Các Mẫu Sổ Kế Toán Theo Quyết Định 48

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết.

Bạn đang xem: Các mẫu sổ kế toán theo quyết định 48

+ Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.

Xem thêm: We Couldn’T Install Some Updates Because The Pc Was Turned Off Error In Windows 10 Fix

+ Số kế toán đưa ra tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.

- đơn vị nước quy định buộc phải về chủng loại sổ, nội dung và phương thức ghi chép đối với các một số loại Sổ Cái, sổ Nhật ký;

+ Quy định mang tính chất hướng dẫn đối với các nhiều loại sổ, thẻ kế toán chi tiết.

*

Danh mục hệ thống sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp vừa với nhỏ:

SốTT

Tên sổ

Ký hiệu

Hình thức kếtoán

Nhật ký kết chung

Nhật cam kết - SổCái

Chứng từ

ghi sổ

01

Nhật ký kết - Sổ Cái

S01-DNN

-

x

-

02

Chứng trường đoản cú ghi sổ

S02a-DNN

-

-

x

03

Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ

S02b-DNN

-

-

x

04

Sổ cái (dùng cho bề ngoài kế toán triệu chứng từ ghi sổ)

S02c1-DNN

S02c2-DNN

-

-

x

x

05

Sổ Nhật ký chung

S03a-DNN

x

-

-

06

Sổ Nhật ký kết thu tiền

S03a1-DNN

x

-

-

07

Sổ Nhật ký đưa ra tiền

S03a2-DNN

x

-

-

08

Sổ Nhật ký cài đặt hàng

S03a3-DNN

x

-

-

09

Sổ Nhật ký bán hàng

S03a4-DNN

x

-

-

10

Sổ loại (dùng cho hiệ tượng kế toán Nhật ký kết chung)

S03b-DNN

x

-

-

11

Bảng bằng vận số phát sinh

S04-DNN

x

-

x

12

Sổ quỹ chi phí mặt

S05a-DNN

x

x

x

13

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

S05b-DNN

x

x

x

14

Sổ tiền giữ hộ ngân hàng

S06-DNN

x

x

x

15

Sổ cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa

S07-DNN

x

x

x

16

Bảng tổng hợp cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa

S08-DNN

x

x

x

17

Thẻ kho (Sổ kho)

S09-DNN

x

x

x

18

Sổ tài sản thắt chặt và cố định (TSCĐ)

S10-DNN

x

x

x

19

Sổ quan sát và theo dõi TSCĐ với công cụ, mức sử dụng tại vị trí sử dụng

S11-DNN

x

x

x

20

Thẻ tài sản cố định

S12-DNN

x

x

x

21

Sổ cụ thể thanh toán với người mua (người bán)

S13-DNN

x

x

x

22

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bởi ngoại tệ

S14-DNN

x

x

x

23

Sổ theo dõi giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ

S15-DNN

x

x

x

24

Sổ cụ thể tiền vay

S16-DNN

x

x

x

25

Sổ chi tiết bán hàng

S17-DNN

x

x

x

26

Sổ chi tiêu sản xuất, ghê doanh

S18-DNN

x

x

x

27

Thẻ tính ngân sách sản phẩm, dịch vụ

S19-DNN

x

x

x

28

Sổ chi tiết các tài khoản

S20-DNN

x

x

x

29

Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

S21-DNN

x

x

x

30

Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

S22-DNN

x

x

x

31

Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

S23-DNN

x

x

x

32

Sổ theo dõi cụ thể nguồn vốn ghê doanh

S24-DNN

x

x

x

33

Sổ giá thành đầu tư xây dựng

S25-DNN

x

x

x

34

Sổ theo dõi và quan sát thuế GTGT

S26-DNN

x

x

x

35

Sổ cụ thể thuế GTGT được trả lại

S27-DNN

x

x

x

36

Sổ cụ thể thuế GTGT được miễn giảm

S28-DNN

x

x

x

37

Các sổ chi tiết khác theo yêu thương cầu quản lý của doanh nghiệp


Công ty thương mại dịch vụ kế toán hà thành uy tín hóa học lượng

Nhận làm dịch vụ report tài thiết yếu cuối năm giá thấp cho doanh nghiệp


Bạn có vướng mắc gì mong mỏi được lời giải hãy để lại chủ ý ( họ tên, Số điện thoại thông minh hoặc Email, câu hỏi) của bản thân dưới bên dưới phần phản hồi chúng tôi đã giải đáp cho mình !