Cách tách hình ra khỏi nền trong photoshop

Hi fen! Bạn thấy tách bóc nền bởi Photoshop dễ dàng hay khó khăn