Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2016

1. Những tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không cam kết hợp đồng lao hễ hoặc ký hợp đồng lao rượu cồn dưới tía (03) mon có tổng giá trị trả thu nhập từ nhị triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên trên thì cần khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước lúc trả cho cá nhân.

Bạn đang xem: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016

*Ví dụ: Công ty cam kết hợp đồng lao cồn với một nhân viên thời gian là 2 tháng, từng tháng trả thu nhập 3.000.000 cùng phụ cấp cho tiền ăn là 300.000

Cách tính thuế TNCN lao cồn thời vụ như sau:

Thuế TNCN phải nộp = (3.000.000 + 300.000) X 10% = 330.000

* lưu giữ ý: trường hòa hợp lao hễ thời vụ thì tiền ăn uống ca ko được miễn bớt thuế TNCN.

2. Lúc khấu trừ thuế TNCN của những cá thể này, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân phải cấp thủ tục khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho các lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế, nếu cá thể yêu cầu.

3. Căn cứ vào cam đoan của bạn nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập cá nhân không khấu trừ thuế.Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn đề nghị tổng hợp list và các khoản thu nhập của những cá nhân chưa đến hơn cả khấu trừ thuếvào Phụ lục bảng kê đưa ra tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần (mẫu 05–2/BK–QTT–TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT–BTC) cùng nộp cho cơ quan liêu thuế. Cá thể làm khẳng định phải chịu trách nhiệm về phiên bản cam kết của mình, trường thích hợp phát hiện tất cả sự gian lận sẽ ảnh hưởng xử lý theo pháp luật của Luật làm chủ thuế.

*

Hình ảnh:Tính thuế TNCN năm năm 2016 đối với các khoản các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công

4. Cá nhân làm cam kết 02/CK–TNCN phải đăng ký thuế và bao gồm mã số thuế tại thời gian cam kết.

II. Phương pháp tính thuế TNCN đối với lao cồn cư trú bên trên 3 tháng:

1. Các trường thích hợp tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần gồm: hợp đồng lao rượu cồn trên 3 tháng (kể cả ngôi trường hợp ký hợp đồng tự 3 mon trở lên tại những nơi, những cá nhân ký hợp đồng trên 3 tháng nhưng mà nghỉ vấn đề trước khi xong hợp đồng lao động.

2. Thời điểm tính thuế TNCN là thời gian chi trả

3. địa thế căn cứ để tính thuế TNCN so với thu nhập từ tiền lương, chi phí công, marketing là: các khoản thu nhập (TN) tính thuế, thuế suất và được xem theo biểu lũy tiến từng phần.

Công thức tính thuế thu nhập cá thể cụ thể như sau:

Thuế TNCN cần nộp = TN tính thuế X Thuế suất.

TN tính thuế = TN chịu thuế – các khoản giảm trừ

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế so với thu nhập từ tiền lương, chi phí công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho những người nộp thuế.

3.2.Các khoản bớt trừ:

– Mức sút trừ gia cảnh

+ Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

+ Đối với mỗi người dựa vào là 3,6 triệu đồng/tháng.

– những khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông bốn số 111/TT–BTC

– những khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí từ bỏ nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 111/TT–BTC.

– những khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo phía dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/TT–BTC.

3.3.Các khoản phụ cấp, trợ cấp cho được trừ khi xác minh TN, bao gồm:

a) tiền phụ cấp cho trang phục không thật 5.000.000đ/năm (nếu bởi hiện đồ gia dụng thì được miễn toàn bộ).

Xem thêm: Nơi Bán Iphone 5 Cũ Tại Hà Nội, Iphone 5S 16G Nguyên Zin

Ví dụ: công ty chi chi phí phụ cấp trang phục là 4.500.000đ/năm/người, thì sẽ được miễn toàn bộ.

– Nếu chi 5.500.000đ/năm/người thì được miễn 5.000.000đ/năm/người, còn 500.000đ và tính vào thu nhập cá nhân chịu thuế TNCN).

– Nếu công ty chi bởi hiện vật (Mua quần áo… về đến nhân viên) thì sẽ không còn tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

b) mức khoán chi phụ cung cấp điện thoại, công tác phí theo quy định Công ty: nấc khoán chi không tính vào thu nhập cá nhân chịu thuế đối với trường hợpngười lao động thao tác làm việc trong những tổ chức marketing là mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức khẳng định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN)theo những văn bạn dạng hướng dẫn thi hành khí cụ thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

Hiện trên thì phương tiện thuế TNDN chưa giải pháp cụ thể, nên khoản này được thực hiện theo quy định, quy định của Công ty.

c) Tiền nạp năng lượng giữa ca, ăn uống trưa không vượt quá: 680.000đ/ mon (Nếu dn tự làm bếp ăn, cài đặt suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên cấp dưới thì sẽ được miễn toàn bộ, tức là không tính vào thu nhập cá nhân chịu thuế TNCN)

*Ví dụ: Công ty chi phụ cung cấp tiền nạp năng lượng ca là 700.000 đ/tháng. Thì được miễn 680.000đ, Còn 20.000đ (700.00 – 680.000 = 20.000) và tính vào TN chịu đựng thuế.

Trường hợp doanh nghiệp chi phụ cấp nạp năng lượng ca bên dưới 680.000đ/tháng thì chỉ được trừ vào TN chịu đựng thuế đúng thông qua số thực chi. Ví dụ bỏ ra là 450.000 đ/tháng thì chỉ được sút 450.000đ.

Bạn đang xem bài bác viết:Tính thuế TNCN năm năm 2016 đối với các khoản các khoản thu nhập từ chi phí lương, tiền công

d) tiền phụ cấp cho thuê bên không vượt vượt 15% tổng thu nhập cá nhân chịu thuế (chưa bao hàm tiền thuê nhà)

Theo khuyên bảo tại Khoản 2 Điều 11 Thông bốn 92/2015/TT–BTC: “Khoản tiền mướn nhà, điện nước và các dịch vụ đương nhiên (nếu có) đối với nhà làm việc do đơn vị chức năng sử dụng lao hễ trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tiễn trả hộ cơ mà không vượt thừa 15% tổng thu nhập cá nhân chịu thuế tạo ra (chưa bao hàm tiền mướn nhà) tại đơn vị chức năng không tách biệt nơi trả thu nhập.”

*Ví dụ: Một nhân viên có tổng các khoản thu nhập chịu thuế là 10.000.000đ/tháng với công ty hỗ trợ tiền thuê đơn vị 5.000.000đ/tháng. Thì tính vào các khoản thu nhập chịu thuế về tối đa là: 10.000.000 x 15% = 1.500.000đ (TN được trừ không tính vào TN chịu đựng thuế là: 5.000.000 – 1.500.000 = 3.500.000đ)

đ) Tiền có tác dụng thêm giờ vào trong ngày nghỉ, lễ, có tác dụng việc đêm hôm được trả cao hơn so với ngày bình thường.

Ví dụ: Làm buổi ngày được 40.000 đ/h cơ mà làm thêm giờ đêm tối được 60.000 đ/h. Thì thu nhập được trừ là: 60.000 – 40.000 = 20.000đ/h.

e) Khoản tiền nhận được bởi vì tổ chức, cá thể trả thu nhập bỏ ra đám hiếu, hỉ cho bạn dạng thân và mái ấm gia đình người lao hễ theo lao lý chung của tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập và cân xứng với mức khẳng định thu nhập chịu đựng thuế TNDN theo các văn phiên bản hướng dẫn thi hành cách thức thuế TNDN”.

– Theo vẻ ngoài thuế TNDN phương pháp thì: Tổng số bỏ ra có đặc thù phúc lợi nêu trên không thực sự 01 mon lương bình quân thực tế triển khai trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

– gần như khoản an sinh khác cần tính vào các khoản thu nhập chịu thuế TNCN. *Lưu ý:Tất cả các khoản phụ cấp nếu trên cần được điều khoản rõ: Điều kiện hưởng với mức tận hưởng trong Quy chế của chúng ta hoặc thích hợp đồng lao động.

+Thuế suất tính thuế TNCN

Thuế suất thuế TNCN được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần phép tắc tại Phụ lục 01/PL–TNCN theo Thông bốn số 111/2013/TT–BTC.

Phương pháp tính thuế luỹ tiến từng phần được rõ ràng hoá theoBiểu tính thuế rút gọn như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế bắt buộc nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ mang lại 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT bên trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT bên trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ mang lại 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ cho 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT bên trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ mang đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85 trđ

III. Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

1. Thuế thu nhập cá thể đối với các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công của cá nhân không cư trú được khẳng định bằngthu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền người công nhân (×) cùng với thuế suất 20%.

2. Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác minh như so với thu nhập chịu đựng thuế thu nhập cá nhân từ chi phí lương, tiền công của cá thể cư trú theo phía dẫn trên khoản 2 Điều 8 Thông tứ 111/2013/TT–BTC.

Việc khẳng định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chi phí lương, tiền công tại việt nam trong trường hợp cá nhân không cư trú thao tác làm việc đồng thời ở việt nam và quốc tế nhưng không tách riêng được phần thu nhập cá nhân phát sinh tại vn thực hiện tại theo phương pháp sau: