%

Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8%

Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%

Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%

(Nếu theo Thông bốn 133 BHTN là: 3385)

- Tính thuế TNCN đề xuất nộp (nếu có)

Nợ TK 334= tổng số thuế TNCN khấu trừ

gồm TK 3335

- Khi giao dịch thanh toán lương mang lại CBCNV:

Nợ TK 334 = Tổng tiền giao dịch cho CNV (Sau khi đã trừ đi những khoản trích vào lương (BH), thuế TNCN (nếu có), trợ thì ứng (nếu có).

bao gồm TK 1111, 112

- Nộp tiền Bảo hiểm, KPCĐ:

Nợ TK 3383: 25,5% (Số tiền vẫn trích BHXH)

Nợ TK 3384: 4,5%

Nợ TK 3386 (Nếu theo TT 200): 2%

(Nếu theo Thông bốn 133BHTNlà: 3385)

Nợ TK 3382: 2%

Có TK 1111, 1121

2. Hạch toán Trích khấu hao TSCĐ cuối tháng:

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Số khấu hao kỳ này(Chi huyết theo từng phần tử và phải xác định xem doanh nghiệp sử dụng chính sách kế toán theo TT 200 tuyệt là 133)

bao gồm TK 214 =Tổng khấu hao đã trích trong kỳ.

Xem thêm: Đăng Ký Vay Mua Xe Máy Sym Trả Góp Lãi Suất Thấp

3. Hạch toán phân bổ giá thành trả trước (nếu có)

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... đưa ra phí(Chi ngày tiết theo từng phần tử và phải khẳng định xem dn sử dụng cơ chế kế toán theo TT 200 xuất xắc là 133)

gồm TK 242= tổng cộng đã phân chia trong kỳ (Theo TT 200 với 133 đã bỏ TK 142 nhé)

4. Hạch toán Kết gửi thuế GTGT:

Lưu ý:

- việc hạch toán kết gửi thuế GTGT vào cuối kỳ chỉ thực hiện so với DN kê khai thuế GTGT theo phương thức khấu trừ.

- thực chất của bài toán hạch toán kết chuyển thuế GTGT là việctính ra số thuế GTGT còn nên nộp tuyệt còn được khấu trừ đưa kỳ sau. Các bạn hạch toán kết chuyển như sau:

Nợ TK 3331= (Là số nhỏ nhất của một trong 2 tài khoản)
có TK 1331

Giải thích: lúc kết đưa theo số nhỏ, là số bé dại nhất của 1 trong những 2 TK 1331 hoặc 3331, thì số chi phí này sẽ bị triệt tiêu và bao gồm được công dụng còn lại của một trong 2 tài khoản, lúc đó sẽ biết được bắt buộc nộp tốt được khấu trừ:

- ví như số nhỏ tuổi nhất là số tiền tài TK 1331 thì TK 3331 sẽ còn số dư và phải nộp.

- nếu như số nhỏ dại nhất là số tiền vàng TK 3331 thì TK 1331 đã còn số dư cùng còn được khấu trừ.

Cách khẳng định để hiểu rằng Số nhỏ tuổi nhất như sau:

a. Trường hòa hợp 1:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS gồm 1331

>

TổngPS gồm 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Số nhỏ= Tổng PS bao gồm 3331 - Tổng PS Nợ 3331

-> Còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

bao gồm TK 1331

b. Trường đúng theo 2:

Dư Nợ đầu kỳ1331+ TổngPS Nợ1331- TổngPS Có1331

TổngPS có 3331 - TổngPS Nợ 3331

=>Nợ TK 3331

= Dư ĐK 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS tất cả 1331

-> đề xuất nộp chi phí thuế GTGT.

tất cả TK 1331

- lúc nộp tiền thuế GTGT:

Nợ TK 3331

= (TổngPS có 3331 - TổngPS Nợ 3331)- (Dư

Đầu kỳ1331+ Tổng PS Nợ - Tổng PS gồm 1331)

có TK 111, 112

5. Hạch toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

- Chú ý: giả dụ DN áp dụng theo Thông tư 200 thì mới có thể có TK 521 nhé, còn trường hợp theo TT 133 thì không có TK 521 không tồn tại bút toán này nhé (Vì lúc hạch toán đã giảm trực tiếp trên TK 511 rồi)

Nợ TK 511

bao gồm TK 521

6. Hạch toán Kết đưa doanh thu:

- cây viết toán kết gửi doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ...:

Nợ TK 511

có TK 911

- bút toán Kết chuyển Doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 515

tất cả TK 911

7. Hạch toán kết chuyển đưa ra phí:

- cây bút toán Kết chuyển giá vốn mặt hàng xuất buôn bán trong kỳ:

Nợ TK 911

bao gồm TK 632

- bút toán Kết chuyển ngân sách hoạt cồn tài chính:

Nợ TK 911

gồm TK 635

- cây bút toán Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng:

Nợ TK 911

bao gồm TK 641 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tứ 133 là TK 6421)

- cây bút toán Kết chuyển bỏ ra phí làm chủ Doanh nghiệp:

Nợ TK 911

tất cả TK 642 - theo TT 200 (Nếu theo Thông bốn 133 là TK 6422)

8. Hạch toán Kết chuyển thu nhập cá nhân khác:

Nợ TK 711

tất cả TK 911

9. Hạch toán Kết chuyển giá thành khác:

Nợ TK 911

gồm TK 811

10. Hạch toán tiền thuế TNDN trợ thời tính quý (Nếu cần nộp)

Nợ TK 821

tất cả TK 3334

-> Cuối năm, căn cứ vào số chi phí thuế TNDN yêu cầu nộp theo Tờ khai quyết toán thuế, cụ thể như sau:

Nợ TK 821

bao gồm TK 3334

- trường hợp số tạm bợ nộp mặt hàng quý LỚN HƠNsố thực tiễn phải nộp:-> Nộp quá (ghi giảm chi tiêu thuế TNDN):

NợTK 3334

tất cả TK 821

11. Hạch toán Kết chuyển ngân sách thuế TNDN (Chỉ tiến hành ở thời điểm cuối năm tài chính)

Nợ TK 911

có TK 821

12. Hạch toán Kết đưa lãi (lỗ) cuối năm:

- nếu lãi:

Nợ TK 911

có TK 4212

- nếu lỗ:

Nợ TK 4212

gồm TK 911

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công! Các bạn có nhu cầu học biện pháp hoàn hiện tại sổ sách, lập báo cáo tài bao gồm trên Excel thực hành bằng chứng từ thực tế, rất có thể tham gia: Lớp học kế toán tài chính trên Excel