Cách Thu Hồi Thư Gmail Đã Gửi

Outlook đến pacmanx.com 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook năm 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Office dành mang đến doanh nghiệp coi thêm...Ít hơn

Với chức năng thu hồi thư, thư bạn đã giữ hộ đi sẽ được truy vấn xuất khỏi hộp thư của các người nhận vẫn chưa mở thư này. Bạn cũng có thể thay bởi một thư cụ thế. Ví dụ: nếu bạn quên gửi vào tệp đính thêm kèm, bạn có thể tìm phương pháp rút lại thư và gửi thư sửa chữa thay thế có tệp gắn thêm kèm.

Bạn đang xem: Cách thu hồi thư gmail đã gửi

Chức năng tịch thu thư sẵn dùng sau khi bạn nhấp chuột Gửi còn chỉ sẵn dùng nếu cả chúng ta và fan nhận tài năng khoảnpacmanx.com 365 hoặc tài khoản email pacmanx.com Exchange vào cùng một nhóm chức.


Để tịch thu và thay thế thư

Trong cửa sổ ngăn thư mục trái của hành lang cửa số Outlook, lựa chọn thư mục Mục đã gửi.

Mở thư bạn muốn thu hồi. Các bạn phải bấm đúp để mở thư. Bài toán chọn thư nhằm hiển thị trong phòng đọc đang không cho phép bạn thu hồi thư.

Nếu bạn có Dải băng Cổ điển, từ bỏ tab Thư, chọn Hành hễ > hồi Thư Này.

*
nếu bạn có Dải băng solo giản, hãy chọn tab Thư, rồi chọn Lệnh không giống (...). Trỏ tới Hành động và lựa chọn Thu hồi Thư Này
*


Lưu ý: 

Bạn không thể thu hồi thư được đảm bảo Thông tin Azure bảo vệ.

Bạn ko thể thu hồi thư vào Outlook bên trên web.


Bấm Xóa bản sao không đọc của thư này hoặc Xóa bản sao chưa đọc và cầm cố bằng thư mới, rồi bấm OK.

*

Nếu các bạn muốn gửi thư nắm thế, hãy biên soạn thư với bấm Gửi.

Để kiểm tra việc thu hồi

Sự thành công hoặc lose của việc tịch thu thư phụ thuộc vào vào thiết đặt của bạn nhận vào Outlook. Bảng sau đây trình bày năm tình huống:

Hành động

Kết quả

Bạn gửi thư đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cụ nó bằng thư mới.

Trên máy vi tính của người nhận, trong mục Theo dõi, hộp kiểm Tự động xử lý yêu thương cầu và phản hồi các yêu thương cầu họp và bỏ phiếu được chọn.


Lưu ý: Để xem tùy chỉnh cấu hình này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn đến mục Theo dõi.


Cả thư cội và thư tịch thu đều đã đến Hộp thư mang đến của tín đồ nhận.

Giả sử thư gốc không được đọc, thì thư cội sẽ được xóa và bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là tín đồ gửi, đã xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của người nhận.


Lưu ý: Nếu thư cội được khắc ghi là vẫn đọc (xem trong phòng Đọc ko được coi là đọc thư trong trường hợp này) lúc thư thu hồi được xử lý, thì tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là tín đồ gửi, hy vọng xóa thư đó. Mặc dù nhiên, thư đó vẫn tồn tại trong thư mục Outlook của tín đồ nhận.


Bạn gửi thư đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cụ nó bằng thư mới.

Trên máy tính xách tay của bạn nhận, vào mục Theo dõi, vỏ hộp kiểm Tự động xử lý yêu thương cầu và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu không được chọn.


Lưu ý: Để xem tùy chỉnh này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn đến mục Theo dõi.


Cả thư nơi bắt đầu và thư tịch thu đều đã mang lại Hộp thư đến của người nhận.

Trên máy tính của người nhận, 1 trong những các tác dụng sau xảy ra:

Nếu fan nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, đang xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư nơi bắt đầu trước, thì việc tịch thu thất bại và cả thư nơi bắt đầu và thư tịch thu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được ghi lại là đang đọc (xem trong ngăn Đọc ko được coi là đọc thư trong trường hợp này) lúc thư thu hồi được xử lý, thì tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là tín đồ gửi, mong muốn xóa thư đó. Mặc dù nhiên, thư đó vẫn còn đấy trong thư mục Outlook của người nhận.


Bạn gởi thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi vắt nó bằng thư mới.

Trên laptop của tín đồ nhận, do quy tắc hoặc do hành động của người nhận, thư cội được chuyển thoát khỏi Hộp thư đến, đến một thư mục khác và thư thu hồi vẫn còn đấy trong vỏ hộp thư đến (hoặc cũng được chuyển cho một thư mục khác).

Nếu thư tịch thu và thư cội nằm trong số thư mục riêng rẽ rẽ, thì fan nhận sẽ nhận thấy thông báo rằng việc tịch thu thất bại. Điều này xảy ra không phụ thuộc vào cấu hình của Outlook với trạng thái đã đọc của thư.

Cả thư gốc và thư bắt đầu đều còn với người nhận.

Bạn gửi thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi thay nó bằng thư mới.

Trên máy tính người nhận, bởi quy tắc hoặc do hành vi của fan nhận, cả hai thư phần lớn được chuyển mang đến cùng thư mục. Công dụng tương tự tựa như những gì xảy ra khi Outlook ko được thông số kỹ thuật để tự động cách xử lý thư.

Trên laptop của tín đồ nhận, một trong các công dụng sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc sẽ ảnh hưởng xóa và bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là bạn gửi, vẫn xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu bạn nhận mở thư gốc trước, thì việc thu hồi thất bại cùng cả thư nơi bắt đầu và thư bắt đầu vẫn còn.

Bạn gởi thư mang lại thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc rồi cầm cố nó bằng thư mới.

Một trong các hiệu quả sau xảy ra:

Nếu bạn nhận hiểu thư thu hồi có quyền truy vấn đọc thư đối với toàn bộ các mục bên trên thư mục công cộng nhưng không đọc thư gốc, thì việc tịch thu thành công và chỉ còn thư mới còn lại. Bạn, là bạn gửi, nhận thấy thông báo rằng việc tịch thu đã thành công.

Nếu người nhận đã lưu lại thư cội là đang đọc, thì người nhận sẽ được thông báo rằng việc tịch thu thất bại và chỉ có thư tịch thu bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối cùng với thư mục nơi công cộng mà mở thư thu hồi, thì việc tịch thu thất bại và người dùng nhận được thông báo rằng việc thu hồi thất bại. Cả thư cũ với thư mới vẫn còn đấy trên folder công cộng.

Nếu tín đồ nhận hiểu thư cội và sau đó lưu lại là chưa đọc, thì thư đó được xem là chưa đọc và việc tịch thu thành công.

Trong thư mục công cộng, người đọc chứ không phải người gửi có quyền ra quyết định sự thành công xuất sắc hay thất bại của vấn đề thu hồi.


Quan trọng:  Office 2007 không hề được hỗ trợ. Nâng cấp lên pacmanx.com 365 để gia công việc từ bất kỳ thiết bị như thế nào và liên tục nhận được hỗ trợ.Nâng cấp ngay


Để thu hồi và thay thế sửa chữa thư

Trong Thư, ở chống Dẫn hướng, hãy nhấp chuột Mục Đã gửi.

Xem thêm: “Bỏ Túi” 3 Cách Lấy Lại Các File Đã Xóa Trong Thùng Rác Một Cách Hiệu Quả

Mở thư bạn muốn thu hồi và thay thế.

Trên tab Thư, trong đội Hành động, click chuột Hành rượu cồn Khác, rồi bấm Thu hồi Thư Này.

*

Bấm vào mục Xóa các bản chưa gọi rồi sửa chữa thay thế bằng một thư mới hoặc Xóa các bạn dạng chưa phát âm rồi thay thế bằng một thư mới.


Lưu ý: Nếu nhiều người đang gửi thư đến nhiều người, chúng ta cũng có thể muốn vứt chọn vỏ hộp kiểm Cho tôi biết trường hợp tình trạng thu hồi thành công hoặc không thành công xuất sắc với từng người nhận.


Nếu chúng ta muốn gởi thư cố gắng thế, hãy biên soạn thư và bấm Gửi.

Nếu các bạn không thấy lệnh Thu hồi Thư Này thì chắc rằng bạn không có tài năng khoản Exchange server hoặc chúng ta hiện dường như không sử dụng pacmanx.com Office Outlook 2007. Yêu thương cầu bao gồm cả hai nhằm sử dụng chức năng thu hồi.

Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra hộp thoại Cài đặt Tài khoản vào Outlook nhằm biết các loại tài khoản thư điện tử trong hồ sơ Outlook của mình.

Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

Trên tab Email, cột Loại đã liệt kê loại tài khoản cho từng mục nhập.

*

Để kiểm tra vấn đề thu hồi

Kết quả tịch thu thành không hay là không sẽ nhờ vào vào setup của fan nhận vào pacmanx.com Outlook. Bốn kịch bạn dạng sau đây phân tích và lý giải điều đã xẩy ra trong các tình huống khác nhau, kèm theo một kịch bạn dạng bổ sung miêu tả việc thu hồi thư, được gửi mang lại thư mục công khai của pacmanx.com Exchange.

Hành động

Kết quả

Bạn gởi thư email cho ai đó. Bạn tịch thu thư cội và sửa chữa thay thế bằng một thư mới.

Trên laptop của tín đồ nhận, bên dưới Tùy chọn Theo dõi, vỏ hộp kiểm Xử lý yêu mong và đánh giá khi đến đã được chọn.

(Để xem cài đặt này, trên thực đơn Công cụ, hãy nhấn vào Tùy chọn, bấm Tùy lựa chọn Email, rồi bấm vào Tùy lựa chọn Theo dõi.)

Cả thư cội và thư tịch thu đều đã mang đến Hộp thư đến của bạn nhận.

Giả sử thư gốc không được đọc, khi đó thư nơi bắt đầu sẽ bị xóa và tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, cùng với tư cách là fan gửi, đã xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.


Lưu ý: Nếu thư gốc được lưu lại là sẽ đọc (xem trong phòng Đọc không được xem là đọc thư trong tình huống này) lúc thư tịch thu được xử lý, thì bạn nhận sẽ được thông báo rằng bạn, với tư biện pháp là fan gửi, mong mỏi xóa thư tuy vậy thư đó vẫn còn trong thư mục Outlook của fan nhận.


Bạn giữ hộ thư thư điện tử cho ai đó. Bạn thu hồi thư nơi bắt đầu và sửa chữa thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính của tín đồ nhận, bên dưới Tùy chọn Theo dõi, hộp kiểm Xử lý yêu mong và phản hồi khi đến không được chọn.

(Để xem setup này, trên menu Công cụ, hãy nhấn vào Tùy chọn, bấm Tùy lựa chọn Email, rồi bấm vào Tùy chọn Theo dõi.)

Cả thư cội và thư tịch thu đều đã cho Hộp thư mang lại của fan nhận.

Trên máy vi tính của tín đồ nhận, giữa những tình huống sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là người gửi, sẽ xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư cội trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư cội và thư thu hồi vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được khắc ghi là đã đọc (xem trong phòng Đọc không được xem là đọc thư trong tình huống này) khi thư tịch thu được xử lý, thì người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, với tư biện pháp là bạn gửi, ước ao xóa thư tuy nhiên thư đó vẫn tồn tại trong folder Outlook của bạn nhận.


Bạn giữ hộ thư email cho ai đó. Bạn tịch thu thư cội và thay thế sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy vi tính của người nhận, theo nguyên tắc hoặc do hành vi của tín đồ nhận, thư nơi bắt đầu được chuyển đến một folder khác cùng thư thu hồi vẫn còn trong vỏ hộp thư mang đến (hoặc cũng được chuyển mang đến một thư mục khác).

Miễn là thư thu hồi và thư gốc nằm trong các thư mục riêng rẽ thì người nhận sẽ nhận được thông báo cho biết đã không tịch thu được. Lỗi này xảy ra bất kể thông số kỹ thuật của Outlook và trạng thái phát âm của thư.

Cả thư nơi bắt đầu và thư new đều còn với những người nhận.


Lưu ý: Nếu fan nhận sẽ đọc thư gốc, rồi đánh dấu thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử lý thư như thể thư chưa từng được gọi và tịch thu thư thành công.


Bạn giữ hộ thư email cho ai đó. Bạn tịch thu thư nơi bắt đầu và sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy tính xách tay của bạn nhận, theo luật lệ hoặc do hành vi của tín đồ nhận, cả nhị thư rất nhiều được chuyển cho cùng thư mục. Việc này dẫn mang lại hành vi tương tự như như mọi gì xảy ra khi Outlook không được đặt cấu hình để tự động xử lý thư.

Trên laptop của tín đồ nhận, trong số những tình huống sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là fan gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư cội trước, thì việc tịch thu thất bại với cả thư nơi bắt đầu và thư bắt đầu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu bạn nhận sẽ đọc thư gốc, rồi đánh dấu thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử trí thư như thể thư chưa từng được phát âm và tịch thu thư thành công.


Bạn giữ hộ thư thư điện tử đến một thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc, rồi thay thế sửa chữa bằng thư mới.

Một vào những điều sau đây sẽ xảy ra:

Nếu fan nhận đọc thư tịch thu có quyền truy hỏi nhập phát âm đối với toàn bộ các mục trên thư mục chỗ đông người nhưng không đọc thư nơi bắt đầu thì việc tịch thu đã thành công xuất sắc và chỉ từ lại thư mới. Bạn, cùng với tư cách là fan gửi, cảm nhận thông báo cho biết thêm việc tịch thu đã thành công.

Nếu tín đồ nhận đã ghi lại thư cội là đã đọc, thì fan nhận sẽ được thông báo rằng việc thu hồi thất bại cùng chỉ tất cả thư tịch thu bị xóa.

Nếu một người tiêu dùng có ngẫu nhiên quyền nào khác đối cùng với thư mục công cộng mà mở thư thu hồi thì sẽ không còn thu hồi được và người dùng nhận được thông báo cho thấy thêm không tịch thu được. Cả thư cũ với thư mới vẫn còn trên folder công cộng.

Nếu người nhận đọc thư gốc, rồi lưu lại thư là chưa đọc, Outlook sẽ cách xử trí thư như thể thư trước đó chưa từng được hiểu và thu hồi thư thành công.

Trong folder công cộng, bạn đọc chứ ko phải người gửi có quyền ra quyết định sự thành công hay thất bại của bài toán thu hồi.