CÁCH CĂN CHỮ VÀO GIỮA Ô TRONG WORD 2010

Thông thường để căn giữa một đoạn văn bản trong Word bạn chỉ cần thoa đoạn văn bản đó, chọn biểu tượng canh giữa ở tkhô hanh Ribbon hoặc nhấn Ctrl + E.

*
*
*
*
*

Như vậy, bạn đã học được phương pháp căn giữa văn bản bất kỳ vào một ô (cell) thuộc bảng biểu (table) vào Microsoft Office Word. Việc canh giữa này tạo nên bảng biểu thẩm mỹ hơn để đáp ứng được yêu thương cầu của người sử dụng. Chúc bạn thành công!


Thẻ: canh giữa ô trong bảng, canh giữa vào Word, canh thân văn uống phiên bản, cell alignment, cell center table, mẹo canh giữa chiều ngang, text center alignment, mẹo nhỏ Word