Có xoá được dữ liệu trên đĩa vcd hay đuwợc không? nghĩa là biến nó thành đĩa trắng ấy? em không bít gì cả! ai pit giúp mình nha! và cách xoá, cách sao đĩa nữa! em không có phầm mềm sao đĩa! cho em trang web em lên em học cũng được!

Đang xem: Cách xóa dữ liệu trong đĩa cd thành đĩa trắng

vu00e0 cu00e1ch xou00e1, cu00e1ch sao u0111u0129a nu1eefa! em khu00f4ng cu00f3 phu1ea7m mu1ec1m sao u0111u0129a! cho em trang web em lu00ean em hu1ecdc cu0169ng u0111u01b0u1ee3c!”,”product_id”:0,”type”:0,”date”:1306250145,”date_text”:”9 nu0103m”,”link”:”/hoidap/4106/278893/cach-xoa-du-lieu-o-dia-vcd-hoac-dvd.html”,”num_reply”:11,”voted”:false,”total_vote”:0,”permiss_action”:false,”user”:{“id”:1,”login_name”:”cholinhkien”,”name”:”Tran Quynh Nhung”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”cholinhkien.net

*

Xem thêm: Tác Dụng Của Nước Cam Mật Ong Có Tác Dụng Gì? Nên Uống Lúc Nào Để Giảm Cân? ?

Chào bạn!

Đĩa CD, DVD, Bluray…. nói chung là đĩa quang đều được “khắc” bằng laze nên chỉ có thể ghi một lần và không thể xóa được, bạn ấy nói ghi thêm vào được là sai, đĩa quang chỉ có thể ghi 1 lần, cho dù dung lượng đĩa còn trống cũng không thể ghi được nữa!

Sao đĩa thì có gì đâu, bạn dùn phần mềm ghi đĩa Nero, nó có phần copy data đấy.

Bạn có thể vào trang này http://www.nero.com/enu/downloads.html để lựa chọn phiên bản tải về và cài đặt.

Chúc thành công.


u0110u0129a CD, DVD, Bluray…. nu00f3i chung lu00e0 u0111u0129a quang u0111u1ec1u u0111u01b0u1ee3c “khu1eafc” bu1eb1ng laze nu00ean chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 ghi mu1ed9t lu1ea7n vu00e0 khu00f4ng thu1ec3 xu00f3a u0111u01b0u1ee3c, bu1ea1n u1ea5y nu00f3i ghi thu00eam vu00e0o u0111u01b0u1ee3c lu00e0 sai, u0111u0129a quang chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 ghi 1 lu1ea7n, cho du00f9 dung lu01b0u1ee3ng u0111u0129a cu00f2n tru1ed1ng cu0169ng khu00f4ng thu1ec3 ghi u0111u01b0u1ee3c nu1eefa!
Sao u0111u0129a thu00ec cu00f3 gu00ec u0111u00e2u, bu1ea1n du00f9n phu1ea7n mu1ec1m ghi u0111u0129a Nero, nu00f3 cu00f3 phu1ea7n copy data u0111u1ea5y.
Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 vu00e0o trang nu00e0y http://www.nero.com/enu/downloads.html u0111u1ec3 lu1ef1a chu1ecdn phiu00ean bu1ea3n tu1ea3i vu1ec1 vu00e0 cu00e0i u0111u1eb7t.
Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng.

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”9 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:1,”id_faq”:278893,”user”:{“id”:1,”login_name”:”hungsmn”,”name”:”nbbnbmn”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”linhthaibinh2222

Xem thêm: Mách Bạn Cách Làm Cho Điện Thoại Chạy Nhanh Như Vừa Mới Mua, 10 Mẹo Hay Giúp Tăng Tốc Thiết Bị Android Của Bạn

gmail.com”,”name”:”thai thai”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”xuanthai200806

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *