CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỰ ĐIỆN LI HÓA 11

Trong lịch trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Bởi vì vậy, không chỉ là nắm vững lí thuyết mà các em đề xuất nắm được cả phần bài tập chương 1. Tiếp sau đây Kiến guru hỗ trợ cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và vừa đủ nhất.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về sự điện li hóa 11

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ số đông chất rã trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được gọi là đa số chất điện li. Axit, bazơ với muối là các chất điện li.

+ hóa học điện li mạnh mẽ là chất khi tan trong nước, những phân tử hoà tan phần nhiều phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Số đông các muối. Phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên một chiều (→).

+ hóa học điện li yếu hèn là hóa học khi chảy trong nước chỉ có một trong những phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu thực hiện mũi tên 2 chiều ().

- những chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- những chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: dựa vào định vẻ ngoài bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng năng lượng điện dương bởi tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ khiến cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào cấu tạo mà cho các muôi trường không giống nhau.

Ta bao gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc cố thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính nồng độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài tập hóa 11: Xác định muối hạt từ các ion mang lại sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ những ion đến sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ cất một nhiều loại cation với một nhiều loại anion. Các loại ion vào 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối kết hợp để tạo ra 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào tạo ra ít muối tan tốt nhất thì xét trước.

Xét trường đoản cú cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- new tạo muối bột tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tạo ra kết tủa cùng với CO32- với SO42- đề nghị muối tan đang là BaCl2.

Mg2+ sản xuất kết tủa cùng với CO32- phải muối tan vẫn là MgSO4, còn sót lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol năng lượng điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định luật pháp bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định luật pháp bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) với (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: nếu = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Xe Ben Thaco 6 Tấn

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V giảm 10 lần.

Cần bớt thể tích H2O bởi 9/10 V nhằm thu được dung dịch có pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V để thu được dung dịch có pH = 4.