Xác nhận thu nhập là việc người sử dụng lao động xác nhận cho người lao động thu nhập tại doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định trên cơ sở người lao động viết đơn yêu cầu gửi đến người sử dụng lao động.

Đang xem: Cách ghi mẫu thư xác nhận thu nhập năm

Trong một số thủ tục thường gặp như xin visa đi nước ngoài, mở thẻ tín dụng hay vay vốn tại các ngân hàng… đều yêu cầu công dân phải chứng minh được thu nhập của bản thân. Việc chứng minh thu nhập ngoài việc có sao kê bảng lương thì cần phải có xác nhận thu nhập từ phía người sử dụng lao động mà họ đang làm việc.

Vậy thư xác nhận thu nhập là gì? Mẫu thư xác nhận thu nhập được quy định trong văn bản nào? Ở trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp để quý vị độc giả nắm rõ hơn về loại giấy tờ này.

Thư xác nhận thu nhập là gì? Thư xác nhận thu nhập để làm gì?

Thư xác nhận thu nhập là văn bản do tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập để xác nhận mức thu nhập của người được trả lương trong một khoảng thời gian nhất định.

Để được người sử dụng lao động cung cấp cho thư xác nhận thu nhập thì người lao động cần phải làm đơn xin xác nhận thu nhập gửi lên người sử dụng lao động. Khi viết đơn xin xác nhận thu nhập, người lao động cần chú ý một số điểm như sau:

– Giấy xác nhận thu nhập cá nhân là giấy tờ xác nhận về thông tin họ tên, chức vụ, bộ phận làm việc, thời gian công tác, mức thu nhập và mức lương hàng tháng của đơn vị chi trả cho người lao động.

– Nội dung đơn xin xác nhận thu nhập phải có đấy đủ các thông tin như họ tên; địa chỉ; số điện thoại; chức vụ; bộ phận công tác; loại hợp đồng (có thời hạn, không xác định thời hạn) nếu là hợp đồng có thời hạn thì ghi rõ về thời hạn hợp đồng; mức lương hiện tại, tổng thu nhập hàng tháng; yêu cầu xác nhận thu nhập trong khoảng thời gian nào.

– Đơn xin xác nhận thu nhập chỉ dành cho những người có nhu cầu xác minh thu nhập.

Sau khi người lao động nộp đơn cho người sử dụng lao động yêu cầu về xác minh thu nhập, người sử dụng lao động hoặc phân công người có chuyên môn thực hiện trách nhiệm kiểm tra, xác minh lại thông tin thu nhập của người lao động, tiến hành làm thư xác nhận thu nhập, đóng dấu doanh nghiệp, ký xác nhận của chủ doanh nghiệp theo mẫu đã quy định sẵn.

Mẫu thư xác nhận thu nhập sẽ có giá trị khi trong mẫu giấy có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp, người được phân công hoặc người được ủy quyền và phải có đóng dấu pháp lý của doanh nghiệp lên chữ ký của người có thẩm quyền ký.

Thư xác nhận thu nhập sẽ do doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trả lương cho người lao động thực hiện và cung cấp.

Trường hợp nào cần xác nhận thu nhập?

Xác nhận thu nhập là một phần không thể thiếu trong một số thủ tục thuộc các ngành khác nhau. Tùy vào từng trường hợp, từng thủ tục mà người lao động sẽ tiến hành xin xác nhận thu nhập từ phía người sử dụng lao động. Trên thực tế, các trường hợp sau đây thường cần đến thư xác nhận thu nhập:

– Được sử dụng để chứng minh thu nhập khi làm thủ tục xin visa đi nước ngoài.

– Xác nhận thu nhập để vay vốn ngân hàng.

– Xác nhận thu nhập để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại ngân hàng.

– Xác nhận thu nhập phục vụ thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Và còn nhiều thủ tục khác nữa, khi người lao động có các thủ tục cần phải xác nhận nguồn thu nhập thì sẽ viết đơn gửi cho người sử dụng lao động để được xem xét, kiểm tra và xác nhận thu nhập.

