Các công thức tính thể tích hình học không gian

»Phương trình lượng giác-Phần 6: Giải phương trình lượng giác đựng vệt cực hiếm tuyệt đối bằng định nghĩa»Phương thơm trình lượng giác - Phần 7: Giải phương thơm trình lượng giác chứa vết cực hiếm tuyệt vời (tt)»Tổng hợp phương trình lượng giác trong các đề thi từ năm 2002 mang đến nay»Hình học tập không khí - P1: Các cách làm đang học tập sinh hoạt lớp 9-10 đề xuất nhớ»Hình học tập không khí - Phường.2 Tổng phù hợp kim chỉ nan lớp 11»Pmùi hương trình lượng giác - Phần 7: Phương thơm trình lượng giác chứa cnạp năng lượng thức
Hình học tập không gian khối 12 là việc thừa kế cùng phát triển của hình học không gian nghỉ ngơi lớp 11 bằng Việc chuyển vào tính tân oán thể tích các hình khối.

Bạn đang xem: Các công thức tính thể tích hình học không gian


1. Thể tích kân hận lăng trụ

*

Trong đó:

S: diện tích S đáy

h: độ dài con đường cao

2. Thể tính khối hận vỏ hộp chữ nhật và khối hận lập phương

a) Kăn năn vỏ hộp chữ nhật

*

Với:

a,b,c theo lần lượt là độ lâu năm 3 cạnh.

b) Kăn năn lập phương

*

Với a là độ dài cạnh.

3. Thể tích khối hận chóp

*

*

Trog đó:

S là diện tích S đáy

h: độ lâu năm mặt đường cao

4. Tỉ số của thê tích tứ đọng diện

Cho khối hận tứ diện SABC với A’, B’, C’ là những điểm tùy ý theo lần lượt ở trong SA, SB, SC ta có:

*

*

5. Thể tích khối hận chóp cụt

*

*

Trong đó:

S,S" theo lần lượt là diện tích S hai đáy.

Xem thêm: Truyện Chỉ Cần Một Người Hiểu Em Trong Đời : Thảo Xù, Chỉ Cần Một Người Hiểu Em Trong Đời

h: độ nhiều năm con đường cao.

6. Thể tích hình trụ

*

*

Trong đó:

R là nửa đường kính đáy

h: độ nhiều năm đường cao

7. Thể tích hình nón

*

*

Trong đó:

R là nửa đường kính đáy

h: độ nhiều năm con đường cao

8. Thể tích khối hận cầu:

*

*

Trong đó:

R là nửa đường kính.

Chụ ý:

1/ Đường chéo cánh của hình vuông vắn cạnh a là d = a ,

Đường chéo cánh của hình lập phương thơm cạnh a là d = a ,

Đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm 3 size a, b, c là d = ,

2/ Đường cao của tam giác các cạnh a là h =

3/ Hình chóp các là hình chóp bao gồm đáy là nhiều giác hồ hết với các bên cạnh rất nhiều bằng

nhau ( hoặc bao gồm đáy là nhiều giác phần đông, hình chiếu của đỉnh trùng với trung khu của đáy).

4/ Lăng trụ phần nhiều là lăng trụ đứng gồm lòng là đa giác số đông.

Link mua file:https://drive.google.com/file/d/0B8zKIVrD5quOQjVMeGd3MTBHNU0/view?usp=sharing