Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Office dành cho doanh nghiệp Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm…Ít hơn

Tóm tắt

pacmanx.com Excel cung cấp một số điều khiển cho các trang thoại hữu ích cho việc chọn các mục từ một danh sách. Ví dụ về các điều khiển là hộp danh sách, hộp tổ hợp, nút xoay và thanh cuộn. Để biết thêm thông tin về điều khiển biểu mẫu trong Excel, hãy xem Tổng quan về biểu mẫu,điều khiển biểu mẫu và ActiveX khiển biểu mẫu trên trang tính .

Đang xem: Các thanh công cụ trong excel 2007

Các phương pháp sau đây cho thấy cách sử dụng hộp danh sách, hộp tổ hợp, nút xoay và thanh cuộn. Các ví dụ sử dụng cùng một danh sách, nối kết ô và hàm Index.

Bật tab Nhà phát triển

Để sử dụng các điều khiển biểu mẫu trong Excel 2010 trở lên, bạn phải bật tab Nhà phát triển. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

Bấm Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

*

Bấm tùy chỉnh Ribbon trong ngăn bên trái.

*

Chọn hộp kiểm Nhà phát triển bên dưới Tab Chính ở bên phải, rồi bấm OK.

Để sử dụng các điều khiển biểu mẫu Excel 2007, bạn phải bật tab Nhà phát triển. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

Bấm vào Nút pacmanx.com Office, rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

*

Bấm vào Phổbiến , chọn hộp kiểm Hiểnthị tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

*

Thiết lập danh sách, nối kết ô và chỉ mục

Trong trang tính mới, hãy nhập các mục sau vào phạm vi H1:H20:

H1: Skates

H2 : VCR

H3 : Desk

H4 : Mug

H5 : Ô tô

H6 : Máy Giặt

H7 : Công bị Khởi động Hệ thống Khởi động Hệ thống

H8 : Xe đạp

H9 : Điện thoại

H10: Số lượng

H11: Kẹo

H12: Loa

H13: Dress

H14: Blanket

H15: Khô hơn

H16: Guitar

H17: Khô hơn

H18: Bộ Công cụ

H19: VCR

H20: Ổ cứng

Trong ô A1, hãy nhập công thức sau đây: =INDEX(H1:H20,G1,0)

Ví dụ về hộp danh sách

Để thêm hộp danh sách trong Excel 2007 trở lên, hãy bấm vào tab Nhà phát triển, bấm Chèn trong nhóm Điều khiển, rồi bấm Biểu mẫu Hộp Danh sách (Điều khiển) bên dưới Điều khiển Biểu mẫu.

*

Để thêm hộp danh sách trong Excel 2003 và trong các phiên bản Excel cũ hơn, hãy bấm nút Hộp Danh sách trên thanh công cụ Biểu mẫu. Nếu thanh công cụ Biểu mẫu không hiển thị, hãy trỏ tới Thanh công cụ trên menu Dạng xem, rồi bấm vào Biểu mẫu.

Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của hộp danh sách xuất hiện, rồi kéo hộp danh sách đến nơi bạn muốn góc dưới bên phải của hộp danh sách xuất hiện. Trong ví dụ này, hãy tạo một hộp danh sách bao gồm các ô B2:E10.

Trong nhóm Điều khiển, bấm Thuộc tính.

*

Trong cửa sổ Định dạng Đối tượng, nhập thông tin sau đây, rồi bấm OK.

Để xác định phạm vi cho danh sách, hãy nhập H1:H20 vào hộp Phạm vi đầu vào.

Để đặt giá trị số vào ô G1 (tùy thuộc vào mục nào được chọn trong danh sách), hãy nhập G1 vào hộp Nối kết ô.

Lưu ý:  Các tùy chọn Đa và Mở rộng chỉ hữu ích khi bạn đang sử dụng quy trình pacmanx.com Visual Basic for Applications để trả về các giá trị của danh sách. Ngoài ra, lưu ý rằng hộp kiểm màu 3-D sẽ thêm diện trang ba chiều vào hộp danh sách.

