ĐỐ các bạn cái nào tay phải cầm được mà tay trái không cầm được,,tay trái cầm được mà tay phải không cầm được????????

uh..uhkhó quá giải giúp mình nhé

Khuỷu tay phải thì tay trái cầm được còn tayphải không cầm được, khuỷu tay trái thì tay phải cầm được còn taytrái không cầm được

Câu đố số 11. Cầm trên tay một cây thước và một cây bút , làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác?Đáp án: ……………………………Bạn đang xem: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được

Câu đố số 12. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?Đáp án:……………………………Bạn đang xem: Cái gì tay trái cầm được tay phải cầm không được

Câu đố số 13. Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?Đáp án: …………………………….

Đang xem: Cái gì tay trái cầm được tay phải không cầm được

Câu đố số 14. Câu đố mẹo có đáp án: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?Đáp án: ………………………….

Câu đố số 15.Từ nào trong tiếng Việt có chín mẫu tự h?Đáp án: …………………………..

Lớp 1 Ngữ văn 2 0 Gửi Hủy

Tay phải

Cái quan tài

Từ ” chính “

Đúng 0 Bình luận (0)

Câu đố số 11. Cầm trên tay một cây thước và một cây bút , làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác?Đáp án: Dùng com-pa.

Xem thêm:

Câu đố số 12. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?Đáp án:Tay phải.

Câu đố số 13. Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?Đáp án: Quan tài.

Câu đố số 14. Câu đố mẹo có đáp án: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?Đáp án: Vì nhắm hai mắt sẽ không nhìn thấy gì.

Xem thêm:

Đúng 0 Bình luận (0)

cái gì tay trái cầm được còn tay phải muốn cầm cũng không được?

Đáp án:…….?

Lớp 5 Toán 5 0 Gửi Hủy

Thứ gì tay trái cầm được còn tay phải thì không?

Thứ gì tay trái cầm được còn tay phải thì không?

Đáp án:Tay phải.

Đúng 0 Bình luận (0)

tay phải

Đúng 0 Bình luận (0)

tay phải

Đúng 0 Bình luận (0)

Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

ai dúng mình tick cho

Lớp 5 Toán 6 0 Gửi Hủy

tay phai

k di

Đúng 0 Bình luận (0)

tay trái cầm dc mà tay phải ko cầm dc là tay phải

Đúng 0 Bình luận (0)

khuỷu tay phải

Đúng 0 Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

pacmanx.comChuyên mục: Cuộc sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *