Cấu Hình 2 Server Chạy Song Song

Cài đặt và cấu hình Additional tên miền Controller trên Windows Server 2016 sao đến máy Additional domain Controller chạy tuy nhiên song với domain name Controller chính và cùng cai quản một miền pacmanx.com, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng.Bạn đã xem: cấu hình 2 server chạy tuy vậy song

I. Giới thiệu

Trong các hệ thống Active Directory lớn, ví như chỉ có một tên miền Controller thì server này hoàn toàn có thể bị quá thiết lập khi những user thuộc yêu cầu chứng thực. Ngoài ra Khi tên miền Controller này bị lỗi thì toàn bộ hệ thống sẽ bị ngưng hoạt động, các user sẽ không được hội chứng thực. Trong phần này sẽ trả lời các bạn triển khai Additional domain Controller chạy song song với Domain Controller chính để đảm bảo hệ thống luôn luôn sẵn sàng.

Bạn đang xem: Cấu hình 2 server chạy song song

II. Chuẩn chỉnh bị– 01 thiết bị Windows Server 2016 đã triển khai làm cho Primary tên miền Controller (PDC)– 01 lắp thêm Windows Server năm 2016 sẽ xây dựng thành Additional domain Controller (ADC)Mô hình hệ thống

*

III. Các bước thực hiện nay chính xây dựng Additional domain Controller (ADC)

Bước 1.Đặt IP cho máy ADCBước 2.Nâng cấp Additional domain name ControllerBước 3.Bật Global CatalogBước 4.Kiểm tra sự đồng bọ giữa 2 máy Domain Controller

IV. Chi tiết quá trình xây dựng Additional tên miền Controller (ADC)Cấu hình IP cho máy được lựa chọn làm ADC

*

Mở server Manager , tiếp đến chọn showroom roles and featuresMàn hình giới thiệu chọn Next để qua bước tiếp theo
*

*

*

Các bước còn sót lại bạn nhấn Next theo mang định. Màn hình Confirm installation selections, nếu bạn khắc ghi chọn vào ô Restart the destination server automatically if required (hệ thống sẽ tự khởi động lại khi có yêu thương cầu), tiếp đến Click Install, để bắt đầu cài đặt.
Màn hình Deployment Configuration, chương trình cung cấp cho bạn ba tùy chọn:

Add a tên miền controller to an existing domain: thêm 1 ADC vào domain tất cả sẵn.Add a new tên miền to an existing forest: tạo ra domain new trong forest gồm sẵn.Add new forest: sản xuất máy DC trước tiên của forest.
– màn hình hiển thị Domain Controller Options, bạn cũng có thể đánh dấu chọn vào ô domain name Name System (DNS) hệ thống để thiết đặt thêm DNS mang đến ADC. Mục này sẽ không bắt buộc. Tuy nhiên bạn nên cài để tăng tính chịu đựng lỗi mang lại DNS.

Xem thêm: 8 Kỹ Thuật Trang Điểm Mắt Một Mí Cho Đôi Mắt Đẹp Tự Nhiên, Trang Điểm Mắt Một Mí Thành Hai Mí Dễ Như Ăn Kẹo

Tiếp theo bên dưới là ô Global Catalog (GC). Vậy GC là gì? trên DC, có AD Database bao gồm: thông tin user, thông tin group, trực thuộc tính của các user…Global Catalog là một phiên bản lưu rút gọn của AD Database được áp dụng để xác nhận khi user log on.

+ dưới là mục Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password, chúng ta nhập vào mật khẩu. Mật khẩu này vẫn được dùng để khôi phục AD ở cơ chế Restore Mode.

Lưu ý: password phải gồm; ký tự hoa, thường, đặc biệt hoặc ký tự số và từ 7 ký tự trở lên, kế tiếp click Next,

Tiếp theo ở screen Additional Options, mục Replicate from, bạn lựa chọn Domain mà bạn muốn đồng bộ.Chọn Replicate là thứ PDC kế tiếp click Next,
Màn hình Paths, chúng ta trỏ đường truyền đến nơi yêu cầu lưu cơ sở tài liệu của AD, log files với SYSVOL. Click Next,
Màn hình Prerequisites Check, khi bạn nhận được thông báo All prerequisites check passed successfully nghĩa là quá trình kiểm tra điều kiện để setup ADC vẫn thành công. Bạn Click Install để ban đầu cài đặt.