Hộp danh sách sẽ hiển thị danh sách các mục. Để dùng hộp danh sách, hãy bấm vào bất kỳ ô nào để hộp danh sách không được chọn. Nếu bạn bấm vào một mục trong danh sách, ô G1 sẽ được cập nhật thành số cho biết vị trí của mục được chọn trong danh sách. Công thức INDEX trong ô A1 dùng số này để hiển thị tên của mục.

Ví dụ về hộp tổ hợp

Để thêm hộp tổ hợp trong Excel 2007 trở lên, hãy bấm vào tab Nhà phát triển, bấm Chèn ,rồi bấm Hộp Tổ hợp dưới Điều khiển Biểu mẫu.

*

Để thêm hộp tổ hợp trong Excel 2003 và trong các phiên bản Excel cũ hơn, hãy bấm nút Hộp Tổ hợp trên thanh công cụ Biểu mẫu.

Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của hộp tổ hợp xuất hiện, rồi kéo hộp tổ hợp đến nơi bạn muốn góc dưới bên phải của hộp danh sách xuất hiện. Trong ví dụ này, hãy tạo một hộp tổ hợp bao gồm các ô B2:E2.

*

Bấm chuột phải vào hộp tổ hợp, rồi bấm vào Định dạng Điều khiển.

*

Nhập thông tin sau đây, rồi bấm OK:

Để xác định phạm vi cho danh sách, hãy nhập H1:H20 vào hộp Phạm vi đầu vào.

Để đặt giá trị số vào ô G1 (tùy thuộc vào mục nào được chọn trong danh sách), hãy nhập G1 vào hộp Nối kết ô. 

Trong hộp Dòng thả xuống, nhập 10. Mục nhập này xác định số mục sẽ được hiển thị trước khi bạn phải sử dụng thanh cuộn để xem các mục khác.

Lưu ý: Hộp kiểm màu bóng 3-D là tùy chọn. Biểu đồ này thêm diện đẹp ba chiều vào hộp thả xuống hoặc hộp tổ hợp.

*

Hộp thả xuống hoặc hộp tổ hợp sẽ hiển thị danh sách các mục. Để sử dụng hộp thả xuống hoặc hộp tổ hợp, hãy bấm vào ô bất kỳ để đối tượng không được chọn. Khi bạn bấm vào một mục trong hộp thả xuống hoặc hộp tổ hợp, ô G1 sẽ được cập nhật thành số biểu thị vị trí trong danh sách của mục được chọn. Công thức INDEX trong ô A1 dùng số này để hiển thị tên của mục.

Ví dụ về nút Xoay

Để thêm nút xoay trong Excel bản 2007 trở lên, bấm vào tab Nhà phát triển, bấm vào Chèn ,rồi bấm vào Nút Xoay bên dưới Điều khiển Biểu mẫu.

*

Để thêm bộ xoay trong Excel 2003 và trong các phiên bản Excel cũ hơn, bấm vào nút Spinner trên thanh công cụ Biểu mẫu.

Xem thêm: Trên Báo Những Thông Tin Chen Nhau Đi Một Hàng, Lời Bài Hát Thật Bất Ngờ (Orchestral Version)

Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút xoay xuất hiện, rồi kéo nút xoay đến nơi bạn muốn góc dưới bên phải của nút xoay xuất hiện. Trong ví dụ này, tạo nút xoay bao gồm các ô B2: B3.

Bấm chuột phải vào nút xoay, rồi bấm vào Định dạng Điều khiển.

*

Nhập thông tin sau đây, rồi bấm OK:

Trong hộp Giá trị hiện tại, nhập 1.Giá trị này khởi tạo nút xoay để công thức INDEX sẽ trỏ đến mục đầu tiên trong danh sách.

Trong hộp Giá trị tối thiểu, nhập 1.Giá trị này hạn chế phần trên cùng của nút xoay đến mục đầu tiên trong danh sách.

