Cách Khắc Phục Ổ Đĩa D Bị Đầy

e xem xét thấy cái ổ D của em nó k bình thường lúc này nó báo đỏ lên new kiểm tra lại thì mẫu ổ D rõ rang e chứa chăng từng nào mà nó vẫn đầy. E vẫn xoá bớt những cái k cần thiết đy nó vẫn thế. Mà chiếc láp của em có 113 GB e cất phần thiết đặt vs mấy loại linh tinh thôi. Những bác tinh tế giúp e với em xin cảm ơn.
Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích
*

Tất nhiên là đang tìm ra dc nguyên nhân