Hướng dẫn cách gọi đi từ điện thoại cố định – Từ máy điện thoại cố định tại TP Hồ Chí Minh để gọi đến 1 máy điện thoại cố định ở tỉnh / thành phố khác trong nước, có 02 cách gọi:

A. DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỦA VNPT

1. CÁCH GỌI TRONG NƯỚC:

 

*
*

Hướng dẫn cách thực hiện cuộc gọi điện thoại cố định

Gọi trực tiếp:

Cách gọi: 0 + Mã vùng + Số máy cần gọiVí dụ: muốn gọi vào số điện thoại 38123456 của Hà Nội từ TP Hồ Chí Minh, thực hiện như sau:• Đầu tiên bấm số 0 (Mã số gọi trực tiếp đường dài trong nước);• Sau đó bấm mã vùng của Hà Nội là 4;• Sau cùng bấm số máy cần gọi.Quý khách bấm số theo thứ tự sau: 0 + 4 + 38123456

Gọi 171:

Cách gọi: 171: 171 + 0 + Mã vùng + Số máy cần gọiVí dụ: từ TP HCM gọi đến số 38556666 của Hà Nội; Mã vùng Hà Nội là 4.• Quý khách bấm số: 171 + 0 + 4 + 38556666.• Xin xem danh sách mã vùng của các tỉnh / thành phố trong “Bảng cước & Mã vùng điện thoại đường dài trong nước” trong sách Niên Giám Ðiện Thoại hoặc dưới đây.

Đang xem: Cách gọi điện thoại bàn có số máy lẻ

2. CÁCH GỌI QUỐC TẾ:

Từ Việt Nam, để gọi đến tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, có 02 cách gọi:

Gọi trực tiếp (GỌI IDD):

Cách gọi: 00 + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại cần gọiVí dụ: gọi đến số 1234567 ở bang Texas, Mỹ, bấm số: 00 + 1 + 281 + 123456.Vui lòng Gọi 110 nếu cần được hỗ trợ kết nối.

Xem thêm: Top Các Phần Mềm Hỗ Trợ Chơi Game, Tổng Hợp Các Phần Mềm Hỗ Trợ Game

Gọi 171:

Cách gọi: 171 + 00 + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại cần gọiVí dụ: gọi đến số 1234567 ở bang Texas, Mỹ, bấm số: 171 + 00 + 1 + 281 + 1234567Vui lòng gọi 1713 khi cần được hỗ trợ kết nối.

3. CÁCH GỌI VÀO CÁC MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG KHÁC:

Cách gọi: 0 + Mã mạng điện thoại + Số thuê bao cần gọi• Đầu tiên bấm số 0 (chỉ số gọi trực tiếp đường dài).• Tiếp theo bấm Mã Mạng điện thoại cần gọi.• Sau cùng bấm số điện thoại cần gọi.

Xem thêm: “Top 10” Xe Khách Đi Mai Châu Hòa Bình Ở Đâu, Xe Khách Đi Từ Hà Nội Đến Mai Châu Hòa Bình

MÃ CÁC MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

B. DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỦA SPT:

I. CÁCH GỌI TRONG NƯỚC:

1. Cách gọi điện thoại nội mạng:

Từ máy điện thoại cố định tại TP Hồ Chí Minh để gọi đến 1 máy điện thoại cố định khác trong nước, Quý khách thực hiện bấm phím như sau:

Cách gọi: 0 + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

2. Cách gọi điện thoại vào các mạng điện thoại khác:

Cách gọi: 0 + Mã mạng điện thoại + Số thuê bao cần gọi

• Đầu tiên bấm số 0 (chỉ số gọi trực tiếp đường dài).• Tiếp theo bấm Mã Mạng điện thoại cần gọi.• Sau cùng bấm số điện thoại cần gọi.

3. Dịch vụ 177:

Dịch vụ 177: chỉ cần bấm số 177 trước cách gọi thông thường

Cách gọi: 177 + 0 + mã vùng+ số điện thoại cần gọi

Dịch vụ 177… Card: * Bước 1: cào nhẹ lớp phủ cào để biết mã số thẻ;* Bước 2: bấm số 1771;* Bước 3:+ Bấm 1 chọn tiếng Việt (hoặc)+ Bấm 2 chọn tiếng Anh;Trong trường hợp khách hàng bấm số khác với số 1 hoặc số 2 thì hệ thống yêu cầu khách hàng nhập lại số khác. Nếu thao tác quá 3 lần, hệ thống tự động ngắt cuộc gọi.* Bước 4: nhập mã số thẻ kết thúc bằng phím #;* Bước 5: bấm số điện thoại cần gọi: 0 + mã vùng+ số điện thoại cần gọi+ #

II. CÁCH GỌI QUỐC TẾ:

1. Dịch vụ 177:

Dịch vụ 177: chỉ cần bấm số 177 trước cách gọi thông thường

Cách gọi: 177 + 00 + mã nước + mã vùng+ số điện thoại cần gọi

Dịch vụ 177 …Card* Bước 1: cào nhẹ lớp phủ cào để biết mã số thẻ;* Bước 2: bấm số 1771;* Bước 2:+ Bấm 1 chọn tiếng Việt (hoặc)+ Bấm 2 chọn tiếng Anh;Trong trường hợp khách hàng bấm số khác với số 1 hoặc số 2 thì hệ thống yêu cầu khách hàng nhập lại số khác. Nếu thao tác quá 3 lần, hệ thống tự động ngắt cuộc gọi.* Bước 4: nhập mã số thẻ kết thúc bằng phím #;* Bước 5: bấm số điện thoại cần gọi: 00 + mã nước + mã vùng+ số điện thoại cần gọi + #

C. DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỦA VIETTEL:

I. CÁCH GỌI TRONG NƯỚC:

1. Dịch vụ điện thoại cố định:

Gọi nội hạt, nội tỉnh, bấm: Số thuê bao cần gọiVD: từ Hà Nội muốn gọi đến số máy 62500178 cũng ở Hà Nội, Quý khách chỉ cần bấm: 62500178;

3. Dịch vụ 178: chỉ cần bấm thêm 178 trước cách gọi thông thường;Cách gọi trong nước: 178 + 0 + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

Trong đó: 178: Mã nhà cung cấp0: Mã truy cập liên tỉnhMã vùng là mã số điện thoại của các tỉnh / thành phố;

II. CÁCH GỌI QUỐC TẾ:

1. Dịch vụ điện thoại cố định:

Cách gọi: 00 + Mã nước + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

VD: từ máy cố định tại Hà Nội, muốn gọi đến số máy 8330154 tại Sydney của Australia, Quý khách bấm như sau 00 61 29 8330154Trong đó: 00: Mã truy cập quốc tế61: Mã nước của Australia29: Mã vùng điện thoại của Sydney8330154: Số thuê bao Quý khách hàng muốn gọi;

2. Dịch vụ 178: chỉ cần bấm thêm 178 trước cách gọi thông thườngCách gọi: 178 + 00 + Mã nước + Mã vùng + Số thuê bao cần gọi

Trong đó: 178: Mã nhà cung cấp00: Mã truy cập quốc tếMã nước là mã số điện thoại của các nước trên thế giớiMã vùng là mã số điện thoại của các tỉnh / thành phố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *