Cách Xác Định Dấu Của Momen Lực

Bài momen lực, qui tắc momen lực thăng bằng của thứ rắn bao gồm trục quay nỗ lực định

Bài 1. Thanh sắt kẽm kim loại có chiều nhiều năm l trọng lượng m đặt lên bàn nhô ra một đoạn bởi 1/4 chiều nhiều năm thanh. Công dụng lực có độ bự 40N phía xuống thì đầu tê của thanh kim loại bắt đầu nhô lên, mang g=10m/s2. Tính khối lượng của thanh kim loại.Bạn đang xem: Cách xác định chiều của momen lực

Phân tích bài toán
*

Tâm con quay O. Lực F có tác dụng vật cù theo chiều kim đồng hồ, trọng lực P có tác dụng vật quay ngược hướng kim đồng hồ.M$_F$=F.OB; M$_P$=P.OGAG=BG=2OB => OB=OG=1/4.ABGiảiáp dụng quy tắc mômen: M$_F$=M$_P$ => F.OB=P.OG=mg.OG=> m=4 kg.

Bạn đang xem: Cách xác định dấu của momen lực

Bài 2. Một thanh AB nặng trĩu 30 kg, nhiều năm 9 m, trung tâm tại G biết BG=6 m. Trục quay tại O biết AO=2 m, fan ta phải chức năng vào đầu B một lực F=100 N xác định trọng lượng vật treo vào đầu A để thanh nằm cân bằng. Xác định độ mập của lực tính năng vào O. Rước g=10m/s2.

Phân tích bài xích toán

*

AO=2 m; AB=9m; BG=6m, m=30 kg; F=100 NTâm cù tại O thanh AB thăng bằng => M$_A$=M$_G$ + M$_B$GiảiM$_A$=M$_G$ + M$_B$ => m$_A$g.AO=mg.OG + F.OB => m$_A$=50kgN=P$_A$ + p + F= 900 N.

Bài 3. Thanh AB trọng lượng 25 kg, lâu năm 7,5 m trung tâm tại G biết GA=1,2 m. Thanh AB rất có thể quay quanh trục đi qua O biết OA=1,5 m. Để giữ lại thanh thăng bằng nằm ngang thì phải tính năng lên đầu B một lực bằng bao nhiêu? lúc đó trục con quay sẽ chức năng lên thanh một lực bằng bao nhiêu? mang g=10 m/s2.

Phân tích bài toán

*

GA=1,2 m; m=25 kg, AB=7,5 m, OA=1,5 m; g=10 m/s2Trục quay trải qua điểm O => thanh nằm cân bằng M$_G$=M$_B$GiảiM$_G$=M$_B$ => mg.GO=F.OB => F=12,5 N.N=P + F=262,5 N.

Bài 4. Một thanh gỗ nặng 12 kg nhiều năm 1,5 m, một đầu được gắn cố định và thắt chặt đi qua điểm A, thanh gỗ hoàn toàn có thể quay bao quanh trục trải qua A, đầu sót lại được buộc vào trong 1 sợi dây sao để cho phương của sợi dây thẳng đứng với giữ đến tấm gỗ nằm nghiêng phù hợp với phương ngang một góc α. Biết giữa trung tâm của thanh gỗ bí quyết đầu A khoảng tầm 50 cm. Tính lực căng của gai dây với lực tác dụng điểm A của thanh gỗ. Mang g=10 m/s2.

Xem thêm: Cách Làm Kem Trái Cây Tại Nhà, Cách Làm Kem Trái Cây Ngon Cực Đỉnh Không Cần Máy

Phân tích bài xích toán

*

AG=50cm; AB=1,5m, m=12kg;Tâm quay tại ACánh tay đòn của trọng lực P là AI=AGcosαCánh tay đòn của trương lực T là AH=ABcosαGiảiThanh nằm cân đối M$_P$=M$_T$ => P.AGcosα=T.ABcosα => T=40 N.Giả sử trục quay trải qua B => M$_P$=MN => P.BGcosα=N.AB.cosα => N=80 N.

Bài 5. Một fan nâng một khối gỗ nặng 60 kg nhiều năm 1,5 m, Biết lực nâng hướng thẳng đứng dậy trên tấm gỗ phù hợp với mặt đất nằm ngang một góc α, trọng tâm của tấm gỗ giải pháp đầu mà fan đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của tín đồ đó cùng phản lực của mặt khu đất lên tấm gỗ. Mang g=10 m/s2.

Phân tích bài toán

*

m=60kg; AB=1,5m; GB=1,2mTâm xoay tại ACánh tay đòn của lực F: AH=AB.cosαCánh tay đòn của lực P: AI=GA.cosαGiảiM$_P$=M$_F$ => P.AGcosα=F.ABcosα => F=120 N.Xét trục quay trải qua G, ta có:MN=M$_F$ => N.AGcosα=F.BGcosα => N=480 N.

Bài 6. Một fan nâng một gỗ khối nặng 30 kg lâu năm 1,5 m, lực nâng vuông góc với tấm gỗ cùng giữ đến nó hợp với mặt khu đất nằm ngang một góc α=30o. Biết giữa trung tâm của tấm gỗ phương pháp đầu mà người đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của tín đồ đó.

Phân tích bài toán
m=30kg; AB=1,5m; α=30o; GB=1,2mCánh tay đòn của lực F: AB=1,5mCánh tay đòn của trọng lực P: AI=AGcosαGiảiXét trục quay trải qua A, ta có:M$_P$=M$_F$ => P.AGcosα=F.AB => F=30 N.

Bài 7. Một thanh nhẹ đã nhập vào sàn tại B như hình vẽ. Tính năng lên đầu A lực kéo F = 100N theo phương ngang. Thanh được giữ thăng bằng nhờ dây AC. Tìm kiếm lực căng của dây biết α = 30o.
Áp dụng qui tắc mômen lực với trục con quay qua B ta cóM$_F$ = M$_T$ => F.AB = T.AB.sinα => T = 200N

Bài 8. Thanh vơi OB có thể quay xung quanh trục O. Chức năng lên thanh những lực F1; F2 để tại A cùng B. Biết F1 = 20N; OA = 10cm; AB = 40cm. Thanh cân bằng, véc tơ F1; F2 hợp với AB góc α; β như hình vẽ. Khẳng định giá trị của F2 trong các trường phù hợp saua/ α = β = 90ob/ α = 30o; β = 90oc/ α = 30o; β = 60o