CÁCH CỐ ĐỊNH HÌNH ẢNH TRONG WORD

tin tức support tri thức Tin VP bảo mật thông tin Mạng Máy cỗ phần mềm

Mỗi hình hình ảnh có size khác nhau chính vì thế mỗi khi chèn hình ảnh nào các bạn lại phải kiểm soát và điều chỉnh lại theo cách thủ công bằng tay .

Bạn đang xem: Cách cố định hình ảnh trong word

Muốn có hình hình ảnh kích thước cố định và thắt chặt nhanh trong Microsoft Word , bạn phải dùng macro .

Mở Microsoft Word bạn làm việc , bấm tổng hợp phím Alt_F11 , khi ấy cửa sổ Microsoft Visual Basic mở ra , bấm thực đơn Insert > Module , bạn coppy nội dung dưới .

 

Sub ResizePics() Dim shp As Word.Shape Dim ishp As Word.InlineShape If Word.Selection.Type wdSelectionInlineShape và _ Word.Selection.Type wdSelectionShape Then Exit Sub End If If Word.Selection.Type = wdSelectionInlineShape Then Set ishp = Word.Selection.Range.InlineShapes(1) ishp.LockAspectRatio = False ishp.Height = InchesToPoints(1.78) ishp.Width = InchesToPoints(3.17) Else If Word.Selection.Type = wdSelectionShape Then Set shp = Word.Selection.ShapeRange(1) shp.LockAspectRatio = False shp.Height = InchesToPoints(1.78) shp.Width = InchesToPoints(3.17) End If End If End Sub

 

Kích thước của hình ảnh tính theo inch , độ cao được khai báo vào ishp.Height = InchesToPoints(1.78) 

và chiều rộng trong mục ishp.Width = InchesToPoints(3.17) bây giờ đang đặt ví dụ là 1.78 x 3.17 –inch

Quay quay lại Word , bấm chọn hình ảnh bạn mong mỏi đổi lại kích thước rồi lựa chọn tab Developer > Macro rồi chạy macro có tên là ResizePics

Bạn hoàn toàn có thể tạo nút bấm chạy macro này trên thanh Ribbon để thực hiện cho nhanh , cách làm như sau .

Xem thêm: Xem Phim Thái Lan Em Là Định Mệnh Của Anh (Thái Lan), Em Là Định Mệnh Của Anh Tập 1(Thuyết Minh)

Vẫn trong file Word trên , sau thời điểm làm xong xuôi macro .

Bấm nút Customize Quick Access Toolbar > More Commands …

 

*

 

Trong mục Choose commands from , lựa chọn Macro . Lúc ấy bên dưới bạn sẽ thấy thương hiệu của macro này là Project.Module1.ResizePics , bấm lựa chọn nó rồi bấm Add

 

*

 

Bạn hoàn toàn có thể bấm lựa chọn thêm phần Modify để thay đổi biểu tượng của Macro này , rồi bấm OK .

Khi ấy bên trên thanh Quick Access Toolbar bạn sẽ thấy nút để chạy macro này và chỉ còn cần bấm chuột nó nhằm thực hiện biến đổi kích thước hình hình ảnh đã chọn .