CÁCH XÓA DỮ LIỆU TRONG ĐĨA CD THÀNH ĐĨA TRẮNG

Có xoá được tài liệu trên đĩa vcd tốt đuwợc không? tức là phát triển thành nó thành đĩa White ấy? em không bít gì cả! ai pit giúp bản thân nha! và giải pháp xoá, biện pháp sao đĩa nữa! em không có phầm mềm sao đĩa! mang đến em website em lên em học cũng được!


Bạn đang xem: Cách xóa dữ liệu trong đĩa cd thành đĩa trắng

vu00e0 cu00e1ch xou00e1, cu00e1ch sao u0111u0129a nu1eefa! em khu00f4ng cu00f3 phu1ea7m mu1ec1m sao u0111u0129a! đến em trang web em lu00ean em hu1ecdc cu0169ng u0111u01b0u1ee3c!","product_id":0,"type":0,"date":1306250145,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4106/278893/cach-xoa-du-lieu-o-dia-vcd-hoac-dvd.html","num_reply":11,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"cholinhkien","name":"Tran Quynh Nhung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"cholinhkien.net
*

Xem thêm: Tác Dụng Của Nước Cam Mật Ong Có Tác Dụng Gì? Nên Uống Lúc Nào Để Giảm Cân? ?

Chào bạn!

Đĩa CD, DVD, Bluray.... nói chung là đĩa quang quẻ những được "khắc" bằng tia laze nên chỉ có thể rất có thể ghi một đợt và bắt buộc xóa được, bạn ấy nói ghi sản xuất được là không đúng, đĩa quang quẻ chỉ rất có thể ghi 1 lần, mặc dù dung lượng đĩa còn trống cũng cần yếu ghi được nữa!

Sao đĩa thì gồm gì đâu, chúng ta dùn ứng dụng ghi đĩa Nero, nó có phần copy data đấy.

quý khách có thể vào trang này http://www.nero.com/enu/downloads.html nhằm chắt lọc phiên phiên bản sở hữu về cùng setup.

Chúc thành công.


u0110u0129a CD, DVD, Bluray.... nu00f3i thông thường lu00e0 u0111u0129a quang u0111u1ec1u u0111u01b0u1ee3c "khu1eafc" bu1eb1ng tia laze nu00ean chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 ghi mu1ed9t lu1ea7n vu00e0 khu00f4ng thu1ec3 xu00f3a u0111u01b0u1ee3c, bu1ea1n u1ea5y nu00f3i ghi thu00eam vu00e0o u0111u01b0u1ee3c lu00e0 sai, u0111u0129a quang chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 ghi 1 lu1ea7n, mang đến du00f9 dung lu01b0u1ee3ng u0111u0129a cu00f2n tru1ed1ng cu0169ng khu00f4ng thu1ec3 ghi u0111u01b0u1ee3c nu1eefa! Sao u0111u0129a thu00ec cu00f3 gu00ec u0111u00e2u, bu1ea1n du00f9n phu1ea7n mu1ec1m ghi u0111u0129a Nero, nu00f3 cu00f3 phu1ea7n copy data u0111u1ea5y. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 vu00e0o trang nu00e0y http://www.nero.com/enu/downloads.html u0111u1ec3 lu1ef1a chu1ecdn phiu00ean bu1ea3n tu1ea3i vu1ec1 vu00e0 cu00e0i u0111u1eb7t. Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":278893,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222
gmail.com","name":"thai thai","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuanthai200806