CÁCH SỬA LỖI HAS STOPPED WORKING WIN 7

Nếu nhỏng chúng ta là người sử dụng máy tính đang lâu thì chắc hẳn lỗi Has stopped working không còn thừa xa lạ cùng với bạn nữa đúng không?

Lỗi này thì nó ko trừ bất kể 1 phần mềm/ ứng dụng hay 1 lịch trình như thế nào ra cả… bất kể phần mềm/ứng dụng nào thì cũng hoàn toàn có thể xảy ra lỗi này.


Vậy lỗi Has stopped working này là gì và nguyên nhân do đâu cơ mà nó lại bị nhỏng vậy? mình tất cả làm những gì đâu