*

Mẫu (giấy) thư xác nhận thu nhập mới nhất 2022

Trong năm 2022 hiện nay chưa có văn bản nào dự kiến có hiệu lực liên quan đến mẫu thư xác nhận thu nhập mà vẫn sẽ sử dụng thư xác nhận thu nhập được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Chính vì thế, cho đến khi có văn bản thay thế hoặc mẫu mới được ban hành thì trong năm 2022 tới, khi xác nhận thu nhập, doanh nghiệp vẫn tiến hành sử dụng mẫu theo Thông tư 156/2013.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-***———-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm ……………

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)…………………………..

Xem thêm:

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………..

2. Chức vụ (nếu có):……………………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày …. tháng ….. năm ………

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ………. đến ngày 31 tháng 12 năm……..

Số tiền là ……………….đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam: ………………..đồng

b. Tại nước ngoài:……………..đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………………….

– Thuế thu nhập cá nhân:………………………………………………………………………….

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………………..

– Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………………………………

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………….tại Việt Nam là do (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng………năm…………………

………….., ngày…tháng…năm…

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPCỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬPKý, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Cách ghi mẫu thư xác nhận thu nhập năm

Mẫu thư xác nhận thu nhập dành cho người sử dụng lao động hoặc người được phân công, người được ủy quyền thực hiện. Đối với mẫu thư xác nhân nêu trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị điền thông tin như sau:

– Thư xác nhận thu nhập sẽ xác nhận thu nhập trong một năm hoặc một khoảng thời gian nhất định như 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng…

– Thay mặt tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập: ghi tên của tổ chức/ cá nhân chi trả thu nhập, ví dụ như: công ty trách nhiệm hữu hạn ABC hoặc ông Nguyễn Văn A.

– Nội dung xác nhận:

+ Xác nhận ông, bà: họ và tên nhân viên yêu cầu xác nhận thu nhập

+ Chức vụ: nhân viên kinh doanh, kế toán, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên hành chính nhân sự…

+ Bộ phận làm việc: Phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính…

+ Thời gian bổ nhiệm từ ngày, tháng, năm nào.

+ Tổng thu nhập trong giai đoạn: Ghi rõ thời gian xác nhận là từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

Thu nhập trong thời gian ở Việt Nam là bao nhiêu?

Thu nhập trong thời gian ở nước ngoài là bao nhiêu?

+ Các khoản khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có)

Thuế thu nhập cá nhân

Bảo hiểm xã hội, các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự

Các khoản bị khấu trừ.

+ Tiền thuê nhà tại Việt Nam do đơn vị, cá nhân nào chi trả, ghi rõ số tiền.

– Địa điểm, ngày tháng năm xác nhận và phần chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

Hiện nay mẫu thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số diều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/ 2013 của Chính phủ. Qúy vị có thể tham khảo mẫu và cách điền thông tin như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-***———-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm 2022

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân) Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hoàng Tâm

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên: SHI CHENG

2. Chức vụ: Trưởng phòng Marketing

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày 15 tháng 10 năm 2019

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 06 năm 2022 đến ngày 31 tháng 11 năm 2022

Số tiền là 138.000.000 Việt Nam đồng

Trong đó:

a. Tại Việt Nam: 138.000.000 Việt Nam đồng

b. Tại nước ngoài:……………..đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):………………………………………..

– Thuế thu nhập cá nhân: 15.000.000 Việt Nam đồng

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự: 16.500.000 Việt Nam đồng

– Các khoản bị khấu trừ khác:………………………………………………………..

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà SHI CHENG tại Việt Nam là do công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hoàng Tâm chi trả, số tiền là: 30.000.000 Việt Nam đồng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gọi Điện Thoại Từ Nước Ngoài Về Việt Nam, Bảng Mã Vùng Điện Thoại Việt Nam

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày 15 tháng 10 năm 2019

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPCỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬPKý, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải (Download) mẫu Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *