Cài mật khẩu máy tính win xp

Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập đăng nhập lệ Windows Lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhập lệ Windows khi quên

quý khách đang khi nào bị quên password đăng nhtràn lên Windows cùng cảm thấy bị bất lực chưa?