Các hàm excel thông dụng trong kế toán

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Tổng hợp không thiếu các hàm thường dùng trong Excel kế toán, phía dẫn biện pháp sử dụng những hàm Excel trong kế toán đặt lên sổ sách, lên những bảng biểu với lên report tài bao gồm trên Excel.

Bạn đang xem: Các hàm excel thông dụng trong kế toán

1. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của những ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) tức là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng phải tính tổng).

- những tham số:

- Range: Là hàng mà bạn muốn xác định.

- Criteria: những tiêu chuẩn chỉnh mà ao ước tính tổng. Tiêu chuẩn này hoàn toàn có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô thực sự nên tính tổng.

Hàm này trả về quý giá tính tổng của các ô vào vùng đề nghị tính thỏa mãn một điều kiện đưa vào.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của những giá trị trong vùng trường đoản cú B2 đến B5 với đk là những giá trị nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 10.

Chi ngày tiết mời chúng ta xem tại đây: Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF vào Excel

2. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về quý giá dò kiếm tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng đại lý dữ liệu theo như đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một giải pháp tương đối.

- Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,) tức thị Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột nên lấy,X).

- các tham số:

- Lookup Value: Giá trị đề xuất đem ra đối chiếu để tìm kiếm kiếm.

- Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là tài liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này yêu cầu là tham chiếu tốt đối.

- Nếu quý giá Range lookup là TRUE hoặc được vứt qua, thì những giá trị trong cột dùng để so sánh buộc phải được bố trí tăng dần.

- Col idx num: số chỉ cột tài liệu mà bạn muốn lấy vào phép so sánh.

- Range lookup: là 1 giá trị luận lý để chỉ định và hướng dẫn cho hàm VLOOKUP tìm giá chỉ trị đúng chuẩn hoặc tìm quý giá gần đúng. + ví như Range lookup là TRUE hoặc quăng quật qua, thì cực hiếm gần đúng được trả về.

Chú ý:

- Nếu cực hiếm Lookup value nhỏ hơn giá bán trị nhỏ tuổi nhất trong cột thứ nhất của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- tra cứu một giá trị bởi giá trị ngơi nghỉ ô F11 trong cột sản phẩm nhất, cùng lấy giá chỉ trị tương ứng ở cột máy 2.

*

Chi máu mời các bạn xem tại đây: Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel

3. Hàm SUBTOTAL:

- Subtotal là hàm đo lường và thống kê cho một đội con trong một list hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính nhưng bạn chọn lựa trong đối số vật dụng nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Các tham số:

- Function_num là các con số từ là 1 đến 11 (hay bao gồm thêm 101 đến 111 vào phiên bạn dạng Excel 2003, 2007) phép tắc hàm nào sẽ được dùng để thống kê giám sát trong subtotal

- Ref1, ref2,.

Xem thêm:

.. Là những vùng add tham chiếu mà bạn có nhu cầu thực hiện nay phép tính bên trên đó.

Chi ngày tiết mời các bạn xem tại đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL vào excel

4. Hàm IF

- Hàm trả về cực hiếm 1 nếu đk đúng, Hàm trả về quý hiếm 2 nếu đk sai.

Cú pháp: If(logical_test,,) tức thị If(Điều kiện, giá trị 1, cực hiếm 2).

Các tham số:

- Logicaltest: Điều kiện dùng để trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng tốt sai).

- Truevalue: Là kết quả của hàm IF giả dụ logicaltest đúng

- Falsevalue: Là công dụng của hàm IF nếu như logicaltest sai

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

5. Hàm AND:

- Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

- các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi toàn bộ các đối số có giá trị đúng. Những đối số là các hằng, biểu thức logic. Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu toàn bộ các đối số của nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) trường hợp một hay các đối số của nó là sai.

Lưu ý:

- những đối số đề xuất là giá chỉ trị ngắn gọn xúc tích hoặc mảng hay tham chiếu tất cả chứa giá trị logic.

- trường hợp đối số tham chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị kia bị quăng quật qua.

- nếu như vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

- Cộng tất cả các số vào một vùng tài liệu được chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là các số đề xuất tính tổng.

7. Hàm OR:

- Cú pháp: OR(Logical1, Logical2…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

- các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép HOẶC, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai. Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

8. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 trong dãy được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá bán trị lớn số 1 ở vào đó.

9. Hàm MIN:

- Trả về số nhỏ dại nhất trong hàng được nhập vào.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá chỉ trị bé dại nhất sống trong đó.

Để thực hành các bạn cũng có thể tải về Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo hiệ tượng Nhật ký chung (Theo Thông tư 200 và 133)

Các bạn có nhu cầu hiểu rõ rộng nữa, rất có thể tự bản thân lên được báo cáo tài bao gồm trên Excel hoàn toàn có thể tham gia: Lớp học thực hành thực tế kế toán bên trên Excel