Cách Chuyển Sim Đăng Kí Ngọc Rồng

*

Nam Nguyễnvừa cài Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 2.346 với cái giá 80.000vnđ, Đại Giavừa tải Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.545 với cái giá 300.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa cài Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.555 với mức giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa cài đặt Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.620 với cái giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa tải Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.627 với mức giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa download Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 5.632 với mức giá 200.000vnđ, Đại Giavừa cài đặt Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 4.965 với cái giá 80.000vnđ, Toànvừa sở hữu Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 10.101 với mức giá 70.000vnđ, Long Trầnvừa cài Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 10.696 với mức giá 1trăng tròn.000vnđ, Linc Trươngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.582 với giá 100.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.185 với cái giá 100.000vnđ, Đại Giavừa sở hữu Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.746 với mức giá 70.000vnđ, Hiếu Nguyễnvừa download Thành công thông tin tài khoản Ngọc Rồng Mã Sô: 94 với mức giá 200.000vnđ, Tuấn Trầnvừa thiết lập Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.496 với cái giá 100.000vnđ, Đại Giavừa sở hữu Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 10.097 với giá 100.000vnđ,

• Chuyển Sim Đăng KýLấy mã số gửi syên.+Dùng slặng đăng ký soạn: GO SIMCU TK MK gửi 6020

Chuyển syên ổn ĐK.+Sau khi gửi sms lấy mã số chuyển syên khối hệ thống đã gửi về sms hướng dẫn gửi syên ổn,ta đã tuân theo hướng dẫn.+Dùng slặng Đăng ký kết mới soạn:GO SIMMOI TK XXXX gửi 6020+Trong số đó XXXX là mã PIN gồn 4 số nhưng hệ thống gửi về.+Mã XXXX có thời hạn thực hiện trong thời gian 2 ngày, sau 2 ngày mã không có công dụng.+Phải sử dụng đúng syên ổn đăng ký mới lấy đk mã số gửi syên ổn.+SIMCU SIMMOI là chữ k yêu cầu sđt nhiều p nhầm...^_^ • Lấy Lại Mật Khẩu, Mã Rương+Để đem lại MBV (Mã Rương) Nin-Ja ta cần sử dụng slặng ĐK soạn:GO MR TK gửi 6020+Hệ thống vẫn trả về cho chính mình MBV của 4 Sever.+Để lấy lại MKR (Mã Rương) Avatar ta dùng syên ĐK soạn:GO MKR TK gửi 6020+Hệ thống sẽ trả về cho mình MKR của 2 Sđọng Xsinh hoạt.+Để đem lại MRN (Mã Rương Nhà) ta cần sử dụng slặng đăng ký soạn:GO MKN TK gửi 6020+Hệ thống đang trả về cho bạn MKN của 2 Sđọng Xnghỉ ngơi.+Để rước lại MK Nick TeaMobi ta cần sử dụng syên ĐK soạn:GO LAYMK TK gửi 6020+Hệ thống vẫn trả về cho chính mình MK new.