Trong hộp Giá trị tối đa, nhập 20.Số này xác định số mục nhập tối đa trong danh sách.

Trong hộp Thay đổi tăng dần, nhập 1.Giá trị này kiểm soát số lần nút xoay điều khiển giá trị hiện tại tăng dần.

Để đặt giá trị số vào ô G1 (tùy thuộc vào mục nào được chọn trong danh sách), hãy nhập G1 vào hộp Nối kết ô.

*

Bấm vào ô bất kỳ để nút xoay không được chọn. Khi bạn bấm vào điều khiển lên hoặc xuống trên nút xoay, ô G1 được cập nhật thành số cho biết giá trị hiện tại của nút xoay cộng hoặc trừ thay đổi tăng dần của nút xoay. Sau đó, số này sẽ cập nhật công thức INDEX trong ô A1 để hiển thị mục tiếp theo hoặc trước đó.Giá trị của nút xoay sẽ không thay đổi nếu giá trị hiện tại là 1 và bạn bấm vào điều khiển xuống hoặc nếu giá trị hiện tại là 20 và bạn bấm vào điều khiển lên.

Ví dụ về thanh cuộn

Để thêm thanh cuộn trong Excel bản 2007 trở lên, hãy bấm vào tab Nhà phát triển, bấm Chèn ,rồi bấm Thanh Cuộn bên dưới Điều khiển Biểu mẫu.

*

Để thêm thanh cuộn trong Excel 2003 và trong các phiên bản trước của Excel, hãy bấm nút Thanh Cuộn trên thanh công cụ Biểu mẫu.

Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của thanh cuộn xuất hiện, sau đó kéo thanh cuộn đến nơi bạn muốn có góc dưới bên phải của thanh cuộn. Trong ví dụ này, tạo một thanh cuộn bao gồm các ô B2:B6 chiều cao và cao khoảng một phần tư chiều rộng của cột.

*

Bấm chuột phải vào thanh cuộn, rồi bấm vào Định dạng Điều khiển.

*

Nhập thông tin sau đây, rồi bấm OK:

Trong hộp Giá trị hiện tại, nhập 1.Giá trị này khởi tạo thanh cuộn sao cho công thức INDEX sẽ trỏ đến mục đầu tiên trong danh sách.

Trong hộp Giá trị tối thiểu, nhập 1.Giá trị này hạn chế đầu thanh cuộn ở mục đầu tiên trong danh sách.

Trong hộp Giá trị tối đa, nhập 20. Số này xác định số mục nhập tối đa trong danh sách.

Trong hộp Thay đổi tăng dần, nhập 1.Giá trị này kiểm soát số lượng số mà điều khiển thanh cuộn tăng dần giá trị hiện tại.

Trong hộp Thay đổi trang, nhập 5. Giá trị này kiểm soát giá trị hiện tại sẽ tăng bao nhiêu nếu bạn bấm vào bên trong thanh cuộn ở một trong hai bên của hộp cuộn).

Để đặt giá trị số vào ô G1 (tùy thuộc vào mục nào được chọn trong danh sách), hãy nhập G1 vào hộp Nối kết ô.

Xem thêm:

*

Bấm vào ô bất kỳ để không chọn thanh cuộn. Khi bạn bấm vào điều khiển lên hoặc xuống trên thanh cuộn, ô G1 sẽ được cập nhật thành số cho biết giá trị hiện tại của thanh cuộn cộng thêm hoặc trừ thay đổi tăng dần của thanh cuộn. Số này được dùng trong công thức INDEX ở ô A1 để hiện mục bên cạnh hoặc trước mục hiện tại. Bạn cũng có thể kéo hộp cuộn để thay đổi giá trị hoặc bấm vào thanh cuộn ở một trong hai bên của hộp cuộn để tăng dần thêm 5 mục (giá trị Thay đổi trang). Thanh cuộn sẽ không thay đổi nếu giá trị hiện tại là 1 và bạn bấm điều khiển xuống, hoặc nếu giá trị hiện tại là 20 và bạn bấm vào điều khiển lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *